Body Systems Flashcards Preview

Medical Terms > Body Systems > Flashcards

Flashcards in Body Systems Deck (12):
1

Muscular system

el sistema muscular
Układ mięśniowy

2

Skeletal system

el sistema esquelético
Układ kostny

3

Endocrine system

el sistema endocrino
Układ hormonalny, układ wewnątrzwydzielniczy, układ dokrewny, układ endokrynny

4

Nervous system

El sistema nervioso
Układ nerwowy

5

Digestive system

El aparato digestivo
Układ pokarmowy, układ trawienny

6

Respiratory system

El aparato respiratorio, el sistema respiratorio
Układ oddechowy

7

Circulatory system

El aparato circulatorio, el sistema circulatorio
Układ krwionośny człowieka

8

Lymphatic system

El sistema linfático
Układ limfatyczny, układ chłonny

9

Urinary system

El sistema urinario humano
Układ moczowy-płciowy

10

Reproductive system

El aparato genital (el aparato reproductor, el sistema reproductor, el sistema genital)
Układ rozrodczy, układ płciowy

11

Integumentary system

el sistema integumentario, el tegumento
Powłoka wspólna

12

Immune system

El sistema inmunitario, el sistema inmunológico
Układ odpornościowy, układ immunologiczny