Diagnosis and Medications Flashcards Preview

Medical Terms > Diagnosis and Medications > Flashcards

Flashcards in Diagnosis and Medications Deck (121):
1

anemia

la anemia
Niedokrwistość, anemia

2

arthritis

el artritis
Zapalenie stawów

3

asthma

el asma
astma

4

brochitis

la bronquitis
zapalenie oskrzeli

5

cancer

el cáncer
rak

6

diabetes

la diabetes
cukrzyca

7

food poisoning

la intoxicación alimenta
zatrucie pokarmowe

8

gastroenteritis

la gastrointeritis
nieżyt żołądka i jelit

9

glaucoma

el glaucoma
jaskra

10

gout

la gota
dna

11

hepatitis

la hepatitis
wirusowe zapalenie wątroby, żółtaczka

12

high/low blood pressure

la presión/tensión sanguínea alta/baja
wysokie, niskie ciśnienie

13

high/low cholesterol

el colesterol alto/bajo
wysoki/niski cholesterol

14

hernia

la hernia
przepuklina

15

hypertension

la hipertensión
nadciśnienie

16

hypoglycemia

la hipoglucemia
Hipoglikemia, niedocukrzenie

17

influenza, flu

la gripe
grypa

18

kidney stones

las piedras en el riñón
kamica nerkowa

19

laryngitis

la laringitis
zapalenie krtani

20

leukemia

la leucemia
białaczka

21

meningitis

la meningitis
zapalenie opon mózgowych, Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

22

mumps

la parotiditis
świnka

23

osteoporosis

la osteoporosis
osteoporoza

24

Parkinson's disease

la enfermedad de Parkinson, el Parkinsons
Choroba Parkinsona, drżączka poraźna, PD

25

pneumonia

la neumonía
zapalenie płuc

26

polio

el polio
polio

27

ringworm

la tiña
liszaj obrączkowy

28

Scarlet fever

la escarlatina
szkarlatyna

29

sinusitis

la sinusitis
zapalenie zatok

30

tachycardia

la taquicardia
Tachykardia, częstoskurcz

31

thyroid disease

la enfermedad de tiroides

32

tuberculosis

la tuberculosis
gruźlica

33

ulcer

la úlcera
wrzód

34

You have diabetes

Tiene usted diabetes
Pan/pani ma cukrzycę

35

You have hepatitis B

Tiene usted hepatitis B
Pan/pani ma wirusowe zapalenie wątroby

36

Maria has epilepsy

María tiene epilepsia
Maria ma Padaczkę, epilepsję

37

You have an ulcer

Tiene usted una úlcera
Pan/pani ma wrzód

38

It is a malignant/benign tumor

Es un tumor maligno/benigno
To jest nowotwór, guz złośliwy/nie złośliwy

39

It is an ear infection

Es una infección del oído

40

There are different treatment options

Hay varias opciones de tratamientos

41

Alternative treatments

los tratamientos alternativos

42

Blood transfusion

la transfusión de sangre
transfuzja krwi

43

Change in lifestyle

el cambio en el estilo de vida
Zmiana stylu życia

44

chemotherapy

la quimoterapia
chemioterapia

45

drugs

las drogas
narkotyki, lekarstwo

46

experimental treatment

el tratamiento experimental

47

medication

la medicación
lekarstwo

48

medicine

la medicina
lekarstwo

49

natural remedies

los remedios naturales

50

radiation therapy

la terapia de radiación
radioterapia

51

surgery

la operación, la cirugía
operacja, chirurgia

52

transplant

el transplante
przeszczep, transplantacja

53

I prefer natural remedies

Prefiero los remedios naturales

54

I prefer surgery

Prefiero una operación
Wolalbym/wolalabym mieć operację

55

What do you prefer?

Qué prefiere?
Co woli pan/pani?

56

What do you prefer, chemotherapy or surgery?

Qué prefiere, quimoterapia o cirugía?
Co woli pan/pani, chemioterapię czy operację

57

The only treatment is a transplant

el único tratamiento es un transplante
Jedyny sposob leczenia jest przeszczep

58

The only option is medication

La única opción es medicación
Jedyna opcja to lekarstwo

59

Here is a prescription for an antibiotic

Aquí tiene una receta para un antibiótico
To jest recepta na antybiotyk

60

This medicine is an antifungal

Esta medicina es un antifúngico

61

It is a cough suppressant

Es un supresor de tos
To jest lek przeciwkaszlowe

62

Analgesic

el analgésico
Analgetyk, środek przeciwbólowy

63

antacid

el antiácido

64

antiarrhythmic

la medicina antiarrítmica
Leki antyarytmiczne

65

antibiotic

el antibiótico
antybiotyk

66

anticoagulant

el anticoagulante
Leki przeciwzakrzepowe, antykoagulanty

67

antidiarrheal

el antidiarríco

68

antiemetics

el antiemético
Leki przeciwwymiotne

69

antifungal

el antifúngico

70

antihypertensive

el antihipertensivo
Leki hipotensyjne

71

anti-inflammatory

el antiinflamatorio

72

antineoplastic

el antineoplásico

73

antipyretic

el antipirético

74

antiviral

la medicina antiviral
Leki przeciwwirusowe

75

aspirin

la aspirina
aspiryna

76

barbiturate

el barbitúrico
barbituran

77

cough suppressant

el supresor de tos
Leki przeciwkaszlowe

78

decongestant

el descongestivo

79

hormone

la hormona
hormon

80

ibuprofen

el ibuprofeno
Ibuprofen

81

immuno-suppresant

el inmunosupresor
leki immunosupresyjne

82

morphine

la morfina
morfina

83

muscle relaxant

el relajante de músculos
Środki zwiotczające

84

vitamin

la vitamina
witamina

85

They are tablets

Son unas pastillas
To sa tabletki

86

You need to take them orally/by mouth

Tiene que tomarlas oralmente/por la boca
Pan/pani musi je brac doustnie

87

It is a gel

Es una crema/un gel
to jest żel

88

You need to apply it in the affected area

Tiene que aplicarlo en el área afectado

89

They are drops

Son unas gotas
To są krople

90

Chewtab

la tableta masticable

91

cleanser

el limpiador
tonik

92

drops

las gotas
krople

93

gel

la crema, el gel
żel

94

gel capsule

la cápsula de gel
kapsułka

95

inhaler

el inhalador
inhalator

96

injection

la inyección
zastrzyk

97

ointment

el ungüento, la pomada
maść

98

pill

la pildora, la pastilla
tabletka

99

nasal spray

el aerosol, el spray

100

tablet

la pastilla
tabletka

101

to apply

aplicar
nakładać/nałożyć (smarować)

102

to attach

pegar

103

to chew

masticar
żuć

104

to insert

meter

105

to put

poner
kłaść/położyć

106

to spray

rociar
pryskać/prysnąć

107

to take

tomar
zażywać/zażyć

108

Are you taking any other medications?

Está tomando otras medicinas?
Czy bierze pan/pani jakieś leki?

109

Take one every four hours

Tome uno/a cada cuatro horas
Proszę zażywać jedną tabletkę co cztery godziny

110

Take two every six to eight hours

Tome dos cada seis a ocho horas
Proszę zażywać dwie tabletki co osiem godzin

111

Take one three times a day

Tome una tres veces al día
Proszę zażywać jedną tabletkę trzy razy dziennie

112

Take up to eight a day, as needed

Tome hasta ocho por día, según sea necesario
Pan/pani może zażywać do ośmiu tabletek dziennie jak bedzie potrzebnie

113

Do not take more than six in twenty-four hours

No tome más de seis en veinticuatro horas
Proszę zażywać więcej niż 6 tabletek przez 24 godziny

114

Side effects

effectos secundarios
skutki uboczne

115

Some side effects are nausea and diarrhea

Algunos de los efectos secundarios son nzeasea y diarrea

116

Most people feel no side effects

La mayoría de la gente no siente efectos secundarios
większość ludzi nie cierpie z skutkow ubocznych

117

You may lose your hair

Es posible que pierda el cabello
Mozliwie że padna pana/pani wlosy

118

Do not drive or operate a machine while on this medication

No maneje o use máquinas cuando esté tomando esta medicación
Proszę nie prowadzic samochodu ani maszyny jak pan/pani bierze ten lek

119

Do not drink alcohol while on this medication

No tome alcohol cuando esté tomando esta medicación
Proszę nie pić alkoholu jak pan/pani bierze ten lek

120

It is possible that the instructions are in Spanish. Read them!

Es posible que las instrucciones estén en español. Léalas!
Możliwie że instrukcje są po polsku. Proszę je przeczytać

121

lupus

el lupus
Toczeń rumieniowaty układowy, toczeń rumieniowaty trzewny