Diseases Flashcards Preview

Medical Terms > Diseases > Flashcards

Flashcards in Diseases Deck (46):
1

Anxiety

La ansiedad
Lęk

2

Depression

La depresión
Depresja

3

Insomnia

El insomnio
Bezsenność, asomia, agrypnia

4

Dementia

La Demencia
Otępienie, demencja

5

Fallen arches (flat feet)

Los arcos vencidos (Pie plano)
Płaskostopie

6

Plantar Fasciitis

La fascitis plantar
zapalenie rozcięgna podeszwowego

7

Myopia

La miopía
Krótkowzroczność

8

Arthritis

El artritis
Zapalenie stawów

9

Acid reflux

El pirosis, las agruras, el acidez
Zgaga

10

Irritable bowel syndrome

El síndrome del intestino irritable (SII)
Zespół jelita drażliwego, zespół jelita nadwrażliwego

11

Heart disease (Cardiovascular disease, CVD)

Las enfermedades de corazón (las enfermedades cardiovasculares)
Choroby układu sercowo-naczyniowego (Choroby układu krążenia)

12

Stroke

el ataque cerebrovascular (ACV), el accidente cerebrovascular (ACV), enfermedad cerebrovascular (ECV), infarto cerebral, derrame cerebral, apoplejía = ictus
Udar mózgu, incydent mózgowonaczyniowy, apopleksja

13

Osteoporosis

La osteoporosis
Osteoporoza

14

Type 2 diabetes (Diabetes mellitus type 2)

La diabetes mellitus tipo 2
Cukrzyca typu 2, cukrzyca insulinoniezależna NIDDM, cukrzyca wieku dorosłego

15

Low back pain

La lumbalgia, el lumbago
Lumbago

16

West Nile virus

El West Nile virus, WNV, el virus del Nilo Occidental, la fiebre del Nilo Occidental
Wirus Zachodniego Nilu

17

Hemophilia

La hemofilia
Hemofilie

18

Atherosclerosis, arteriosclerotic vascular disease ASVD (hardening of the arteries)

La ateroesclerosis (endurecimiento de las arterias)
Miażdżyca tętnic, arterioskleroza (stwardnienie tętnic)

19

Neuroma

El neuroma
Nerwiak

20

Apnea

La apnea
Bezdech

21

Acne (acne vulgaris)

El acné (acné común, acné vulgar)
Trądzik młodzieńczy

22

Athlete's foot (tinea pedis)

El pie de atleta (tinea pedis)
Grzybice, mikozy

23

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
ADHD (zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi), zaburzenia hiperkinetyczne

24

Bunion

El hallux abductus valgus, juanete bunio
Paluch koślawy

25

Carpal Tunnel Syndrome (CTS)

El síndrome del túnel carpiano
Zespół cieśni kanału nadgarstka

26

Cavity

caries
ubytek

27

Chronic fatigue syndrome (CFS)

El síndrome de fatiga crónica (SFC), EM/SFC (encefalopatía miálgica/síndrome de fatiga crónica), encefalomielitis miálgica
Zespół chronicznego zmęczenia, zespół przewlekłego zmęczenia

28

Crohn's disease, Crohn syndrome, regional enteritis

La enfermedad de Crohn
Choroba Crohna, Choroba Leśniowskiego-Crohna, ChL-C

29

diaper rash (Irritant diaper dermatitis)

La dermatitis del pañal, la dermatitis del pañuelo
Wysypka pieluszkowa

30

Cirrhosis

La cirrosis hepática
Marskość wątroby, zwłóknienie wątroby

31

Eating disorders

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA)
Zaburzenia odżywiania (zaburzenia jedzenia)

32

Emphysema

La enfisema
rozedma płuc

33

Endometriosis

La endometriosis
Endometrioza, gruczolistość zewnętrzna

34

Fatty liver (fatty liver disease (FLD))

La esteatosis hepática
Alkoholowe stłuszczenie wątroby

35

Fibromyalgia (FM)

La fibromialgia
Fibromialgia

36

Glaucoma

El glaucoma
Jaskra

37

Hemorrhoids

Las hemorroides
Guzki krwawnicze, hemoroidy

38

Lactose intolerance

La intolerancia a la lactosa
Nietolerancja laktozy

39

A malocclusion

Una maloclusión

40

Metabolic syndrome

El síndrome metabólico, síndrome X, síndrome plurimetabólico, síndrome de insulinorresistencia, síndrome de Reaven, CHAOS
Zespół metaboliczny (zespół polimetaboliczny, zespół X, zespół insulinooporności, zespół Raevena)

41

Polycystic ovary syndrome (PCOS), hyperandrogenic anovulation (HA), Stein–Leventhal syndrome

El síndrome de ovario poliquístico (SOP), el síndrome de Stein-Leventhal
Zespół wielotorbielowatych jajników

42

preeclampsia (PE)

La preeclampsia, toxemia del embarazo
Nadciśnienie ciążowe

43

Rickets

El raquitismo
Krzywica

44

Scurvy

El escorbuto
Szkorbut

45

Iodine deficiency

La deficiencia de yodo
Zaburzenia z niedoboru jodu

46

Pneumonia

La neumonía, la pulmonía
Zapalenie płuc