boekhouden: ov2 Flashcards Preview

Economie - trimester 3 > boekhouden: ov2 > Flashcards

Flashcards in boekhouden: ov2 Deck (16)
Loading flashcards...
1

waaruit bestaat een jaarrekening?

- balans
- resultatenrekening
- toelichting
- sociale balans

2

vordering

tegoed -> omgekeerde schuld

3

handelsdebiteuren

anderen naam vorderingen op klanten

4

rollend materieel

waarde van bestelwagens, heftrucks enz

5

werkmiddelen

bezittingen en vorderingen die op actiefzijde van balans staan

6

financieringsbronnen

vind je terug op passiefzijde van balans en geven aan op welke manier onderneming werkmiddelen heeft gefinancierd

7

liquide middelen

tegoed op financiële rekeningen en geld in kas

8

balans

schematisch overzicht van bezittingen, vorderingen en schulden van onderneming op bepaald ogenblik

9

vaste activa

werkmiddelen die bestemd zijn om zeer lang in bedrijf te blijven

10

vlottende activa

werkmiddelen van onderneming die regelmatig omgezet worden in geld

11

jaarrekening

geheel van balans, resultatenrekening, toelichting en sociale balans

12

kapitaal

inbreng van eigenaar in zaak

13

volgorde actief kant

- vaste activa
1. gebouw
2. terreinen
3. meubilair
4. machines, uitrusting, installaties
5. rollend materieel
- vlottende activa
1. voorraad
2. handelsdebiteuren
3. liquide middelen
- kas
- bank
TOTAAL

14

volgorde passief kant

- eigen vermogen
1. eigen inbreng
2. overgedragen winst
3. uitgiftepremies
- vreemd vermogen
1. vv op lange termijn
- hypothecaire lening
2. vv op korte termijn
- kaskrediet
- schulden >j die binnen jaar moeten betaald worden
- belastingen
- leveranciers

15

actiefzijde

wat doet bedrijf met geld? = werkmiddelen

16

passiefzijde

van waar komt het geld? = financieringsbronnen