extra bundel theorie boekhouden Flashcards Preview

Economie - trimester 3 > extra bundel theorie boekhouden > Flashcards

Flashcards in extra bundel theorie boekhouden Deck (4)
Loading flashcards...
1

wat is een balans

geeft bezittingen en financieringsbronnen weer van onderneming op bepaald ogenblik, vorderingen worden gefinancierd door financieringsbronnen

2

wat is een resultatenrekening

geeft kosten en opbrengsten van bedrijf weer op een jaar

3

waarom is het belangrijk om een jaarrekening op te stellen?

- overzichtelijk document waarin je alles kan terugvinden
- verplicht voor boekhoudkundige doorlichting

4

waarom is een balans altijd in evenwicht?

je kan niet meer bezitten dan dat je geld hebt