thema 3: ov7 Flashcards Preview

Economie - trimester 3 > thema 3: ov7 > Flashcards

Flashcards in thema 3: ov7 Deck (53)
Loading flashcards...
1

een officieel document opgesteld door notaris

notariële akte (kost geld)

2

je bent slechts aansprakelijk voor het bedrag dat je hebt ingebracht in de onderneming bij faillissement
het privévermogen staat los van de onderneming

beperkte aansprakelijkheid

3

een mens van vlees en bloed

natuurlijk/fysiek persoon

4

een contract dat je zelf opstelt (niet door notaris)

onderhandse akte (gratis)

5

een juridisch persoon. het is de onderneming die rechtstreeks optreed en niet de natuurlijke personen achter onderneming

rechtspersoon

6

geen scheiding tussen privé-vermogen en vermogen van vennootschap

onbeperkte aansprakelijkheid

7

het kapitaal dat effectief op de rekening van de nieuw gecreëerde vennootschap werd overgeschreven op de dag van de oprichting

volstort kapitaal

8

het kapitaal dat de vennoten/aandeelhouders beloofd hebben in te brengen in de onderneming maar daarom nog niet per sé op de rekening staat

geplaatst kapitaal

9

notariële akte (kost geld)

een officieel document opgesteld door notaris

10

beperkte aansprakelijkheid

je bent slechts aansprakelijk voor het bedrag dat je hebt ingebracht in de onderneming bij faillissement
het privévermogen staat los van de onderneming

11

natuurlijk/fysiek persoon

mens van vlees en bloed

12

onderhandse akte (gratis)

een contract dat je zelf opstelt (niet door notaris)

13

rechtspersoon

een juridisch persoon. het is de onderneming die rechtstreeks optreed en niet de natuurlijke personen achter onderneming

14

onbeperkte aansprakelijkheid

geen scheiding tussen privé-vermogen en vermogen van vennootschap

15

volstort kapitaal

het kapitaal dat effectief op de rekening van de nieuw gecreëerde vennootschap werd overgeschreven op de dag van de oprichting

16

geplaatst kapitaal

het kapitaal dat de vennoten/aandeelhouders beloofd hebben in te brengen in de onderneming maar daarom nog niet per sé op de rekening staat

17

voordelen eenmanszaak

- eenvoudige boekhouding
- winst is voor ondernemer zelf -> eenmanszaak = natuurlijk persoon
- makkelijke oprichting: onderhandse akte volstaat (geen notariële akte = minder kosten)

18

voordelen vennootschap

- beperkte aansprakelijkheid (niet alle vennootschappen)
- vennootschapsbelasting vaak goedkoper dan personenbelasting

19

nadelen eenmanszaak

- onbeperkte aansprakelijkheid
- betaalt personenbelasting (duurder dan vennootschapsbelasting)
- bestaan van onderneming hangt af van bestaan ondernemer

20

nadelen vennootschap

- winst is voor onderneming: vennootschap = rechtspersoon -> je keert jezelf een loon uit
- complexe/duurdere oprichting
- moeilijkere boekhouding
- meer wettelijke verplichtingen

21

synoniem ondernemingsvorm

juridische vorm

22

3 soorten vennootschappen

- NV
- BV
- VOF

23

NV

naamloze vennootschap

24

BV

besloten vennootschap

25

VOF

vennootschap onder firma

26

minimum aantal personen NV

2

27

minimum aantal personen BV

1

28

minimum aantal personen VOF

2

29

minimum aantal personen eenmanszaak

maximum 1 persoon

30

minimum in te brengen kapitaal NV

61 500 euro