thema 3: ov6 Flashcards Preview

Economie - trimester 3 > thema 3: ov6 > Flashcards

Flashcards in thema 3: ov6 Deck (18)
Loading flashcards...
1

wat is break-even?

To = Tk; geen winst maar ook geen verlies

2

formule omzet

To = Pv x q

3

vaste kosten

TCK -> veranderen niet als je meer produceert

4

variabele kosten

TVK -> veranderen als je meer produceert

5

TVK

variabele kosten

6

TCK

vaste kosten

7

TK

totale kosten

8

formule TCK

vaste kost 1 + vaste kost 2 + vaste kost 3 + ...

9

formule TVK

variabele kost per eenheid x q

10

hoe bereken je de TK

TCK + TVK

11

waarom vertrekt de TCK-curve niet vanuit de oorsprong?

ook als er niks verkocht wordt, zijn er kosten
TK verandert niet als q verandert

12

hoe staat de x-as?

horizontaal

13

hoe staat de y-as?

verticaal

14

wat staat er altijd op de x-as?

aantal (q)

15

waarom lopen de TVK-curve en de TK-curve evenwijdig?

het verschil tussen TVK en TK is altijd een vast bedrag (TCK)

16

formule totaal resultaat

TO - TK

17

voorbeeld variabele kost Michelle

aankoopkost jurken, commissieloon

18

voorbeeld vaste kost Michelle

huur, verwarming + elektriciteit, loonkost