BUP 5: tics, tourettes Flashcards Preview

K9: psyk > BUP 5: tics, tourettes > Flashcards

Flashcards in BUP 5: tics, tourettes Deck (28)
Loading flashcards...
1
Q

tics

A

motoriska och vokala snabba återkommande tics

variation över tid

enkla eller komplexa tics

2
Q

enkla tics

A

motoriska
- ryckning i ansikte/huvud/kroppen

vokala

 • tjut, skall
 • fnys, sniff, hostning
 • olika enkla ljud
3
Q

komplexa tics

A

motoriska

 • känna på/röra vid
 • sitta på huk, knäböj
 • stegformation, snurrande

vokala

 • ord, fraser
 • obscent snack
4
Q

obsent snack

A

koprolali

+ ofta förekommande med sexuellt beteende, luktande, spottande

5
Q

prevalens tics

A

10-20%

6
Q

tourettes syndrom diagnostiska kriterier

A
 1. multipla motoriska och en/flera vokala tics ska ha förekommit så länge tillståndet varit aktuellt men behöver ej vara samtidigt
 2. rörelse/ljud förekommer antingen
  - många gånger varje dag (ofta i serier)
  - nästan varje dag
  - periodvis under längre tid än ett år
 3. lidande och social-arbetsmässmig eller anan nedsatt förmåga
 4. ska uppstå före 18 år
7
Q

när får man mer tics

A

när man slappnar av

- svårt att njuta av en lugn stund då

8
Q

samsjuklighet

A

85% med T har en-flera komorb.

 • adhd 40-60%, autism
 • OCD 40-70%
 • ångestsyndrom 25-40%
 • depression 50%
 • sleeping disorders
9
Q

vad är problematisk med samsjuklighet

A

CS kan förvärra tics vid tics/T

= måste ta hänsyn till det vid behandling

10
Q

prevalens T

A

1%

 • lägre hos vuxna
 • pojkar 3-4 (10):1

svårighetsgrad varierar

koprolali 15-20%

11
Q

genetik

A

tvillingstudier:
- mono: 77% risk för tics, 54% för tourettes
- di: 23% tics, 8% T

allmänna genvarianter står för 20% av risken

12
Q

omgivningsfaktorer som kan påverkan

A

hormoner

psykosocialt

infektioner (PANS)

pre-perinatala faktorer (graviditets och förlossnigskomplikationer)

13
Q

neurobiologi

A

inte så känt

avvikelser i banor mellan cortex, BG, limbiska systemet

DA-erga och histaminerga system

14
Q

hur kan man mäta kärnsymtom

A

YGTSS

- yale global tics severity scale

15
Q

psykiatrisk samsjuklighet (diagnostika intervjuer)

A

adhd: SNAP-IV

OCD: Y-BOCS

16
Q

vilka neurologiska åkommor är viktiga att utesluta

A

PD

myokloni

dystoni

PD

korea

= neurologkonsult, EEG

17
Q

behandling

A
 1. psykoedukation
  - behövs mer?
  - samsjuklighet eller tics värst?
  - mät symtom före/efter behandling
 2. psykologisk behandling i första hand
18
Q

tanke med psykologisk behandling

A

ersätta tics med mindre störande rörelser

19
Q

vilka psykologiska behandlingar finns

A

KBT

 • habit reversal training
 • exposure and response prevention (ERP)
20
Q

habit reversal training

A

hitta alternativa beteenden

medvetgörande av ticsbeteenden

 • tidiga varningsprocedurer
 • situationer där man får mer tics

konkurrerande betende
- motrörelse som inte är lika iögonfallande

21
Q

exposure and response prevention

A

bryta koppling mellan behov och tics (inlärning)

via upprepad exponering ska man lära sig tolerera behov av tics (exposure) och lära sig hämma tics (response prevention)

låt helt enkelt bli att göra tics (habituering)

22
Q

LM?

A

ej kurativt, risk-nytta analys viktigt

CS kan ge mer tics

relativt lite evidens

23
Q

vilka LM är aktuella

A

NA-preparat

 • atomoxetin
 • klonidin
 • guanfacin

antipsykotika
= haloperidol 1-4 mg
- aripiprazol eller olanzapin

24
Q

vid samsjuklighet

A

behandla det som ger mest problem först, men tänk på att

högre doser CS förvärrar tics –> därmed bör man välja atomoxetin/guanfacin för dena samsjuklighet

OCD: SSRI+neuroleptika bra

25
Q

förlopp

A

ofta milda tillfälliga problem

 • 10-20% av barn har övergående tics
 • remission vi kroniska tics 50-70%
 • tourettes 30-40% (ofta efter tonåren)
26
Q

take home

A

hitta sammanhang som utlöser tics

minska stress

enbart subgrupper kräver behandling

ge inte LM i onödan pga biverkningar

27
Q

svår diff

A

OCD
- förekommer tvångstankar och/eler behov av att göra handlingar på visst sätt x antal gånger

autism

 • rep stereotypt beteende
 • längre varaktighet/mer konstanta
28
Q

hur ska nästårnede göra

A

ej uppmärksamma tics

Decks in K9: psyk Class (67):