C#2 Flashcards Preview

PT Egzamin > C#2 > Flashcards

Flashcards in C#2 Deck (5)
Loading flashcards...
1
Q

Co robi TLP?

A
 • dynamicznie skaluje stopnień współbieżności aby najefektywniej wykorzystać procesory
 • odpowiada za podział pracy, planowanie wątków i inne rzeczy niskopoziomowe
 • jest oparte na koncepcji Tasku
2
Q

Task może ale nie musi zwracać wartości

 1. Threading.Tasks.Task
 2. Threading.Task.Task
A

To przypomnienie

3
Q

Properties in C#

A
Class MyClass
{
  private int x;
  Public int X
  {
    get
    {
     ....
    }
    set
    {
    ....
    }
  }
}

Użycie.
mc.X = 10;
Int i = mc.X;

4
Q

Jak działa TCP services

A
 1. TCP Client oczekuje na dane z internetowego źródła
 2. TCP Listener oczekuje na żądania od klientów jeśli napłynie to tworzy gniazdko albo TCP clienta który będzie zarządzał komunikacja ze strona żądająca.
5
Q

Co robi IPEndPoint?

A

Reprezentuje i przechowuje punkt końcowy sieci jako IP