Java2 Flashcards Preview

PT Egzamin > Java2 > Flashcards

Flashcards in Java2 Deck (12)
Loading flashcards...
1
Q

Elementy podstawowej aplikacji

A
 • jedna publiczna klasa
 • statyczna metoda main
 • parametry metody main
2
Q

Poziomy dostępu właściwości

A
 • Writable
 • readonly
 • hidden
3
Q

Automatyzacja budowania oprogramowania

A
 • kompilacja
 • testowanie
 • generowanie dokumentacji
 • pakowanie
4
Q

Skąd zależności w maven są ściągane?

A

Maven central repo

5
Q

Co to Profile i po co?

A

Pozwalają na utworzenie niezależnych zestawów pluginow. Na przykład:
Default - kompilacja i testowanie
Relaese - kompilacja dokumentacja itd

6
Q

Co wchodzi w skład collection framework?

A
 • interfejsy
 • algorytmy
 • implementacje
7
Q

Co robi hashCode?

A

Zwraca hash obiektu (Int)
z przedziału.
Domyślna implementacja generuje hash z referencji i jest natywnie zaimplementowana.
Wartości dla typów prostych należy przemnożyć przez liczbę pierwsza.

8
Q

Jak zwraca Comparable?

A

Takie same to 0
Jak obiekt z którego wołany jest większy to dostania.
Comparable to typ generyczny.

9
Q

Jak działa Comparator?

A

Zwraca 0 jak takie same,

lub dostanie jak pierwsze większe

10
Q

Co zajmuje się zarządzanie procesami ?

A

Jądro systemu.

11
Q

Czym wybudzany Thread.sleep()?

A

Wybudzany Thread#interrupt()

12
Q

Rodzaje strumieni?

A

Z pliku, gniazdka, pamieci