Castle. Palace Flashcards Preview

Azerb Vocab 10 - Dwelling. House. Home > Castle. Palace > Flashcards

Flashcards in Castle. Palace Deck (32):
1

fortress

qala

2

arrow loop

qala bacası

3

knight

rıtsar

4

medieval

orta əsrlərə aid

5

moat

xəndək

6

saray

palace

7

divar

wall

8

main tower

əsas güllə

9

impregnable

yenilməz

10

tunnel

yeraltı yol

11

təmtəraqlı

magnificent

12

wall

divar

13

castle

qəsr

14

əzəmətli

majestic

15

majestic

əzəmətli

16

chain

zəncir

17

güllə

tower

18

yenilməz

impregnable

19

yeraltı yol

tunnel

20

qaldırılan darvaza

portcullis

21

qəsr

castle

22

qala

fortress

23

əsas güllə

main tower

24

orta əsrlərə aid

medieval

25

qala bacası

arrow loop

26

portcullis

qaldırılan darvaza

27

rıtsar

knight

28

palace

saray

29

tower

güllə

30

xəndək

moat

31

magnificent

təmtəraqlı

32

zəncir

chain