Plumbing Flashcards Preview

Azerb Vocab 10 - Dwelling. House. Home > Plumbing > Flashcards

Flashcards in Plumbing Deck (36):
1

valve

ventil

2

gölməçə

puddle

3

açmaq

to unscrew

4

axıb getmək

leak (in pipe)

5

to unscrew

açmaq

6

to leak (about pipes)

axmaq

7

water

su

8

kanalizasiya

sewerage (system)

9

to screw

bərkitmək

10

pipe

boru

11

ventil

valve

12

aralayan açar

adjustable wrench

13

boru

pipe

14

santəxnik

plumber

15

tap, faucet

kran

16

puddle

gölməçə

17

kran

tap, faucet

18

sewerage (system)

kanalizasiya

19

adjustable wrench

aralayan açar

20

basement

zirzəmi

21

instruments

alətlər

22

plumber

santəxnik

23

damcılanmaq

to drip

24

zirzəmi

basement

25

su

water

26

təmizləmək

to unclog

27

to clog up

yolu tutulmaq

28

leak (in pipe)

axıb getmək

29

bərkitmək

to screw

30

to unclog

təmizləmək

31

damcı

drop (of water)

32

drop (of water)

damcı

33

to drip

damcılanmaq

34

yolu tutulmaq

to clog up

35

axmaq

to leak (about pipes)

36

alətlər

instruments