Household Appliances Flashcards Preview

Azerb Vocab 10 - Dwelling. House. Home > Household Appliances > Flashcards

Flashcards in Household Appliances Deck (60):
1

radio

radio

2

record, vinyl

val

3

video proyektor

video projector

4

radio

radio

5

mikrofon

microphone

6

volume (of sound)

səsin ucalığı

7

maqnitofon

tape recorder

8

təzad

contrast

9

videomaqnitofon

video recorder

10

tozsoran

vacuum cleaner

11

SD diski

compact disk, CD

12

yazı maşını

typewriter

13

mobil telefon

mobile phone

14

television

televizor

15

səs

sound

16

telefon

telephone

17

image quality

təsvir keyfiyyəti

18

ütü taxtası

ironing board

19

player (CD, MP3, etc)

pleyer

20

videokamera

video camera

21

ütü

iron (for laundry)

22

video camera

videokamera

23

video recorder

videomaqnitofon

24

iron (for laundry)

ütü

25

headphones

qulaqlıqlar

26

pult

remote control

27

video games console

oyun əlavəsi

28

remote control

pult

29

oyun əlavəsi

video games console

30

typewriter

yazı maşını

31

DVD player

DVD maqnitofonu

32

yazı

record (recording)

33

microphone

mikrofon

34

səsin ucalığı

volume (of sound)

35

compact disk, CD

SD diski

36

brightness

aydınlıq

37

səs gücləndiricisi

booster

38

tikiş maşını

sewing machine

39

telephone

telefon

40

kasset

cassette

41

ironing board

ütü taxtası

42

televizor

television

43

aydınlıq

brightness

44

vacuum cleaner

tozsoran

45

qulaqlıqlar

headphones

46

video projector

video proyektor

47

camera

kamera

48

val

record, vinyl

49

cassette

kasset

50

contrast

təzad

51

pleyer

player (CD, MP3, etc)

52

təsvir keyfiyyəti

image quality

53

mobile phone

mobil telefon

54

record (recording)

yazı

55

sewing machine

tikiş maşını

56

DVD maqnitofonu

DVD player

57

sound

səs

58

booster

səs gücləndiricisi

59

tape recorder

maqnitofon

60

kamera

camera