Changing the Word order Flashcards Preview

Afrikaans Grade 6- Binos > Changing the Word order > Flashcards

Flashcards in Changing the Word order Deck (4)
Loading flashcards...
1
Q

Change the following sentence, making it begin with the word in bold.
Die mannetjie vra VRIENDELIK of Midas ‘n wens het.

A

Vriendelik vra die mannetjie of Midas ‘n wens het.

2
Q

Change the following sentence, making it begin with the word in bold.
Midas se wens word SKIELIK waar.

A

Skielik word Midas se wens waar.

3
Q

Change the following sentence, making it begin with the word in bold.
Alles begin dadelik in goud verander.

A

Dadelik begin alles in goud verander.

4
Q

Change the following sentence, making it begin with the word in bold.
Hy ontmoet OP ‘N DAG ‘n klein mannetjie.

A

Op ‘n dag, ontmoet hy ‘n klein mannetjie.