Translation and the tenses Flashcards Preview

Afrikaans Grade 6- Binos > Translation and the tenses > Flashcards

Flashcards in Translation and the tenses Deck (4)
Loading flashcards...
1
Q

Translate the following sentence into afrikaans in verlede/toekomende/teenwoordige tyd:
The monster wnats to eat the tender meat.

A

Die monster wil die sagte vleis eet.

2
Q

Translate the following sentence into afrikaans in verlede/toekomende/teenwoordige tyd:
The monster will walk in the forest.

A

Die monster sal in die bos stap.

3
Q

Translate the following sentence into afrikaans in verlede/toekomende/teenwoordige tyd:
Mamela can sing a beautiful song.

A

Mamela kan ‘n mooi liedjie sing.

4
Q

Translate the following sentence into afrikaans in verlede/toekomende/teenwoordige tyd:
Mamela’s grandmother must make a good plan.

A

Mamela se ouma moet ‘n goeie plan maak.