Hulpwerkwoorde Flashcards Preview

Afrikaans Grade 6- Binos > Hulpwerkwoorde > Flashcards

Flashcards in Hulpwerkwoorde Deck (13)
Loading flashcards...
1
Q

Name the 6 hulpwerkwoorde and their past form.

A
is- was
moet- moes
sal- sou
wil- wou
kan- kon
het- het gehad
2
Q

Change the following sentence into past tense:

Die meisie is baie bang.

A

Die meisie was baie bang.

3
Q

Change the following sentence into past tense:

Mamela se ouma moet ‘n goeie plan maak.

A

Mamela se ouma moes ‘n goeie plan maak.

4
Q

Change the following sentence into past tense:

Mamela kan ‘n mooi liedjie sing.

A

Mamela kon ‘n mooi liedjie sing.

5
Q

Identify the werkwoorde/hulpwerkwoorde in the following sentence:
Die monster stap verby ‘n huis.

A

stap

6
Q

Identify the werkwoorde/hulpwerkwoorde in the following sentence:
Die monster wil die sagte vleis eet.

A

wil, eet.

7
Q

Identify the werkwoorde/hulpwerkwoorde in the following sentence:
Die monster wil vir Mamela eet.

A

wil, eet.

8
Q

Identify the werkwoorde/hulpwerkwoorde in the following sentence:
Mamela se ouma maak ‘n goeie plan.

A

maak

9
Q

Identify the werkwoorde/hulpwerkwoorde in the following sentence:
Die monster sal water drink.

A

sal, drink.

10
Q

Choose the correct form of the hulpwerkwoorde.

More sal/sou Mamela in die bos loop.

A

sal

11
Q

Choose the correct form of the hulpwerkwoorde.

Gister wil/wou die monster vir Mamela eet.

A

wou

12
Q

Choose the correct form of the hulpwerkwoorde.

Vandag kan/kon Mamela ‘n mooi liedjie sing.

A

kan

13
Q

Choose the correct form of the hulpwerkwoorde.

Vandag is/was Mamela bang vir die monster.

A

is