china 1925-1986 Flashcards Preview

Geschiedenis > china 1925-1986 > Flashcards

Flashcards in china 1925-1986 Deck (45):
1

1925

dood van Sun Yat-Sen, chiang kai-sjek neemt over

2

1986

moderniseringsproces onder Denk Xiaoping

3

periode van Chinese keizerrijk

221 V.C.-1912

4

dynastie

familie van de keizer en opvolgers

5

dynastieke cyclus

het overgaan tot een volgende dynastie en het proces daarvan

6

hemels mandaat

door de hemel gegeven recht om China te besturen op basis van kwaliteiten

7

zoon des hemels

keizer

8

de verboden stad

de stad van waaruit de Ming en Qing keizers China bestuurden (1368-1912)

9

modern imperialisme (1870-1914)

europa heeft steeds meer macht over landen buiten europa (europese expansie) oorzaken: politiek, economisch, ideologisch en industrieel

10

handel met europa

-tot 1453 via zijroute (constantinopel)
-Portugezen, nederlanders en vooral britten nemen interne handel in china over
-opium wordt belangrijkste product.

11

opiumoorlogen

twee oorlogen tussen china en groot brittanie tussen 1839-1860 vanwege britse opiumsmokkel in china. GB wint omdat china erg achterloopt qua modernisering.

12

Verdrag van Tianjin

GB,FR,VS en Rusland kregen permanent aanwezige vertegenwoordigers in Peking (door opiumoorlogen)

13

extra territoriaal

eigen grondgebied waarover je zelf niets kan beslissen

14

nieuwe verdragshavens

11 stuks vbden:
-de Jangtsekiang tot aan Hankou werd opengesteld voor buitenlandse schepen
-China moest schade vergoedingen betalen aan GB en FR
-Opiumhandel werd gelegaliseerd!
-religieuze vrijheid in China werd gelegaliseerd

15

Eerste chinees- Japanse oorlog

1884-1885 over korea. keizer moet weg -> china niet mee eens -> japan verslaat china

16

Verdrag van Shimonoseki

korea onafhankelijk, eind chinees japanse oorlog

17

Bokser-opstand

1899-1901 Taoisten gebruiken taoïstische rituelen
gericht tegen westers imperialisme op gebied van:
-handel
-politiek
-religie
-technologie
achtlandenalliantie slaat opstand neer

18

Taoisten

religieuze stroming die ingaat op de natuur en emotie

19

Sun Yat-Sen

1866-1925 -geboren in Makao
-opleiding door christenen
-1905 kuo min-tang opgericht

20

Drie volksbeginselen

-Nationalisme: china moest loskomen van de imperialistische invloeden van het westelijke
-invoering van een democratie-> Burgeois democratie (zoals in EU en VS)
-Welvaart voor het volk

21

laatste keizer

1911 Pu Yi

22

Warlords

krijgsheren, versplinterd China veel mensen claimen een stuk en die heten warlords

23

1921

SU helpt sun yat sen aan de macht te komen

24

Mao Zedong

-kiest voor de 'rurale weg' van de revolutie
-agrarisch communisme: steun van de boeren is een voorwaarde voor het succes van de revolutie
-'de grote roerganger'
-partijleider van de communistische partij: 1935-1976
-leider van de volksrepubliek china 1949-1976
1976 overlijdt hij

25

volksrechtbanken

zelfbeschuldiging en heropvoeding

26

chiang kai-sjek

-japanners zijn een ziekte van de huid, communisten een hartziekte (van binnen)

27

guerrilla

ongeregelde kleine bewapende groepen die verzet plegen tegen het reguliere leger

28

1934-1935

de lange mars naar Yanan: communisten vluchten voor het nationalistische leger/Chiang kai-sjek. te voet naar het westen van china

29

1945-1949

oorlog tussen communisten en nationalisten , mao en de communisten winnen -> volksrepubliek china

30

chiang na verslagen door mao

vlucht naar Formosa (Taiwan), nog steeds 'Nationalistische' republiek China

31

Mao's programma 'roering' (3)

1. schade van burgeroorlog en oorlogen met japan herstellen
2.economische ontwikkeling op gang brengen:
-banken, media en industrie wordt genationaliseerd
-landhervormingen
-planeconomie-> geen marktwerking
3. china een communistische staat maken-> traditionele samenleving afbreken. -vrouwenemancipatie
- onderwijshervormingen
-antichristelijke campagne

32

containment politiek

politiek die gevoerd werd door de VS die erop gericht was de verspreiding van het communisme tegen te gaan

33

domino-theorie

theorie die inhield dat zonder tegenstand de wereld land voor land in handen zou vallen van het communisme

34

Sovjet-Unie

marxisme->leninisme->stalinisme->destalinisatie
heeft haat/liefde verhouding met China omdat Su erg afwijkt van officiele communisme

35

China (na 1949)

-maoisme-> communisme gebaseerd op denkwijze mao zedong
-partijcongressen -> bijeenkomsten van de volkspartij waarin de wijze van bestuur wordt besproken

36

honderd bloemen campagne

communisme kan wel op 100 verschillende manieren tot uitwerking worden gebracht. 'laat honderd bloemen bloeien'

37

maoïsme (3 kenmerken)

1. belang van het platteland is groot
2. permanente revolutie ipv bureaucratie -> een land besturen met regels
3. gelijkheid

38

omsingelcampagne

steden omsingelt door boeren, je moet het platteland winnen en dan zullen de steden zich overgeven aan het communisme

39

de grote sprong voorwaarts

maatregelen om china op korte termijn de achterstand op het westen in te laten halen:
-mussencampagne voor de landbouw maar dat werd hongersnood aangezien de mussen de insecten aten die het voedsel van mensen aten.
-volkscommunes-> autarkische dorpen 125000 man in 1 volk geen contact met de buitenwereld nodig-> gedwongen verhuizingen
-ijzer smelten-> in ovens -> ijzerproductie mislukt
uiteindelijk dus 1 grote mislukking

40

de culturele revolutie

revolutie die moest afrekenen met de 'vier oude zaken'
-oude gewoonten
-oude ideeën
-oud geloof
-oude cultuur

41

Rode gardisten

de kinderen van de arbeiders, boeren, soldaten, partijleden of van ouders die voor 1949 in strijd voor het communisme waren gesneuveld.
-afrekenen met de vier oude zaken
-permanente revolutie in stand houden
-afrekenen met 'de negende categorie'(leraren)
-leren uit het rode boekje (beleid van mao)

42

polyvalent

onderwijs is niet nodig, je leert alles in de praktijk

43

muurkranten

->renegatendom (mensen schrijven als ze mensen verdenken niet communist te zijn (soort roddelen) zodat daar niks meer mee te maken is)

44

kunst in dienst van volk, revolutie en partij

-oude confucianistische kunst diende vernietigd te worden
-oude keizerlijke kunst ook
-westerse kunst ook

45

ping-pong diplomatie

1971 vriendschappelijke tafeltenniswedstrijden tussen de VS en China. geheime diplomatieke missie van Henry kissinger. banden tussen Vs en China moeten enigszins hersteld worden voor wereldvrede.