Nederland 1515-1648 Deel 2 Flashcards Preview

Geschiedenis > Nederland 1515-1648 Deel 2 > Flashcards

Flashcards in Nederland 1515-1648 Deel 2 Deck (15):
1

Gouden eeuw

De opstand in de Noordelijke Nederlanden viel samen met een periode van economische groei

2

Oprichting moedernegotie

-commercialisering van de landbouw mogelijk
-nijverheid groeide
-bevolkingsgroei door voldoende graan

3

Ontbreken van feodale traditie

De boeren konden overgaan op andere manieren van produceren en tot schaalvergroting

4

De val van Antwerpen (economisch)

Internationale handelscentrum verplaatste zich naar Amsterdam

5

Oprichting VOC

-1 van de oprichters is Johan van Oldenbarnevelt
-monopolie op de oosthandel
-specerijen, textiel en thee

6

Handelskapitalisme

-bestuur: Heren Zeventien
-aandelen uitgeven
-verkochten bij gunstige prijzen

7

WIC wordt opgericht

-driehoekshandel met West-Afrika en Amerika
-kaapvaart

8

WIC stichtte:

-kolonie Nieuw Nederland, Nieuw Amsterdam
-kolonie Pernambuco
-plantagekolonie Suriname en de Nederlandse Antillen

9

Stadhouders probeerden hun macht te vergroten in de stadhoudersloze periode door:

-ze willen oorlog
-ze eisen hofhouding
-ze eisen erfopvolging

10

Schilderijen in de gouden eeuw

Schilderkunst bloeide enorm, twee groepen mensen gingen schilderijen bestellen:
-stadsbesturen en bestuurders van wees en armenhuizen (groepsportretten)
-grote groep: de gegoede en kleine burgerij

11

Boekdrukkunst

De helft van de Europese drukwerk kwam uit de republiek
-boeken die men in het buitenland kocht: zeekaarten, atlassen
-omdat het in eigen land verboden was
-wetenschappers vestigden zich in de republiek

12

De joden

Joden trokken naar de republiek, kooplieden en vluchtelingen. Zij werden raar bekeken met wantrouwen
-joden mochten geen lid van een gilde worden en werkten buiten de gilden om.
-soms beperkende maatregelen, zoals het verbod om seksuele relaties te hebben met een christen

13

Eerste synagoge

In 1639 in Amsterdam genaamd Talmud Tora

14

Einde gouden eeuw

Tegen einde 17de eeuw
Handel en nijverheid werden minder belangrijk en er ontstond werkeloosheid. Republiek bleef wel een belangrijke handelsstaat

15

1572

Rampjaar: republiek werd aangevallen door Frankrijk, groot Brittannië en bisdommen van Keulen en Münster