Choroby rdzenia kręgowego Flashcards Preview

Neuro > Choroby rdzenia kręgowego > Flashcards

Flashcards in Choroby rdzenia kręgowego Deck (25)
Loading flashcards...
1

Zespół całkowitego poprzecznego uszkodzenia rdzenia kręgowego

2

Zespół połowiczego uszkodzenia rdzenia kręgowego (Browna-Sequarda)

3

Zespół uszkodzenia środkowej części rdzenia kręgowego

4

Zespół uszkodzenia przedniej części rdzenia kręgowego (zespół tętnicy rdzeniowej przedniej)

5

Zespół uszkodzenia sznurów tylnych rdzenia kręgowego

6

Uszkodzenie poniżej mostowego ośrodka mikcji a powyżej S2

Okres ostry:

 • Brak dowolnej kontroli oddawania moczu
 • Pęcherz wiotki (rozdęcie pęcherza) – duże zaleganie
 • Zwieracz zaciśnięty
 • Zatrzymanie moczu
 • Nietrzymanie moczu przy nadmiernym wypełnieniu

Okres przewlekły:

 • Odruchowy skurcz wypieracza przy małej objętości moczu/dodatkowych bodźcach
 • Parcie naglące/nietrzymanie moczu
 • Niepełne opróżnianie pęcherza – zaleganie mniejsze
 • Możliwe zaburzenie kontroli odruchu wypieracza: dyssynergia wypieracza i zwieracza

7

Uszkodzenie rdzenia na poziomie S2-S4, odpowiednich korzeni nerwowych lub nerwów obwodowych

 • Pęcherz wiotki
 • Zwieracze wiotkie
 • Nietrzymanie moczu przy dodatkowym ciśnieniu, parciu

8

Dynamika dolegliwości i objawów - sekundy/minuty

 • Uraz
 • Uszkodzenie naczyniowe

9

Dynamika dolegliwości i objawów - godziny

 • Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego
 • Ucisk z zewnątrz (guz przerzutowy kręgosłupa, wypadnięcie jądra miażdżystego)

10

Dynamika dolegliwości i objawów - dni

 • Demielinizacja
 • Inne zapalne (ropniak nadtwardówkowy)
 • Niektóre toksyczne

11

Dynamika dolegliwości i objawów - Tygodnie/miesiące

 • Guz zewnątrdzeniowy
 • Niedoborowe
 • Paranowotworowe
 • Toksyczne

12

Dynamika dolegliwości i objawów - Lata/dekady

 • Zwyrodnieniowe
 • Wady wrodzone
 • Guz zewnątrzdzeniowy
 • Genetycznie uwarunkowane

13

Rdzeniowy zespół uciskowy

 • Wczesny (odwracalny)
  • Ból opasujący
  • Niewielka parapareza spastyczna (objawy wczesne)
 • Późny (nieodwracalny)
  • Zaburzenia czucia
  • Zaburzenia oddawania moczu:
   • Trudności w rozpoczynaniu
   • Zatrzymanie moczu

14

Zespół ogona końskiego

 • Objawy:
  • Paraplegia
  • Ból krzyża
  • Brak odruchów skokowych
  • Zaburzenia czucia (spodenki ułańskie)
  • Nietrzymanie moczu
 • Przyczyny:
  • Złamanie kręgu, wypadnięcie jądra miażdżystego
  • Guzy wewnątrzkanałowe

15

Jamistość rdzenia - co to i objawy

 • Zaburzenie rozwojowe i/lub utrudnienie odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego prowadzące do wytworzenia się jam wypełnionych płynem wewnątrz rdzenia, najczęściej w odcinku szyjnym i nierzadko opuszki
 • Początek w młodym wieku, przebieg postępujący bardzo wolny

Objawy:

 • Rozszczepienne zaburzenia czucia (objaw przewodni), niekiedy silny ból
 • Zanik drobnych mięśni rąk
 • zespół Hornera
 • Niedowład spastyczny kończyn dolnych

16

Podostre zwyrodnienie sznurów rdzenia kręgowego

 • Proces zwyrodnieniowy wywołany niedoborem witaminy B 12, najczęściej w przebiegu niedokrwistości złośliwej
 • zajmuje głównie sznury tylne i drogi piramidowe
 • Objawy:
  • Tylnosznurowe (zniesienie odruchów głębokich, upośledzenie czucia głębokiego i dotyku, ataksja tylnosznurowa)
  • Piramidowe

17

Zawał rdzenia kręgowego

 • Najczęściej w zakresie tętnicy rdzeniowej przedniej w środkowej części piersiowego odcinka rdzenia
 • 1% uszkodzeń naczyniowych OUN
 • W ciągu sekund i minut rozwijają się ból i parestezje w zakresie zajętych segmentów, następnie typowe objawy obustronnego uszkodzenia rdzenia
 • Przyczyny: następstwo zabiegów kardiochirurgicznych i aorty, tętniak rozwarstwiający aorty, miażdżyca, zapalenia naczyń, zakażenia (kiła, gruźlica), sarkoidoza

18

Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego -co to

Zespół postępujących szybko (godziny-dni) objawów uszkodzenia rdzenia kręgowego w następstwie procesu zapalnego

19

Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego - objawy

Objawy:

 • Ból i parestezje na na poziomie zajętych segmentów
 • Następnie niedowład, zaburzenia zwieraczy, zaburzenia czucia poniżej miejsca uszkodzenia, zaburzenia autonomiczne
 • Objawy rozwijają się w ciągu godzin lub dni, początek poprawy po dniach-tygodniach
 • Część osób pozostaje trwale niesprawna, a powrót do sprawności u pozostałych może zająć kilka miesięcy

20

Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego - etiologia

Etiologia:

 • Idiopatyczne (większość przypadków)
 • Zakaźne i pozakaźne:
  • wirusy
  • bakterie (gruźlica, kiła, borelioza)
  • mykoplazmy
 • Autoimmunologiczne
  • poszczepienne
  • stwardnienie rozsiane
  • zespół Devica
  • w przebiegu kolagenoz (np. tocznia)

21

Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego - diagnostyka

Diagnostyka:

 • Rezonans magnetyczny
 • Płyn mózgowo-rdzeniowy
  • badanie ogólne i cytologiczne
  • posiewy
  • miana przeciwciał / PCR
  • inne w zależności od obrazu klinicznego

22

Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego - postępowanie

 • Leczenie objawowe
  • Kortykosteroidy i.v.
  • fizjoterapia
  • zmniejszanie spastyczności
  • zwalczanie bólu
 • Leczenie „przyczynowe”
  • w zależności od przyczyny

23

Mielopatia szyjna

 • Ucisk na rdzeń kręgowy w odcinku szyjnym spowodowany zwężeniem kanału kręgowego (zwykle wskutek zmian zwyrodnieniowych i dyskopatii)
 • Częściej u osób w podeszłym wieku
 • Objawy uszkodzenia rdzenia w odc. szyjnym (uszk. dolnego neuronu ruchowego w kk górnych oraz górnego neuronu ruchowego w kk dolnych, zaburzenia czucia, trudności w utrzymaniu moczu i zaburzenia chodu) niekiedy połączone z bólem i objawami korzeniowymi

24

Mielopatia szyjna - diagnostyka i leczenie

 • Diagnostyka: RM
 • Leczenie chirurgiczne
 • Nadmiernie często rozpoznawana – np. u chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym, chorobą sznurową rdzenia

25

Dziedziczne paraparezy spastyczne

 • Bardzo rzadkie, dziedziczone najczęściej AD (wywiad rodzinny !)
 • Postępujący powoli (lata/dekady) spastyczny niedowład kkdd, gł. dystalny
 • Postacie złożone: postępująca spastyczność, amiotrofia, upośledzenie umysłowe, zanik nn. wzrokowych, neuropatia czuciowa
 • Diagnostyka: RM, EMG, badanie PMR (w celu wykluczenia schorzeń nabytych); badanie genetyczne
 • Leczenie: objawowe (zmniejszanie spastyczności), rehabilitacja