Cipuszka II (jajowód, jajniczki, ciąża) Flashcards Preview

Patomorfologia > Cipuszka II (jajowód, jajniczki, ciąża) > Flashcards

Flashcards in Cipuszka II (jajowód, jajniczki, ciąża) Deck (80)
Loading flashcards...
1

Co wywołuje zapalenie ostre jajowodu i jak przebiega?

chalmydia, bezobjawowe

2

Zapalenie gruźlicze jajowodu

przeważnie wtórne do gruźlicy poza narządem rodnym

3

Co to pyosalphinx?

ropniak w jajowodzie

 

empyema - ropniak

4

Co to salpingitis purulenta?

zapalenie ropne jajowodu

5

Zapalenie ropne jajowodu

salpingitis purulenta

 • obrzęk i naciek zapalny obejmuje wszystkie warstwy jajowodu
 • na powierzchni jajowodu wysięk włóknikowy lub włóknikowo-ropny

 

6

Gdzie najczęściej znajduje się ciąża pozamaciczna?

w jajowodzie (95%)

7

Co jest najczęstszą przyczyną haemotosalpinx?

ciąża jajowodowa

8

Przyczyny ciąży jajowodowej

 • zapalenia jajowodu
 • endometrioza

 

9

Co to gravidatis tubaria?

ciąża jajowodowa

10

Nowotwory jajowodu

 • rak jajowodu
 • guz gruczolakowaty

 

11

Najczęstszy rak jajowodu

adenocarcinoma papillare

12

Guz gruczolakowaty jajowodu

adenomatoid tumor

 • łagodny guzek niewielkich rozmiarów pod błoną surowiczą

13

Co to jest guz Krukenberga?

 • guz jajnika z przerzutu z raka sygnetowatego żołądka
 • bardzo złośliwy
 • najczęstszy rak przerzutowy w jajniku u kobiet w czwartej dekadzie życia

 

14

Najbardziej złośliwy rak jajnika

guz Krukenberga

15

Czynniki etiologiczne raka jajnika

 • mała liczba lub brak porodów
 • występowanie rodzinne raka jajnika (mutacje genów BRCA1 i BRCA2)

 

16

Guz Brennera

 • rzadki guz jajnika
 • zazwyczaj łagodny
 • to gruczolakowłókniak (adenofibroma) - podścielisko + ognizka nabłonka urotelialnego

 

17

Najgorszy rak z podścieliska?

guz Brennera

18

Kobieta, 19 lat, nigdy nie miałą miesiączki, niska, zszyja poszrezona, duszność, krwawienia z nosa, bolesne kurcze mięsni przy wysiłku, serce powiększone, tętno na kończynach dollnych słabsze - jakie badanie?

tomografia komputerowa brzucha i miednicy

19

Najczęstszy guz jajnika

teratoma maturum (potworniak dojrzały)

20

Nowotwory jajnika - z nabłonka powierzchniowego i podścieliska

 • nowotwory surowicze
 • nowotwory śluzowe
 • śluzak rzekomy otrzewnej
 • nowotwory endometrioidne
 • gruczolakorak jasnokomórkowy (najgorsze rokowanie)
 • guz Brennera

 

21

Który z nowotworów jajnika z nabłonka powierzchniowego i podścieliska ma najgorsze rokowanie?

gruczolakorak jasnokomórkowy

22

Jakie postaci mogą mieć raki jajnika?

 • łagodną
 • pośrednią
 • złośliwą

23

Nowotwory jajnika - ze sznurów płciowych i podścieliska jajnika

 • ziarniszczak
 • włókniak, otoczkowiak i włókniako-otoczkowiak
 • guz z komórek Sertolego i Leydiga (jądrzak)
 • obojnaczak
 • guz z komórek steroidowych

 

24

Nowotwory germinalne jajnika

 • rozrodczak
 • nowotwór pęcherzyka żółtkowego
 • rak zarodkowy
 • nabłoniak kosmówkowy
 • potworniak
 • postacie mieszane guzów zarodkowych
 • rozrodczak zarodkowy

 

25

W jakim nowotworze jajnika może wystąpić hydrothorax?

włókniakootoczkowiak jajnika (zespół Meigsa)

26

Najczęstszy podścieliskowy rak jajnika

włókniak (fibroma)

27

Co to zespół Meigsa i kiedy występuje?

zespół Meigsa to triada objawów występująca czasem przy włókniakootoczkowiaku jajnika (nowotwór łagodny), w którego skłąd oprócz guza wchodzą:

 • wodobrzusze (ascites)
 • płyn w jamie opłucnej (hydrothorax) - przeważnie po stronie prawej
 • płyn w osierdziu (hydropericardium)

objawy znikaja po wycięciu guza

nie wiadomo dlaczego wysiek w oplucnej i puchlina brzuszna powstaja zazwyczaj po prawej stronie

28

Zespół Meigsa - po której stronie puchlina brzuszna i płyn w jamie opłucnej?

nie wiadomo dlaczego wysiek w oplucnej i puchlina brzuszna powstaja zazwyczaj po prawej stronie

29

W jakim zespole może występować włókniak jajnika (fibroma ovarii)?

w zespole Gorlina

 • mutacja w genie supresorownym PATCHED
 • liczne raki podstawnokomórkowe skóry w młodym wieku + obustronne guzy jajnika + zmiany w kościach, ukłądzie nerwowym i oku

 

30

Jakie rokowanie w raku śluzowym jajnika?

dobre