Cipuszka II (jajowód, jajniczki, ciąża) Flashcards Preview

Patomorfologia > Cipuszka II (jajowód, jajniczki, ciąża) > Flashcards

Flashcards in Cipuszka II (jajowód, jajniczki, ciąża) Deck (80):
1

Co wywołuje zapalenie ostre jajowodu i jak przebiega?

chalmydia, bezobjawowe

2

Zapalenie gruźlicze jajowodu

przeważnie wtórne do gruźlicy poza narządem rodnym

3

Co to pyosalphinx?

ropniak w jajowodzie

 

empyema - ropniak

4

Co to salpingitis purulenta?

zapalenie ropne jajowodu

5

Zapalenie ropne jajowodu

salpingitis purulenta

 • obrzęk i naciek zapalny obejmuje wszystkie warstwy jajowodu
 • na powierzchni jajowodu wysięk włóknikowy lub włóknikowo-ropny

 

6

Gdzie najczęściej znajduje się ciąża pozamaciczna?

w jajowodzie (95%)

7

Co jest najczęstszą przyczyną haemotosalpinx?

ciąża jajowodowa

8

Przyczyny ciąży jajowodowej

 • zapalenia jajowodu
 • endometrioza

 

9

Co to gravidatis tubaria?

ciąża jajowodowa

10

Nowotwory jajowodu

 • rak jajowodu
 • guz gruczolakowaty

 

11

Najczęstszy rak jajowodu

adenocarcinoma papillare

12

Guz gruczolakowaty jajowodu

adenomatoid tumor

 • łagodny guzek niewielkich rozmiarów pod błoną surowiczą

13

Co to jest guz Krukenberga?

 • guz jajnika z przerzutu z raka sygnetowatego żołądka
 • bardzo złośliwy
 • najczęstszy rak przerzutowy w jajniku u kobiet w czwartej dekadzie życia

 

14

Najbardziej złośliwy rak jajnika

guz Krukenberga

15

Czynniki etiologiczne raka jajnika

 • mała liczba lub brak porodów
 • występowanie rodzinne raka jajnika (mutacje genów BRCA1 i BRCA2)

 

16

Guz Brennera

 • rzadki guz jajnika
 • zazwyczaj łagodny
 • to gruczolakowłókniak (adenofibroma) - podścielisko + ognizka nabłonka urotelialnego

 

17

Najgorszy rak z podścieliska?

guz Brennera

18

Kobieta, 19 lat, nigdy nie miałą miesiączki, niska, zszyja poszrezona, duszność, krwawienia z nosa, bolesne kurcze mięsni przy wysiłku, serce powiększone, tętno na kończynach dollnych słabsze - jakie badanie?

tomografia komputerowa brzucha i miednicy

19

Najczęstszy guz jajnika

teratoma maturum (potworniak dojrzały)

20

Nowotwory jajnika - z nabłonka powierzchniowego i podścieliska

 • nowotwory surowicze
 • nowotwory śluzowe
 • śluzak rzekomy otrzewnej
 • nowotwory endometrioidne
 • gruczolakorak jasnokomórkowy (najgorsze rokowanie)
 • guz Brennera

 

21

Który z nowotworów jajnika z nabłonka powierzchniowego i podścieliska ma najgorsze rokowanie?

gruczolakorak jasnokomórkowy

22

Jakie postaci mogą mieć raki jajnika?

 • łagodną
 • pośrednią
 • złośliwą

23

Nowotwory jajnika - ze sznurów płciowych i podścieliska jajnika

 • ziarniszczak
 • włókniak, otoczkowiak i włókniako-otoczkowiak
 • guz z komórek Sertolego i Leydiga (jądrzak)
 • obojnaczak
 • guz z komórek steroidowych

 

24

Nowotwory germinalne jajnika

 • rozrodczak
 • nowotwór pęcherzyka żółtkowego
 • rak zarodkowy
 • nabłoniak kosmówkowy
 • potworniak
 • postacie mieszane guzów zarodkowych
 • rozrodczak zarodkowy

 

25

W jakim nowotworze jajnika może wystąpić hydrothorax?

włókniakootoczkowiak jajnika (zespół Meigsa)

26

Najczęstszy podścieliskowy rak jajnika

włókniak (fibroma)

27

Co to zespół Meigsa i kiedy występuje?

zespół Meigsa to triada objawów występująca czasem przy włókniakootoczkowiaku jajnika (nowotwór łagodny), w którego skłąd oprócz guza wchodzą:

 • wodobrzusze (ascites)
 • płyn w jamie opłucnej (hydrothorax) - przeważnie po stronie prawej
 • płyn w osierdziu (hydropericardium)

objawy znikaja po wycięciu guza

nie wiadomo dlaczego wysiek w oplucnej i puchlina brzuszna powstaja zazwyczaj po prawej stronie

28

Zespół Meigsa - po której stronie puchlina brzuszna i płyn w jamie opłucnej?

nie wiadomo dlaczego wysiek w oplucnej i puchlina brzuszna powstaja zazwyczaj po prawej stronie

29

W jakim zespole może występować włókniak jajnika (fibroma ovarii)?

w zespole Gorlina

 • mutacja w genie supresorownym PATCHED
 • liczne raki podstawnokomórkowe skóry w młodym wieku + obustronne guzy jajnika + zmiany w kościach, ukłądzie nerwowym i oku

 

30

Jakie rokowanie w raku śluzowym jajnika?

dobre

31

Który z nowotworów jajnika może osiągac duze rozmiary? (do 25 kg)

rak śluzowy

32

Jak mikroskopowo dzielimy raka śluzowego jajnika?

 • typ jelitowy
  • komórko nowotworowe podobne do nabłonka jelita cienkiego
 • typ endocerwikalny (szyjkowy)
  • komórki nowotworowe przypominają nabłonek kanału szyjki macicy (endocervix)

 

33

Jakie są w większości nowotwory endometrioidne jajnika?

złośliwe

34

Co to teratocarcinoma?

teratoma + carcinoma embryonale (nie gruczolakorak!)

35

Nowotwory surowicze jajnika

 • torbielowate guzy z nabłonkiem przypominającym nabłonek jajowodowy

36

Jakie wyróżniamy guzy jajnika?

 • łagodne (60%)
 • o granicznej złośliwości (10%) - brak destrukcyjnego naciekania podścieliska
 • raki (30%)
  • raki surowicze najczęstsze
  • ciałka piaszczakowate

 

37

Klasyfikacja FIGO dla raka jajników

 1. ograniczony do jajników
 2. guz obejmuje jeden lub obydwa jajniki i nacieka tkanki miednicy mniejszej
 3. guz obejmuje jeden lub dwa jajniki z przerzutami w otrzewnej poza miednicą mniejszą potwoerdzonymi makroskopowo i/lub przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych
 4. przezrzuty odległe (z wyłączeniem otrzewnowych)

 

38

Choriocarcinoma (nabłoniak kosmówkowy), a zaśniad

może wystąpić 20-30 lat po zaśniadzie

39

W którym narządzie najczęściej cystadenoma?

jajnik

40

Nowotwór śluzowy jajnika

 • miękki
 • jednostronny
 • dobrze rokuje
 • tkanka przypomina jelito albo kanał szyjki macicy
 • może być olbrzymi (do 30 cm)

 

41

Śluzak rzekomy otrzewnej

 • guz jajnika lub wyrostka robaczkowego
 • dużo treści śluzowej w jamie otrzewnej
 • możliwa śmierć z powodu niedrożności jelit

 

42

Czemu może towarzyszyc zespół Meigsa?

nowotwoom z podścieliska jajnika (otoczkowiak jajnika)

43

Gdzie występują ciała piaszczakowate?

 • nowotwory surowicze jajnika (rak surowiczy)
 • brodawkowaty rak tarczycy

44

Ziarniszczak

 • potencjalnie złośliwy nowotwór
 • najczęściej jednostronny (95%0
 • ciałka Call-Exnera
 • nadprodukcja estrogenów

 

45

Gdzie występują ciałka Call-Exnera?

w ziarniszczaku

46

Czy włókniak jajnika jest czynny hormonalnie?

nie

47

Nowotwory germinalne - wiek a prawdopodobieństwo złośliwości guzaa

im młodszy wiek tym większe prawdopodobieństwo złośliwości guza

48

Co to jest zespół Steina-Leventhala?

zespół wielotorbielowatych jajników

 • główna przyczyna niepłodności u kobiet
 • wzrost ryzyka raka błony śluzowej trzonu z powodu niecyklicznej produkcji estrogenów

49

Co jest najczęstsza przyczyną powiększenia jajników?

torbiele 

 • torbiel surowicza
 • torbiel pęcherzkowa - estrogen

 

50

Guz jajnika, przedwczesne dojrzewanie

 • granulose cell tumor (ziarniszczak)
 • folliculoma (wydziela estrogen)

 

51

Najwyższe ryzyko zezłośliwienia

cystadenoma serosum (torbielakogruczolak surowiczy)

on jest łagodny, ale ryzyko najwyższe

52

Nowotrów endometroidny utkanie

nabłonek wielowarstwowy płaski

53

Najczęstszy rak jajnika

rak surowiczy

54

Najczęstszy obustronny rak jajnika

rak surowiczy

55

Objawy hiperestrogenizmu - w czym?

ziarniszczak (folliculoma)

produkuje on nadmierną ilość estrogenów

56

Najczęstszy guz germinalny jajnika

teratoma maturum (torbiel skórzasta)

57

Co powoduje cystic follicularis (torbiel pęcherzyowa?

nadprodukcja estrogenu (hiperestrogenizm) => przedwczesne dojrzewanie u dziewczynek

58

Skąd najczęściej bierze się nabłoniak kosmówkowy (choriocarcinoma) w jajniku?

w jajniku jest przezrutem z macicy najczęściej

59

Czy ziarniszczak jest nowotworem germinalnym?

nie jest, jest ze sznurów płciowych i podścieliska

60

Co jest charakterystyczne dla Yolk Sac Tumore (rak zarodowy)?

AFP

61

Choriocarcinoma

 • złośliwy, duża agresywność
 • zbudowany z syncytiotrofoblastu i kosmków
 • wydziela hCG
 • wrażliwy na chemioterapię
 • pojawia się w większości przypadków w jajniku jako przerzut z macicy

 

62

Co jest ważne w raku jajnika?

ważne żeby opisać naciek międzybłonka

63

Co to folliculoma?

ziarniszczak

64

Folliculoma jest

potencjalnie złośliwy, trudno histologicznie jednoznacznie stwierczyć czy złośliwy czy nie

charakterystyczny obraz ziarna kawy

65

Co to teratoma?

potworniak

66

Potworniaki to:

teratoma

guzy germinalne, w których budowie można wyróżnić komórki i tkanki wywodzące się z więcej niż jednego listka zarodkowego

67

Torbiel skórzasta

 • łagodny, torbielowaty potworniak
 • najczęstszy (95%)

 

68

Jakie wyróżniamy potworniaki?

 • potworniaki dojrzałe (teratoma metrum)
 • potworniaki niedojrzałe (teratoma immaturum)
 • potworniaki z transformacją złośliwą
 • potworniaki jednolistkowe
 • rakowiak (carcinoid)

 

69

Potworniaki dojrzałe

teratoma metrum

 • guzy łagodne
 • głównie torbielowate
 • jedne z najczęstszych nowotworów jajnika
 • najczęściej - torbiel skórzasta

 

70

Powtorniaki niedojrzałe

teratoma immaturum

 • dziewczynki i młode kobiety
 • zawiera tkankę neuroendokrynną
 • jednostronnt
 • nawraca po wycięciu

 

71

Powtorniaki jednolistkowe

 • wole jajnikowe (struma ovarii) - najczęściej
 • guz makroskopowo i mikroskopowo przypomina dojrzałą tarczycę
 • mogą występowac tu zmiany patologiczne jak w tarczycy

 

72

Rakowiak

carcinoid

 • może być guzem przerzutowym lub nowotworem pierwotnym
 • guz pierwotny to zwykle łagodny

 

73

Co to struma ovarii?

wole jajnika

74

Wole jajnika

struma ovarii

 • potworniak jednolistkowy
 • przypomina dojrzałą tarczycę
 • może dawać objawy nadczynności tarczycy
 • możliwe nowotwory tarczycy w jej obrębie

 

75

Co w jajniku może dawać objawy nadczynności tarczycy?

struma ovarii (wole jajnika)

76

Jakie są najczęstsze nowotwory przerzutowe w jajniku?

te, któe wywodzą się z przewodów Mullera:

 • raki macicy
 • raki jajowodu
 • raki drugiego jajnika

 

77

Charakterystyczne cechy wspólne dla raków przerzutowych jajnika:

 • obustronne
 • obecnośc licznych deobnych guzków na powierzchni i na przekroju jajników
 • obecność komórek rakowych w świetle naczyń chłonnych i krwionośnych
 • rozsiew poza jajniki w trakcie rozpoznania

 

78

Najczęstsze przerzuty nowotwórów do jajnika (poza tymi z przewodów Mullera)

 • rak sutka
 • raki przewodu pokarmowego (żołądek, drogi żółciowe, trzustka)
  • guz Krukenberka
 • czerniak złośliwy skóry
 • chłoniak Burkitta - często guzowate nacieczanie jajników, a także płyn w jamie otrzewnowej

 

79

Chłoniak Burkitta, a jajniki

 • częśto występuje guzowate nacieczańie jajników
 • płyn w jamie otrzewnowej

80