Cytologi Flashcards Preview

Basal Humanbiologi > Cytologi > Flashcards

Flashcards in Cytologi Deck (22):
0

Hvad er cellens hovedbestanddele?

Plasmamembran
Nukleus
Cytoplasma

1

Beskriv plasmamembranens struktur.

Består af et dobbelt lipidlag, hvilket endvidere er opbygget af hydrofobe fedtsyrer samt hydrofile fosfater.

2

Beskriv funktionen af plasmamembranen.

Selektiv permabel membran.
Deltager i signaltransduktion.

3

Hvad er funktionen af ribosomer?

Indeholder mRNA, som er nødvendig for proteinsyntese.

4

Hvad er funktionen af mitrochondrier?

Frigør energi fra næringsgivende molekyler og omdanner denne energi til et brugbart 'format'.

5

Hvilke bestanddele findes i nukleus?

Kromosomer
DNA
RNA

6

Hvilke bestanddele findes i cytoplasma?

Cytoskelet
Organeller
Cytosol

7

Hvilke bestanddele findes i plasmamembranen?

Fosforlipider
Membranproteiner
Glycocalix

8

Hvad er glycocalyx?

Glycocalyx er glycoprotein-polysacchsrid, der dækker (blandt andre epithelceller) cellemembranens omgivelser; altså et overfladeprotein.
Dens funktion er at diffentiere mellem celles egne raske celler og udefrakommende patogener; samt sørger for at egne celler ikke nedbrydes. Glycocalyx er derfor en vigtig bestanddel for immunsystenet.

9

Hvad er funktionen af adhæsionsmolekyler?

Muliggør at celler kan binde til hinanden.
Eksempelvis lymfocytter i blodbanen. P

10

Hvad består cytoskelettet af?

Mikrofilamenter
Mikrotubuli

11

Hvad er cytosol?

Cytosol er en intercellulær væske indeholdende ioner samt molekyler.
Væsken fungerer som depot til opbevaring af lipider og glykogen.

12

Hvad er funktionen af endoplasmatisk retikulum?

Varetager syntese af proteiner med hjælp af mRNA fra ribosomer (ru ER). Derudover syntese af lipid ved (glat ER).

13

Hvad er cilia?

Cilia er et bevægeligt organel, der er fastgjort til cellemembranen. Denne sørger for at flytte en væske over cellens overflade.
Hvis lokaliseret i slimhinde kan denne envidere også have det formål at fjerne mucus, snavs såsom sporer, pollen, røg eller lignede forurening.

14

Hvad er flageller?

'Halen' af en spermatozo, der muliggør bevægelse.

15

Hvad er golgi-apparatet?

En organelgruppe bestående af flade membransække, såkaldte cisternae, som ligger i forlængelse af ru ER.
De proteiner, der bliver syntetiserede af ru ER, bliver modificeret, pakket og sendt ud i cellen fra golgi-apparatet.

16

Hvad er vesikler?

Små membransække til enten oplagring eller transport. Disse sørger bl.a. for transport af proteiner fra golgi-apparatet til deres bestemmelsessted i cellen.
Vesikler kan varetage både exocytose såvel som endocytose.

17

Hvad er lysosomer?

Små vesikler hvis indre er fyldt med enzymer og har er meget lavt pH.
Lysosomer findes i alle celler og er vigtige i nedbrydelsen af celledebris samt fremmede partikler.

18

Hvad producerer nukleolus?

Ribosomer, som udvandrer i cytoplasma og til ru ER.

19

Hvad er funktionen af RNA?

Deltager i translation af gener, dvs. 'oversættelse' til proteiner.

20

Hvad er forskellen på diffusion og facilitetet diffusion?

Diffusion = Sker ved udligning af koncentrationer.

Facilitetet diffusion = Diffusion sker vha. aktivering af receptorer.

21

Hvad er funktionen af cytoskelettet?

...