Hjernens Inddeling Flashcards Preview

Basal Humanbiologi > Hjernens Inddeling > Flashcards

Flashcards in Hjernens Inddeling Deck (10):
1

Hvad hedder de 2 furer der adskiller hjernelapperne?

-Lateral sulcus (Sidefure)
-Central sulcus (Central fure)

2

Hvad hedder de 4 hjernelapper?

-Temporal lope (Tindingelappen)
-Frontal lope (Pandelappen)
-Parietal lope (Isselappen)
-Occipital lope (Nakkelappen)

3

Hvad hedder de 3 lag i meninges?

-Dura mater (Yderste lag) Tyk solid senehinde
-Arachnoid mater (Mellemliggende lag) Spindelsvæslignende struktur
-Pia mater (Inderste lag) Tynd og nervefyldt.

4

Hvad hedder de 3 overinddelinger af encephalon ("Hele hjernen")

-Prosencephalon (Forhjernen)
-Cerebellum (Lillehjernen)
-Truncus encephalicus (Hjernestammen)

5

Hvad hedder de 2 underinddelinger af prosencephalon (Forhjernen)?

-Cerebrum (Storhjernen)
-Diencephalon (Mellemhjernen)

6

Hvad hedder underinddelingerne af cerebellum?

-Trickspørgsmål. Der er ingen. :)

7

Hvad hedder de 3 underindellinger af truncus encephalicus?

-Mesancephalon (Midthjernen)
-Pons (Hjernebroen)
-Medulla oblongata (Den forlængede marv)

8

Hvorfra udspringer de 12 hjernenerver?

-Truncus encephalicus (Hjernestammen)

9

Nævn 3 store komponenter i diencephalon (Mellemhjernen):

-Epithalamus (Koglekirtlen)
-Thalamus
-Hypothalamus
-Derudover findes bl. a. Chaisma opticum (Synsbanernes krydsning)

10

Nævn 2 store komponenter i cerebrum (Storhjernen)

-Cortex cerebri (Hjernebarken)
-Basalganglierne (Er kerner IKKE ganglier) Spiller desuden en vigtig rolle i kontrollen af bevægelser.
-Derudover indeholder cerebrum det meste af det limbiske system