Endokrinologi Flashcards Preview

Basal Humanbiologi > Endokrinologi > Flashcards

Flashcards in Endokrinologi Deck (14):
0

Hvilke bestanddele inkluderer det endokrinologiske system?

Hormondannende celler, væv samt organer.

1

Hvad er parakrin sekretion?

Hormonsekretion, der påvirker naboliggende celler.

2

Hvad er autokrin sekretion?

Hormonsekretion, der kun påvirker cellen, der har secerneret hormonet.

3

Hvad er eksokrin sekretion?

Kirtler, der secernerer ud af kroppen, såsom svedkirtler.

4

Beskriv den kemiske kommunikationsvej for kirtelsekretion.

Kirtel secernerer hormon ind i blodbanen, som fører messenger-molekylerne fra hormonet ud i kroppen. Herfra bindes molekylerne til særlige target-cellereceptorer (proteiner/glycoproteiner). Hormonet vil ikke have effekt andre celletyper.

5

Hvilke funktioner har endokrine kirtler?

Regulation af metabolisme
Kontrol af kemiske reaktioner
Fremmer transport af pågældende stoffer over cellemembranen
Regulation af væske- og elektrolytbalance
Medvirken i reproduktion
Medvirken i udvikling og vækst

6

Nævn de to generelle typer af hormoner.

1. Steroider - synteseret af cholesterol
2. Nonsteoid, bestående af enten
aminer/peptider/polypeptider/proteiner - synteseret af aminosyrer; eller glycoproteiner - synteseret af protein og kulhydrat.

7

Beskriv signaltransduktion for nonsteroid hormon, herunder definition af First- og Second Messenger.

Hormonmolekyle leverer sin 'besked' til sin target-celle ved at binde sig til cellereceptoren.
Det forrige påvirker, at receptorens 'aktive side' interagerer med membranproteinerne (Denne biokemiske ændring kaldes First messenger).
Herfra sker en ny biokemisk ændring intercellulært som følge af hormonets indtrængen (Second messenger, med følge af cAMP-mekanisme).

8

Beskriv fysiologien af steroidhormon:

1. Steroidhormon krydser cellemembranen (gennemtrængelig pga. steroid er fedtopløseligt)
2. Hormonet binder sig til proteinreceptor (typisk i nucleus)
3. Hormonreceptor-kompleks aktiverer specifikke mRNA-molekyler
4. mRNA-molekylerne forlader nucleus og optages i cytoplasma
5. Translation af mRNA-molekyler leder til proteinsyntese (særlige proteiner, der associeres til hormonets aktivitet)

9

Beskriv fysiologien af nonsteroidhormon.

1. Hormonet føres fra blodbanen til den når en target-celle
2. Hormonet bindes til receptormolekyler på cellemembranen
3. Bindingen medvirker aktivering af adenylat cyklase
4. Adenylat cyklase katalyserer omdannelsen af ATP til cAMP
5. cAMP aktiverer allerede eksisterende proteiner, som fører til en serie af reaktioner, der medfører cellulær ændring associeret med hormonets funktion.

10

Hvad er prostaglandiner?

Lipider, synteseret fra fedtsyren arachidoinsk syre fra cellemembran. Prostaglandiner produceres fra mange celletyper.
Funktionen er biokemisk celleregulation.

11

Nævn de tre 'systemer', der kontrollerer hormonsekretion.

1. Hypothalamus
2. Nervesystemet
3. Ændring i koncentration af substansen i plasma

Alle inhibiteres af negativ feedback-mekanismer.

12

Hvilke hormoner dannes i hypofysens forlap?

TSH - thyroideastimulerende hormon
ACTH - adrenocorticotropt hormon
GH - væksthormon
FSH - follikelstimulerende hormon
LH - luteiniserende hormon
Prolaktin

13

Hvilke hormoner dannes i hypofysens baglap?

ADH, antidiuretisk hormon
Oxytocin