Nervesystemet Flashcards Preview

Basal Humanbiologi > Nervesystemet > Flashcards

Flashcards in Nervesystemet Deck (29):
0

Hvad er forskellen på dendritter og axoner?

Dendritter: modtager input.
Axoner: videresender information væk fra neuronet via impulser.

1

Hvad er neuroglia?

Neuroglia er en bestanddel for neuronet, der fungerer som fysisk støtte, isolation og næring for neuronet.
Dertil producerer de komponenter til myelin.

2

Hvad er en synapse?

Synapsekløften er mellemrummet mellem to neuroner. Her sker videreførelsen af impulser vha. neurotransmitter.

3

Hvad er den sensoriske funktion?

Indsamling af information om eventuelle ændringer af kroppens indre og ydre miljø; såsom lys- og lydintensitet, temperatur og oxygenniveau.

4

Hvordan inddeles de motoriske funktioner?

Somatisk nervesystem - kan påvirkes af egen fri vilje; dækker over bevægelse af skeletmuskulaturen.
Autosomatisk nervesystem - autonom system, såsom organer med glat muskulatur og kirtler.

5

Hvordan indsamler det sensoriske system information?

Sensoriske receptorer opfanger ændringer i kroppens indre eller ydre miljø. Denne information konverteres til impulser, som sendes ud via det perifere nervesystem til CNS. Impulserne integreres her, hvoraf påføres følelsesreaktion (smerte, kulde, varme eller lignende), og enten oplagres i hukommelsen eller via tanker fortolkes ud fra tidligere lignede episoder. Til sidst reageres på Impulserne med den motoriske funktion (eks. flytte hånden fra kogepladen).

6

Hvilke typer neuroglia findes der?

Microglia
Oligodendrocytter
Astrocytter
Ependymaliske celler
Schwann'ske celler

7

Hvad er funktionen af microglia?

De støtter neuroner og fagocytterer celledebris og bakterieceller. Plus danner ar på skadede områder.

8

Hvad er oligodendrocytter?

De tilføjer isolation af myelinlag rundt om axomet i hjerne og rygmarv.

9

Hvad er astrocytter?

Type af neuroglia, som findes oftest mellem neuroner og blodkapillærer. Disse hjælper med at regulere koncentrationer af næringsstoffer og ioner i vævet. Bidrager også støtte til strukturen af blodkapillærer i hjernen, som udgør blod-hjerne barrieren.
Danner også arvæv som følge af skade på CNS.

10

Hvad er ependymaliske celler?

Type af neuroglia, som danner en epithellignende membran, der dækker choroid plexus, og danner et slags for, der udligner tomrum i hjerne og rygmarv.

11

Hvad er Schwann'ske celler?

Type af neuroglia, der findes i det perifære nervesystem, der beklæder axoner med myelinskeder.

12

Hvad består neuronet af?

Granulær cytoplasma
Nukleus
Plasmamembran
Organeller
Neurofibrils
Chromatofil substans (Nissl bodies; sol minder om ru ER)
Dendritter
Axoner
Nodes of Ranvier
Synapseknopper
Schwann'ske celler

13

Hvornår dannes myelin?

I den fjortende graviditets uge af den prenatale udvikling.

14

Hvad er multipolære neuroner?

Multipolære neuroner dækker mest over dendrittiske nerveprocesser.
Disse findes i hjerne og rygmarv; og kaldes interneuroner. Dertil er motoriske neuroner også multipolære.

15

Hvad er bipolære neuroner?

Dækker over både dendrit- og axonprocesser.
Findes bl.a. i specialicerede dele af øjne, næser og ører. Bl.a. sensoriske neuroner.

16

Hvad er unipolære neuroner?

Enten dendritter eller axoner. Findes i ganglia, der findes udenfor hjerne og rygmarv.
Sensoriske neuroner kan bl.a. være unipolære.

17

Forklar hvilepotienalet.

...

18

Forklar aktionspotentialet.

...

19

Hvad bevirker udskillelse af neurotransmitter?

1. Aktionspotentiale løber igennem axon og over synapsekløften
2. Membranen af synapsen bliver permabel for kaliumioner, og kalium diffunderer indad
3. Tilstedeværelse af kaliumioner bevirker at synapsevesikler bevæger sig mod synapsens membran
4. Synapsevesikler udskiller neurotransmitter i synapsekløften

20

Hvad er forskellen på 'Divergens' og 'Konvergens'?

Divergens: impuls fra et neuron videresender til to andre neuroner

Konvergens: impulser fra to neuroner ledes over i ét neuron

21

Beskriv elementerne af en refleks arc

Receptor aktiveres --> Opfanges af afferent neuron --> sendes til CNS --> impuls tolkes og videresender til efferent neuron --> aktivering af effektor.

22

Hvad hedder de forskellige lag af meningerne?

Dura mater (yderst)
Arachnoid mater
Pia mater

23

Beskriv rygmarvens struktur

Består af i alt 31 segmenter af vertebrae.
I nakkeregionen fremstår cervikal fortykkelse, som forsyner overekstremiteten med nerver.
Ligeså findes lumbar fortykkelse, lokaliseret i nedre ryg, som forsyner underekstremiteten.

Tværsnit af rygmarven viser en inddeling af højre og venstre halvdel, der fremtræder som mindre mellemrum (mellem sommerfuglens vinger). Disse hedder anterior median fissure og posterior median sulcus.
Her ses også grå substans (post. horn, lat. horn og ant. horn) og hvid substans (post., lat. og ant. funicilus).

24

Hvad består hjernestammen af?

Midthjerne
Pons
Medulla oblongata

25

Hvad er funktionen af det limbiske system?

Kontrollerer emotionalitet og udtryk.

26

Hvad er funktionen af thalamus?

Modtager alle sensoriske inputs (med undtagelse af dem, der associerede med lugt) og videresender dem til passende regioner af cortex til fortolkning.

27

Hvad er funktionen af hypothalamus?

Står for opretholdelsen af homostase ved at regulere visceral aktivitet og ved at linke nervesystemet til det endokrine system.
Hypothalamus regulerer:
Hjertefrekvens og artieriel blodtryk
Kropstemperatur
Balance af vand og elektrolytter
Kontrol af sult og kropsvægt
Kontrol af bevægelse og kirtelsekretion
Produktion af neurosekretion, altså hormoner
Søvn og årvågenhed

28

Hvilke centre varetager medulla oblongata?

Hjertecenter
Vasomotorisk center
Respirationscenter