Kranienerver Flashcards Preview

Basal Humanbiologi > Kranienerver > Flashcards

Flashcards in Kranienerver Deck (15):
0

Hvor mange kranienerver findes der?

12 par.

1

Hvordan skelner sensoriske kranienerver sig med motoriske?

Sensoriske fibres neuroner er lokaliseret uden for encephalon i grupper kaldet ganglia.
Motoriske er som regel lokaliseret i hjernes grå substans.

2

Nævn første kranienerve.

Olfactorius.
Associeret med lugt.
Sensoriske, bipolære neuroner.

3

Nævn anden kranienerve.

Opticus.
Associeret med synet.
Sensoriske neuroner.

4

Nævn tredje kranienerve.

Oculomotoris.
Associeret med øjets muskulatur; seks muskler hvoraf to er autonome.
Motoriske neuroner.

5

Nævn fjerde kranienerve.

N. trochlearis.
Associeret med øjets muskulatur. Forbundet med øjets femte frivilligtstyrede muskel.
Ikke innerveret med n. oculomotorius.

6

Nævn femte kranienerve.

N. Trigeminus.
Den største kranienerve.
Sensorisk innervation af ansigt og motorisk nerve for tyggemusklerne.

Nerven er overvejende sensorisk, som kan underdeles i følgende sektioner
1) ophthalmisk
2) maxillaris
3) mandibularis

7

Nævn sjette kranienerve.

N. Abducens.
Meget lille nerve.
Innerverer motoriske impulser til den sidste øjemuskel.

8

Nævn syvende kranienerve.

N. Facialis.
Associeret med smag (sensorisk del) samt sender forbindelser til ansigtsmuskulaturen og stimulerer sekretion fra tårekanaler og spytkirtler (motorisk del).

9

Nævn ottende kranienerve.

N. Vestibulocochlearis.
Sensoriske neuroner.
Associeret med dele af det indre øre, som varetager hørelse og ligevægt.

10

Nævn niende kranienerve.

N. glossopharyngeus.
Associeret med tunge og pharynx.
Både motoriske (synkefunktion) og sensoriske (følelser i mund og svælg) neuroner.

11

Nævn tiende kranienerve.

N. Vagus.
Sensoriske og motoriske neuroner.
Somaliske (larynx og synkefunktion) og autonome (innerving af hjerte, glat muskulatur, kirtler i abdomen og thorax) forgreninger.

12

Hvad er elleve kranienerve?

N. accessorius.
Forgrener både i encephale (med n. Vagus) og i rygmarv.
Med n. Vagus udgør impulser til muskulaturen af ganen, pharynx og larynx.
I rygmarvsforgreningen descenderer n. accessorius til nakken og innerverer m. Trapezius og m. Sternocleidomastoideus.

13

Nævn tolvte kranienerve.

N. hypoglossus.
Associeret med motoriske fibre i tungen (tale-, tygge- og synkefunktion)

14

Huskeregl.

"Ole Og Olfert Trænger Til At Få Vasket Gonaderne Ved Annas Hjælp"