Dag 5 - Fett Flashcards Preview

Tenta-P > Dag 5 - Fett > Flashcards

Flashcards in Dag 5 - Fett Deck (10):
1

Vilket enzym reglerar fettsyrasyntesen?

Acetyl-CoA-karboxylas som omvandlar Acetyl-CoA till Malonyl-CoA genom addering av CO2.

+citrat
-AMP
-palmitinsyra

2

Vad ger citrat upphov till i cytosolen (i fettsyrasyntesen)?

Acetyl-CoA som blir till malonyl-coa osv.

Och OAA -> malat -> pyruvat (och NADPH!)

3

Vad kommer de väten som behövs i fettsyrasyntesen från?

NADPH, som kan komma från cytosoliskt OAA, eller från pentosshunten (vars syfte är att bilda NADPH, bland annat)

4

I vilken form färdas TAGs i blodet, och hur tas de upp av målceller?

Främst i form av kylomikroner bestående att bl.a. fettsyror och fosfolipider.
TAGs, i kylomikroner hydrolyseras, vid cellmembranets vägg, till MAG och FAs.

Inuti målcellen återbildas TAG som lagras i lipiddroppar. Detta sker främst i adipocyter.

5

Hur kan TAGs i adipocyter brytas ned vid behov?

Tre olika lipaser bryter tillsammans ned TAG till fettsyror och glycerol.
Stimuleras av glukagon.

6

Hur färdas fettsyror från adipocyter i blodbanan? Och varför är detta önskvärt?

FAs binder i blodbanan till albumin, så att de kan än färdas i blodet (fett är annars hydrofobt).

FAs från kroppens fettlager kan genom denna mekanism ge upphov till energi i målceller.

7

Vad kopplas fettsyror till innan de första relevanta processer? Tex lipolys, fosfolipidsyntes.

CoA, så att acyl-CoA bildas.

8

Vilket enzym är reglerande i fettsyranedbrytningen?

Acylkarnitintransferas I som sitter på mitokondriens yttre membran.

-Malonyl-CoA

9

Hur går fettsyrasyntesen till?

Acetyl-CoA karboxyleras till Malonyl-CoA. Malonyl-CoA adderas en molekyl (2 kol) i taget till en växande fettsyra, en kol går bort som koldioxid. Kedjan reduceras med NADPH, vatten går bort, reduceras igen med NADPH, och kan sedan förlängas med ytterligare en Malonyl-CoA. Pågår tills 16 kol.

10

Varför ger omättade fettsyror mindre energi än mättade?

Omättade fettsyror har dubbelbindningar som först måste oxideras (vilket kräver energi).