Dag 8 -Embryogenes, Spermatogenes bl.a. Flashcards Preview

Tenta-P > Dag 8 -Embryogenes, Spermatogenes bl.a. > Flashcards

Flashcards in Dag 8 -Embryogenes, Spermatogenes bl.a. Deck (12):
1

Var sker befruktningen?

I ampullaregionen i tuba uterina. Ampulla är den bredaste delen av äggledaren.

2

Vad benämns embryot när det består av ca 16 celler, och när sker detta?

Morula. Det tar ca 3-4 dagar innan en morula bildats.

3

Är morulan uppdelad på något vis?

Yttre och inre cellmassa.
Yttre bildar senare trofoblast.
Inre bildar senare embryoblast.

4

Vad händer när morulan blir blastocyst? När händer detta?

Vätska tränger in i morulan och bildar hålrum.

Blastocysten består av trofoblast och embryoblast. Har även en blastocystkavitet.

Blastocysten inplanteras i endometrium som underhålls av progesteron från corpus luteum.

Sedan är vecka 1 slut.

5

Vad händer med trofoblast under vecka 2?

Differentierar till två lager: cytotrofoblast (mot embryoblast) och
syncytiotrofoblast (mot endometrium).

6

Vad händer med embryoblast i vecka 2?

Två lager, och kallas bilaminära skivan:
Epiblast - dorsalt, mellan epiblast och cytoteofoblast finns amnionhålan.

Hypoblast - delar sig kring gulesäcken

7

Vad i vecka 2 är det som kan misstas som mens hos gravida kvinnor?

Om inte endometrieväggen vuxit ihop igen där Blastocysten vuxit in kan blödningar från sinusoiderna uppkomma.

8

Vad utsöndras av syncytiotrofoblasterna?

Hcg! Binder till LH-receptorn i corpus luteum och gör att det blir corpus luteum gravidatis.

9

Vad händer i vecka 3?

Gastrulering - bilaminära skivan blir trilaminär.
Primitiv strimma uppstår som följd av förtjockning i epiblastet. Definierar höger och vänster mha cilier.

Celler från epiblast vandrar genom primitiva strimman och bildar ectoderm, mesoderm och endoderm.
OBS att alla tre definitiva groddblad bildas ur epiblastceller.

10

Vilka är "intermediärerna" i spermatogenesen?

Spermatogonium
(Tight junction öppnas)
Primär spermatocyt
(Meios 1)
2 sekundära spermatocyter
(Meios 2)
4 spermatider
(Spermiogenes)
4 spermatozoa

11

I vilken process ges spermiens flagell?

Spermiogenes. Spermatiden genomgår denna och blir till spermatozoa.

12

Hur färdas sperman vid ejakulation?

Från sädesförande kanaler i testiklar ->
Epididymis ->
Ductus deferens ->
Prostata ->
Urethra ->
Urethral öppning


Under vägen blandas vätska från prostata in, ger ca 30% av vätskan. Innehåller bl.a. proteolytiska enzymer.