Dag 6 - Kolhydrater + ETC Flashcards Preview

Tenta-P > Dag 6 - Kolhydrater + ETC > Flashcards

Flashcards in Dag 6 - Kolhydrater + ETC Deck (17):
1

Vad är likheten mellan stärkelse och glykogen?

Glykogen är djurvärldens motsvarighet till stärkelse, de är båda former i vilka kolhydrater kan lagras.

2

Hur går glykogenolysen till och vilket är reglerande enzym?

Glykogenfosforylas bryter ned tills 4 enheter innan förgrening. Detta enzym är reglerande.
+Ca2+

Glycogen debranching enzyme tar bort förgreningar.

3

Vad för bindningar dominerar i glykogen?

Alfa 1,4-glycosidic bonds i kedjorna

Alfa 1,6 glycosidic bonds vid förgreningarna

4

Vad bryts glykogen ned till och vad händer sedan med den molekylen?

Glukos 1P, kan konverteras till glukos 6P och genomgå glykolys osv. Fosfoglukomutas katalyserar denna reaktion

Eller så kan glukos 6P fosfatas göra g6p till glukos som sedan släpps ut i blodströmmen för att höja blodsockernivån. Detta sker i levern.

5

Vad är skillnaden mellan glykogen i levern och glykogen i extrahepatisk vävnad (muskler)?

Glykogen i levern går främst till att reglera blodsockernivån under påverkan av insulin/glukagon.

Glykogen i muskler går däremot till att bilda ATP som kan driva muskelkontraktioner.

6

Hur går syntesen av glykogen till och vilket enzym är hastighetsreglerande?

G6p-> G1P Mha fosfoglukomutas
Glykogenin initierar syntesen. UTP reagerar med G1P och bildar UDP-glukos +Pi.

Glykogensyntas förlänger kedjan. Är REGLERANDE.
+ATP
-AMP

Glykogen branching enzyme skapar förgreningar (bildar alfa 1,6-glycosidic bonds).

7

Vilka steg är särskilda för glukoneogenesen, och vilket enzym är hastighetsreglerande?

Pyruvatkarboxylering; P -> PEP.

F1,6-BP -> F6P
Katalyseras av F1,6-bisfosfatas och är REGLERANDE.

G6P -> Glukos

8

Vad gör coricykeln och vad ger den upphov till?

Utan syre kan pyruvat inte bli acetyl-coa, så ingen ATP kan bildas på det viset.

Genom fermentering omvandlas NADH till NAD+. I den reaktionen blir även pyruvat till laktat.

Laktat skickas till levern och blir till pyruvat som sedan genomgår glukoneogenes och kan transporteras tillbaka till muskeln.

9

Vilka komplex består elektrontransportkedjan av?

I-V.
IV är cytokrom C oxidas
V är ATP-syntas, räknas inte alltid som en del av ETC eftersom det är olikt, bildar ATP.

10

Vad är principen bakom elektrontransportkedjan?

Elektronbärare donerar elektroner till nästa elektronbärare (komplex i ETC). Energin som frigörs används till att pumpa protoner över IMM, vilket ger upphov till en gradient. Genom ATP syntas (eller uncoupling proteins) tar sig vätejonerna tillbaka in i matrix och bildar ATP (eller värme i uncoupling proteins).

11

Varför genererar FADH2 färre ATP än NADH?

I komplex II avges ingen energi som används av protonpumpar, däremot sker detta i komplex I, III och IV.
FADH2 reagerar (till skillnad från NADH) inte med komplex I, och ger därför inte upphov till lika mkt energi.

12

Varför måste vi andas syre? I vilket steg av ETC är syre viktigt?

Vid komplex IV binder elektronerna till syre och protoner och ger upphov till H2O.

Intressant fakta: giftet cyanid blockerar komplex IV så att elektrontransportkedjan inhiberas -> kroppen kan inte bilda ATP -> man dör fort som fan (på en minut typ).

13

Hur många protoner som pumpas över IMM ger NADH respektive FADH2 upphov till? Och hur många ATP-molekyler motsvarar dessa värden?

10 vätejoner för en NADH. I idealfallet ger detta 3 ATP.

6 vätejoner för en FADH2. I idealfallet 2 ATP.

14

Vad är malat-aspartatskytteln?

Viktigt för att NADH ska kunna ta sig genom IMM.
NADH oxiderar OAA -> malat som kan diffundera genom IMM.

I matrix släpper malat ifrån sig OAA och bildar även NADH (som går till ETC).

OAA genomgår ett par reaktioner och bildar aspartat som kan diffundera ut igen.

15

Hur regleras pentosshunten?

G6P-dehydrogenas, en del av oxidativa fasen. Regleras av NADPH.

16

Vad bildas i oxidativa respektive icke-oxidativa faserna av pentosshunten?

NADPH i oxidativa

Ribos-5P i icke-oxidativa. Denna molekyl är en byggsten i RNA.

17

Varför är ATP en så viktig molekyl?

Fyra negativa laddningar nära varandra. Energi från dessa kan frigöras vid en hydrolys av ATP.