Duolingo - Vocabulaire Flashcards Preview

Le danois > Duolingo - Vocabulaire > Flashcards

Flashcards in Duolingo - Vocabulaire Deck (46):
1

To call

At ringe -r -de -t

2

To wish

At ønske -r -de -t
Pigen ønsker sig en hest. (The girl is wishing for horse).

3

Pants

Bukser -ne

4

To mark

Afmærke -r -de -t

5

Wrong

Forkert - -e

6

Alive

I live

7

Strange

Underlig -t -e
Mærkelig -t -e

8

Impossible

Umulig -t -e

9

Famous

Berømt - -e

10

Actor

Skuespiller -en -e -ne

11

Familiar

Velkendt - -e

12

To need

Behøve -r -de -t

13

To rain

At regne -r -de -t
Det regner i dag.

14

To tell

Fortælle -r fortalte fortalt

15

It does not matter.

Det er lige meget.

Lige: the same, just, equally

16

Neither ... nor

Hverken ... eller

Jeg er hverken en pige eller en kvinden.

17

To look

Kigger -en -e -ne

Kvinden kigger i spejlet.

18

Approximately

Omtrent

Tøjet er omtrent det samme.
Tøj -et -er -erne

19

Completely

Fuldstændig -t -e

Fisken er fuldstændigt rød.
En fisk

20

Clearly

Tydelig -t -e

Snakker du tydeligt? (Do you speak clearly?)

21

Necessarily

Nødvendigvis

Den er ikke nødvendigvis en fisk.

22

To listen

Lytte -r -de -t

Hun lytter til radioen om morgenen.
Lytter til: listen to

23

To run

Løber -en -e -ne

24

Easily

Nem -t -me

Jeg løber nemt i de orange sko.

25

Especially

Især

Vi elsker frugt, især æbler.
Du skriver især til os.

26

Sometimes

Sommetider

27

At least

I det mindste

28

The moment

Øjeblik -ket -ke -kene

29

Soon

Snar -t -e

Han er her snart.

30

Usually

Sædvanligvis
Som regel

Jeg går sædvanligvis.

31

The crab has its own plate.

Krabben har sin tallerken.

32

Away/gone

væk

Løber du væk?

33

Else/otherwise

Ellers

Hvad ellers er det?

34

Fun

Sjov

Vi leger en sjov leg.

35

Afraid

Bange - -

Hvorfor er du bange?

36

Frequent

Hyppig -t -e

Er det hyppigt?

37

To let down, to fail

Svigte -r -de -t

Jeg svigter dig ikke!

38

To hand (something)

Række -r rakte rakt

Du rækker mig den (You hand it to me).
Rækker du mig osten (Could you hand me the cheese?) ?

39

Do you believe in her?

Tror du på hende?

40

To hope

Håbe -r -de -t

Jeg håber på det (I hope so).

41

To raise

Opdrage -r -de -t

Opdrager kvinden drengen (Is the woman raising the boy?)

42

To thank

Takke -r -de -t

Manden takker dvinden.

43

To consider

Overveje -r -de -t

Krabben overvejer det.

44

To follow

Følge -r fulgte fulgt

Følger du mig?

45

To end

Slutte -r -de -t

Det slutter i aften.

46

Without

Uden