Leçon 6 - Phrases Flashcards Preview

Le danois > Leçon 6 - Phrases > Flashcards

Flashcards in Leçon 6 - Phrases Deck (8):
1

I asked for the key.
I asked for a key.

Jeg bad om nøglen.
Jeg bad om en nøgle.

2

What's the matter with you?

Hvad fejler du?

3

Where is that? (2 ways)

Hvor ligger det (henne)?
Hvor er det?

4

Paris is the capital of France.

Paris er hovedstaden i Frankrig.
(Hovedstad-EN, because it's a pronom défini)

5

I came to DK in 2003.

Jeg kom til DK i 2003.

6

I have been in DK since 2003.

Jeg har været i DK siden 2003.

7

I'm am not married now, I am divorced. I was married for four years.

Jeg er ikke gift nu, jeg er skilt. Jeg var gift i 4 år.

8

Should we meet here/there?

Bør/Skal vi møder her/der?