Module 2 - Vocabulaire Flashcards Preview

Le danois > Module 2 - Vocabulaire > Flashcards

Flashcards in Module 2 - Vocabulaire Deck (143):
1

To get/to retrieve

At hente

2

Give me

Giv mig

3

I would like that

Det vil jeg da gerne

4

Should I get

Skal jeg hente

5

Every

Hver

6

Next to

Ved siden af

7

Everything

Alt

8

Better than

Bedre end

9

Best

Bedst

10

Cheap

Billig

11

Heathy

Sundt

12

Sometimes

Sommetider

13

From all over the world

Fra hele verden

14

I'm crazy about

Jeg er vild med

15

To lose

At tabe

16

Another

En anden

17

Many other things

En masse andre ting

18

Thrift shop

En genbrugsbutik

19

I prefer

Jeg kan bedre lide

20

Are you scared?

Er du bange?

21

I detest

Jeg hader
Jeg kan ikke fordrage

22

Disgusting

Væmmelige

23

To mean (something)

At mene

24

Absolutely/All

Hel -t -e

25

The customer

Kunden

26

Cost

Koste

27

To pay

At betale

28

To get

At få

29

Starter

Forret

30

Salmon

Laks

31

Let us buy

Lad os købe

32

Discount

Tilbud

33

I care

Jeg bryder mig

At bryde: to break

34

Instead

I stedet

35

To remember

At huske

36

We need

Vi mangler
Vu behøver

37

To forget

At glemme

38

Some bread

Noget brød

39

A dish

En ret -ten -ter -terne

40

An ability

En evne -n -r -rne

41

A sense

En sans -en -er -erne

42

Ice cream

En is -en - -ene

43

Nearly

Næsten

44

Easiliy

Sagtens

45

Wonderful

Vidunderlig -t -e

46

A kind

En slags -en - -ene

47

Appetizing

Appetilig -t -e

48

Capable, skillful

Dygtig -t -e

49

Awful

Elendig -t -e

50

Reasonably

Nogenlunde

51

Go to the city (go shopping)

Går i byen

52

To drive

At køre

53

To get (to receive)

At få

To grab: at hente

54

To get (to grab)

At hente

To receive: to grab

55

To paint

At male

56

A pet

Kaledyr

57

To travel

At rejse

58

To clean up

At gøre rent

59

Inside

Indefor

60

The coat

En frakke -n -r -rne

61

A color

En farve -n -r -rne

62

A piece

Et stykke -t -r -rne

63

I could

Jeg kunne

64

To know

At kende: to know (connaitre) + direct object

At vide: to know (savoir) + an entire sentence

65

Often

Tit

66

Quite

Temmelig
Ret

67

Chess

Skak

68

To listen

At høre/lytter (lydder takes the preposition til)

69

Often

Tit

70

Quite

Temmelig
Ret

71

Chess

Skak

72

How often

Hvor tit

73

To remember

At huske

74

To sew

At sy

75

When she died

Da hun døde

76

Last year

Sidste år

77

To listen

At høre/lytter (lydder takes the preposition til)

78

Really

Virkelig -t -e

79

Feel

Føle

Hvordan føles det/den?

80

Smell

Lugte

Hvordan lugter det/den?

81

Taste

Smage

Hvordan smager det/den?

82

Sound

Lyde

Hvordan lyder det/den?

83

A few beers

Et par øller

84

By the way

Forresten

85

Late

Sen -t -e
-ere -est

Kom du forresten ikke sent hjem i går?

86

He drank

Han drak

87

He went

Han gik

88

She asked if

Hun spurgte om

89

She said

Hun sagde

90

Butter

Et smør -ret

91

Pass me/Give me

Ræk mig
Giv mig

92

To wake up

At vågne (wake up)
At vække (wake up someone)

93

To yawn

At gaber

94

To stretch

At strække sig

95

Hair

Hår

96

To dry

At tørre

97

To comb

At rede

98

Lastly

Til sidst

99

Still

Endnu

100

It's difficult for him to...

Han har svært ved…+INF

101

A face

Et ansigt (-et, -er, -erne)

102

A brush

en børste (-n, -r, -rne)

103

A foot

en fo’d (-’en, fø’dder, fø’dderne)

104

A hand

en hå’nd (-’en, hæ’nder, hæ’nderne)

105

A towel

et håndklæde (-t, -r, -rne)

106

A tooth

en ta’nd (-’en, tæ’nder, tæ’nderne)

107

A toothbrush

en tandbørste (-n, -r, -rne)

108

A toe

en tå’ (-’en, tæ’er, tæ’erne)

109

Hurry up!

sky’nd dig!

at skynde sig - to hurry up

110

Take off/put on clothes

at tage tøj af/på

111

To shave

at barbe’re sig

112

To tease

At drillede -r -de -t

113

Happy

At lykkelig -t -e -ere -st (happy in general)
Glad - -e

114

Not anymore

Ikke mere

115

To prefer

At foretrække -r ..trak .. trukket

Jeg kan bedre lide

116

To save

At gemme
At spare op (save money)

117

A difference

En forskel -len -le -lene

118

When I was young I played tennis.

Da jeg var barn, spillede jeg tennis.

119

To pass (a grade)

At bestå -r bestod bestået

120

When I pass module 2, i'll take module 3.

Når jeg består modul 2, tager jeg modul 3.

121

When I'l do this...

Da eller når

Da, for use in the past and only once.
Når, with the present verb or in the past but multiple times.

122

Easily

Sagtens

Nem -t -me (easy)

123

Like the danes

Ligesom danserkerne

124

Furthermore

Derudover

125

Spring

Forår -et -e -ene

126

Therefore

Derfor

127

Conservatory

En udestue -n -r -rne

128

Modal verbs

Kan
Vil
Skal

Har
Er

129

To describe

At beskrive -r beskrev beskrevet

130

First

Første

131

Impression

Et indtryk -ket - -kene

132

Important

Vigtigt -t -e -ere -st

133

People

Menneske -t -r -rne

134

A fine

En bøde -n -r -rne

135

To choose

At vælge -r valgte valgt

136

To leave

At forlade -r -de

137

All my life

Hele mit liv

138

Exciting

Spændede

139

That's a deal, then.

Så er det en aftale.

140

Possible

Mulig -t -e

141

Small
(KBH is smaller than Paris)

Lille - - mindre mindst

KBH er mindre end Paris.

142

Author

Forfatter -en -e -ne

143

Street

Gade -n -r -rne