Module 3 - Vocabulaire Flashcards Preview

Le danois > Module 3 - Vocabulaire > Flashcards

Flashcards in Module 3 - Vocabulaire Deck (129):
1

Meeting

et møde ( -t, -r, -rne)

2

Fork

en gaffel (-en/gaflen, gafler, gaflerne)

3

It's out of the question (it's excluded)

det er udelukket

Udelukket: excluded

4

it’s only natural

det manglede da bare

5

To clean

at gøre re’nt
At rydde op (clean up after yourself)

6

Still

stadigvæk

7

Healthy

sund -t -e -ere -est

fit, fast or even healthy: rask, -(t), -e

8

Difficult

svæ’r, -’t, -e

9

Insane

vanvittig, -t, -e

10

To hand in, return

at afleve’re
jeg afleve’rer
jeg afleve’rede
jeg har afleve’ret

11

To move in

at flytte ind
jeg flytter i’nd
jeg flyttede i’nd
jeg er flyttet i’nd

12

To borrow

at låne
jeg lå’ner
jeg lånte
jeg har lå’nt

13

To smoke

at ryger -en -e -ne

14

Times

gange -r -de -t

15

I've just got guests.

Jeg har lige fået gæster.

16

Is about to

Er ved at..

17

A bunch/bundle

et bu’ndt (-’et, -er, -erne)

18

A pot

en gryde (-n, -r, -rne)

19

A stove

en kogeplade
(-n, -r, -rne)

Et Komfur: cuisinière.
Jeg lægger en stegepande på komfur.

20

An oven

en o’vn (-’en, -e, -ene)

21

Pepper

peber (-et)

22

Bag

Pose -n -r -rne

23

Smoke

rø’g (-’en)

24

Afterwards

de’refter

25

Open to page...

slå op på side ...

26

Whole, entire, all

he’l, -’t, -e

27

Ready

kla’r, -’t, -e

28

Normally

norma’lt

29

Rare

sjælden, -t, sjældne

30

Ruined

ødelagt, -, -e

31

To fall

At falde -r faldt -t

32

To roast

At stege -r stegte stegt

33

To burn

At brænde -er brændte brændt

34

To boil

At koge -r kogte - kogt

Spaghettien skal koge i 10 minutter.

35

A hairbrush

en hårbørste
(-n, -r, -rne)

36

A stairway

en opga’ng
(-’en, -e, -ene)

37

A wastebasket

en papi’rku’rv
(-’en, -(’)e, -(’)ene)

38

Space/room

plads

A place: en sted

39

Bowl

en skå’l (-’en, -e, -ene)

40

Vacuum

en støvsuger
(-en, -e, -ne)

41

Stupid

du’m, -’t, -me

42

Full

fu’ld, -’t, -e

43

I take it that

jeg går u’d fra’, at ...

Jeg går ud fra at du er dansker.

44

Fine, excellent

Udmærket

45

I'm sorry

Jeg er ke’d af det (det: something)

Jeg er ked af at jeg brænde kyllingen. (Delete the det)

46

Set the table

at dække bo’rd

47

Take care

at passe på'

48

To dust something

At støve a'f

To vacuum: at støvsuge

49

To wipe off

At tørre a'f

50

To water

At vande

51

To do the dishes

At vaske op

52

Will you empty the trash? (3 ways)

Kan/Vil/Gider du ikke (godt) tømmer papikurven?

53

Verb for function

At du'

Den duer ikke (it doesn't work)

54

A few days ago

Et par dage siden

55

A button

En knap -pen -per -perne

Jeg trykker en knap.

56

To press

at trykke

Jeg trykker på en knap.

57

It has always worked.

Det har duet hele tiden.

At du: to function

58

To destroy

At ødelægge -r ødelagde ødelagt

59

Finished

Færdig -t -e

Tror du ikke snart den er færdig?

60

Place

Et sted -et -er -erne

61

A purse

En taske -n, -r, -rne

62

A wallet

En pung -en, -e, -ene

63

To visit

At besøge

64

To promise

At love

65

A message

en beske’d (-’en, -’er, -’erne)

66

A burglar

en indbrudsty’v (-’en, -e, -ene)

et indbrud: a burglary

67

A murderer

en morder (-en, -e, -ne)

68

Get into trouble

komme ga’lt af sted

69

Immediately

Med det samme

70

Wrong

forke’rt, ’-, -’e

71

An arrest

en anho’ldelse (-’n, -’r, -’rne)

72

A criminal

en forbry’der (-’en, -’e, -’ne)

73

A prison

et fæ’ngsel (-’et / fæ’ngslet, fæ’ngsler, fæ’ngslerne)

74

A camera

et ka’mera (-’et, -’er, -’erne)

75

A passport

et pas (-set, -, -sene)

76

A rober

en røver (-en, -e, -ne)

77

A drawer

en skuffe (-n, -r, -rne)

78

Certainly

beste’mt

79

By the way

Forresten

80

Through

ge’nnem

81

In any case

i hve’rt fa’ld

82

No doubt about

ingen tvi’vl o’m

83

Convinced that

overbevi’st o’m

84

Certain

sikker, -t, sikre

85

Stolen

stjålen, -t, stjålne

86

Empty

to’m, -’t, -me

87

Angry

vre’d, -t, -e

88

To commit

At begå

Indbrudstyven begår et indbrud.

89

To steal

At stjæle -r, sjtal, stjålet

90

To regret

At fortryde
Jeg fortryder at jeg stjål tingen.

At ærgre sig

91

To change

At ændre

To exchange : at bytte

92

A painting

Et maleri -et, -er, -erne

93

As usual

Som det plejer

94

A staircase

en trappe (-n, -r, -rne)

95

A foreigner

en udlæ’nding (-’en, -’e, -’ene)

96

A box

en æske (-n, -r, -rne)

97

A beard

et skæ’g (-’et, ’-, -’ene)

98

A mustache

et overskæ’g (-’et, ’-, -’ene)

99

A toy

legetøj (-’et)

100

A bit

En smule

101

To have on

At have på

Hvad havde han på?

102

Ordinary

almi’ndelig, -’t, -’e

103

Blond

ly’s, -t, -e

104

Dark

mørk, -t, -e

105

Bald

skaldet, -, skaldede

106

Slim

sla’nk, -’t, -e

107

Fat

tyk, -t, -ke

108

Thin

ty’nd, -’t, -e

109

To look like

At ligne

Jeg ligner
Jeg lignede
Jeg har lignet

Du ligner en skuespiller.

110

Glasses

Briller -ne

111

Who the hell is...

Hvem fanden er...

112

To trust

At tror på

Jeg tror på forsikringsselskabet. I trust the insurance company.

113

I count on

At regner med

Jeg regner med deres hjælp.

114

It happened

Det skete

115

Proud

Stolt - -e -ere -est

116

Quality

en egenska’b
(-’en, -’er, -’erne)

117

Talent, ability

en evne (-n, -r, -rne)

118

Mood

et humø’r (-’et)

119

A lie

en lø’gn (-’en, -e, -ene)

120

A walk

en tu’r (-’en, -e, -ene)

121

In any case

i hve’rt fa’ld

122

Divorced

fraskilt (skilt) - -e

123

People say...

Fold siger

124

To wish

at ønske -r, -de, -t

125

Lonely

ensom -t, -me; -mere, -st

126

Particularly

Særlig

127

Thin

tynd -t, -e; -ere, -est

128

Satisfied

tilfreds -, -e

129

In any case

i hvert fald