Module 4 - Vocabulaire Flashcards Preview

Le danois > Module 4 - Vocabulaire > Flashcards

Flashcards in Module 4 - Vocabulaire Deck (92):
1

Probably

Formentlig -t -e
Sandsynligvis
Nok

2

Strongly

Kraftig -t -e -ere -est

3

To condemn

At fordømme -r fordømte fordømt

4

Serious

Alvorlig -t -e -ere -est

5

Fear

En frygt -en

6

According to

Ifølge

7

Close to

Tæt på

8

To collect

At indsamle -r -de -t

9

To attack

At angribe

10

A business

En virksomhed -en -er -erne

11

To earn money

At tjene penge

12

To afford

At have råd

13

Clearly

Tydeligivs

14

It's time...

Det er på tide...

15

Greed

Grådighed

16

Medicine

Medicine

17

Among other

Blandt andet

18

An election

Et valg

19

To lead

At føre -r førte ført

20

Shame

Skam

21

To die

At dø -r -de -d

22

Polite

høflig -t -e -ere -st

Du er en høflig mand.

23

Economical/frugal

Sparsommelig

24

Pocket

En lomme -n -r -rne

Lommerne er små til min hænder.

25

To regret

At fortryde -r fortrød fortrudt

26

To hurry

At skynde -r -de -t

Jeg skynder mig.

27

To admit

At indrømme -r -de -t

Jeg indrømmede allerede at din mor var rigtig fornuftige.

28

Actually

(Egentlig)
Faktisk

29

Reasonable

Fornuftige -t -e -ere -st

30

To suggest

At foreslå -r foreslog -et

Foreslog du at jeg var ikke fornuftige?

31

Pro

Fordel -en -e -ene

Hvad er fordelene og ulemper?

32

Cons

Ulempe -n -r -rne

Hvad er fordelene og ulemper?

33

Property/quality

Egenskab -en -er -erne

34

Though

Selvom

35

I.E.

Dvs.

36

To afford

At have råd

37

A bill

En regning -en -er -erne

38

Insurance

En forsikring -en -er -erne

Har du ikke nogen forsikring?

39

Shopping

Indkøb

40

Responsible

Ansvarlig -t -e

A responsibility: et ansvar

41

Independent

Selvstæding -t -e -ere -st

42

During

Iløbet

43

According to

Ifølge

44

It seems

Det ser ud til

45

Worth

Værd

46

To say

At sige -r sagde sagt

47

To write

At skrive -r skrev skrevet

Jeg skrev digte.

48

To argue

At skænde -r skændte skændt

Og en dag skændte de.

49

To see

At se -r -så -t

50

Each other

Hinanden

De var ikke sidste gange, de så hinanden.

51

To lower

At sænke -r -de -t

Så sænkede Karen Blixen armen.

52

To agree/disagree

Enig/uenig

53

A viewpoint

Et synspunkt-et

54

First of all/second of all

For det første
For det andet

55

Furthermore

Derudover
Ligeledes
Ydermere

56

Finally

Endelig
Til slut
Til sidst

57

Exactly

Netop

58

Overweight

Overvægtig -t -e

Da jeg var barn, var jeg overvægtig.

59

Developments

Udvikling -en -er -erne

Der var udviklinger med hensyn min sygdom??

60

To threaten

At true -r -de -t

Terroristerne prøver at true os.

61

Further

Yderlig -t -e -ere -st

Udviklingen truer med at belaste sundhedsvæsenet yderligere.

62

Already

Allerede

63

To ensure

At sikre -r -de -t

64

Straining

Belaste

65

A plan/scheme

En ordning
En plan

66

A responsibility

Et ansvar -et

Responsible: ansvarlig

67

To claim

At hævde -r -de -t

68

Apparently

Tilsyneladende

69

Cut-downs/budget cuts

Nedskæringer

70

The public

Offentligheden

71

To demand

At kræve -r -de -t

Offentligheden kræver hurtigt svarer.

72

Long term

Langsigtet

En langsigtet ordning.

73

A reward

En belønning -en -er -erne

74

It applies

Det gælder

75

Unhappy

Ulykkelig

76

To vote

At stemme -r stemte stemt

77

Rather

Hellere

Jeg vil hellere undvære lidt håndører end at undvære KBH med alt det, den har at byde på.

78

To do without

At undvære

Jeg kunne undvære penge.

79

To offer

At byde

80

Distance

Afstand

81

Nothing

Intet

82

Indifferent

Ligeglad

83

However

Til gengæld

84

To catch

At fange -r -de -t

Selvom det irakiske militær i oktober begyndte at erobre byen tilbage fra Islamisk Stat, er op til en million borgere stadig fanget som gidsler i byen.

85

To conquer

At erobre -r -de -t

Det irakiske militær i oktober begyndte at erobre byen tilbage fra Islamisk Stat.

86

An encouragement

En opmuntring -en -er -erne

87

A hostage

En gidsel gidslet gidsler gidslerne

88

To remind

At minde -r -de -t

89

To defeat

At besejre -r -de -t

90

A victory

En sejr -en -e -ene

Sejren er nær.

91

To be patient

At være tålmodige

92

To catch

At fange -r -de -t