Dyslipidæmi Flashcards

1
Q

Hvad er indikationen for statinbehandling?

A

Hyperkolesterolæmi betinget af LDL forhøjelse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvordan virker statiner?

A

Hæmmer det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen.
I takt med at kolesterolsyntesen falder, øges dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hvad er de mest almindelige bivirkninger til statiner?

A

Tænk MUSKLER:

 • myalgier (muskelømhed kan ligne DVT eller fibersprængning)
 • udslæt
 • dyspepsi
 • søvnløshed
 • hovedpine
 • Kreatinkinase og aminotransferaser stiger hos enkelte
 • Sjældent ses myositis, rhabdomyolyse

INGEN kendte langtidsbivirkninger!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hvad er interventionsgrænserne og målene for statinbehandling? (= hvornår behandler vi, hvilket LDL-niveau skal vi ned på)

A

For DM, klinisk manifest aterosklerose, nyreinsufficiens-pt og primær forebyggelse v. 10-årsrisiko på >30%:
- P-LDL-kolesterol > 1,8 mmol/L
ELLER
- P-Triglycerid > 2 mmol/L

For andre:
- P-LDL-kolesterol > 2,6 mmol/L
ELLER
- P-Triglycerid > 2 mmol/L

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Nævn et par af de mest anvendte statinpræparater

A

Simvastatin, Atorvastatin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hvilke forsigtighedsregler er der især ved brug af statiner?

A
 • Bør ikke anvendes under graviditet
 • ALAT måles før behandling og efter 1 måned. Seponér hvis ALAT vedvarende er 3x højere end normalområdet.
 • Muskelsmerter, utilpashed og feber: seponér midlertidigt og mål kreatinkinase.
 • Statiner kan medføre øget risiko for udvikling af diabetes type 2 - særligt hos diabetes-disponerede personer og ved anvendelse af høje doser.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly