Blodfortyndende behandling Flashcards

1
Q

Vi inddeler blodfortyndende behandling i to grupper baseret på deres virkningsmekanisme, og den ene af disse grupper kan igen opdeles i to grupper. Hvilke grupper?

A

Trombocythæmmende (pladehæmmer) og antikoagulerende behandling

Antikoagulerende behandling kan yderligere opdeles i dem, der direkte påvirker koagulationskaskaden (Warfarin, Heparin) og Non-vitamin K Orale Antikoagulantia NOAK (/DOAK - samme gruppe, forskellige navne)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvilke almindelige præparater hører til i trombocythæmmer-gruppen?

A
 • ASA (acetylsalicylsyre, magnyl, hjertemagnyl, aspirin - kært barn har mange navne)
 • Clopidogrel (Plavix)
 • Ticagrelor (Brilique)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hvilke almindelige præparater hører til i antikoagulantia-gruppen?

A
 • Vitamin-K-antagonister som Marevan (Warfarin)
 • NOAC/DOAC (Pradaxa, dabigatran, apixaban, Rivaroxaban m.fl.)
 • Hepariner
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hvad er det særlige ved vitamin K-antagonisterne…?

A

Behandlingsmål INR 2-3
Tæt monitorering af INR
Ensartet kostmønster

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

ASA: virkningsmekanisme og et særligt obs ift samtidig indtagelse af NSAID (udover GI-blødning)?

A

Acetylsalicylsyre hæmmer COX1 irreversibelt = medfører irreversibel hæmning af TXA2-dannelsen i trombocytterne, og virkningen holder sig derfor resten af de eksponerede trombocytters levetid (7-9 dage). ASA hæmmer også endotelcellernes produktion af den vigtige naturlige trombocytfunktionshæmmer prostacyclin, men produktionen af denne genoptages, så snart ASA er elimineret (plasmahalveringstid ca. 20 min.).

NSAID hæmmer COX1 reversibelt. De to bør ikke indtages samtidigt, for så forhindrer ibuprofen ASA i at hæmme COX1. Tag ASA en halv time inden NSAID.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Sekundær apopleksi-profylakse.
Hvilke blodfortyndende præparater gives til patientgruppen:

Kardioembolisk betinget iskæmisk stroke

A

Kardioembolisk betinget iskæmisk stroke: AK-behandling.
Vent op til 14 dage ved store infarkter før behandlingsopstart, idet der er stor risiko for blødning fra infarktet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Sekundær apopleksi-profylakse.
Hvilke blodfortyndende præparater gives til patientgruppen:

Storkarssygdom (eks. Carotisstenose)

A

Storkarssygdom (eks. Carotisstenose):
ASA + clopidogrel i 1-3 mdr
Herefter monoterapi clopidogrel livslangt. OP indenfor de første par uger hvis symptomgivende stenose >50%.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

SNP’s (varianter) i to enzymer forklarer 50% af variationen af P-Warfarin hos patienter. Hvilke to enzymer?

A

CYP2C9 og VKORC1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hvad er warfarins vigtigste interaktioner?

A

Øget antikoagulerende effekt:
NSAID, ASA, (SSRI), andre AK midler

Paracetamol øger P-Warfarin

Metabolisk inhibition af CYP2C9:
Sulfapræparater, fluconazol, perorale antidiabetika, amiodaron
Mange beskrevne ”interaktioner”, kausaliteten ofte tvivlsom

Vitamin K holdige fødevarer

Metabolisk induktion:
Karbamazepin, rifampicin, perikon

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hvordan behandles en warfarin overdosering UDEN blødning? Og MED blødning?

A

Hvis INR<10
- Pausér

Hvis INR>10
- Pausér
- Indlæg og giv Vitamin K (phytomenadion) per os eller i.v. (IKKE i.m.), obs effekt efter 6 timer og fuld effekt efter 1-2 døgn
- Friskfrosset plasma
- PCC = protrombin complex concentrater?

Høj INR med blødning indlægges, behandling pauseres og der gives Vit K uanset.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hvad hedder Vitamin K som lægemiddel?

A

Phytomenadion

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hvad er fordelene ved lavmolekylært heparin fremfor traditionelt (ufraktioneret) heparin? Giv nogle eksempler på præparatnavne

A

Effekt sammenlignelig
Færre bivirkninger
Bedre absorption, længere halveringstid og virkningsvarighed, ingen monitorering

-parin
Tinzaparin, dalteparin, enoxaparin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hvad er tre alvorlige bivirkninger til hepariner?

A
 • blødning
 • heparininduceret trombocytopeni
 • osteoporose ved langtidsbehandling
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hvordan inddeles heparininduceret trombocytopeni og hvad er symptomerne/risici? Og behandlingen?

A

HIT-1:
- benign, non-immunologisk, tidlig, reversibel >10%
- TRC sjældent < 100 x 109/L
- Ingen behandling ; fortsæt heparin

HIT-2 :
- alvorlig, sen (efter 5-7 dage), immunologisk <0,5% ved LMH
- TRC < 75 x 109/L (udredning)
- Høj risiko for tromboser (lidt kontraintuitivt)
- Seponer heparin men HUSK: anden tromboprofylaktisk behandling

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hvad er antidoten til heparin?

A
 • Protaminsulfat
 • Komplexbinder heparin; mindre effektivt ved LMH
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hvad er den kliniske anvendelse af hepariner?

A
 • Præ/Postoperativ tromboseprofylakse
 • DVT
 • Akutte tromboemboliske tilstande
17
Q

NOAC/DOAC:
Nævn 3 præparater og almindelige interaktioner

A

Pradaxa, dabigatran, apixaban, Rivaroxaban m.fl.

P-glykoprotein og CYP3A4

18
Q

Hvad er loadingsdosis af ASA og hvad er vedligeholdelsesdosis?

A

250-500 mg
75-150 mg

19
Q

Clopidogrel:
Hvad er virkningsmekanismen, hvilket CYP-enzym er den associeret til?
Hvad er loadingsdosis og vedligeholdelsesdosis?

A

Pro-drug; aktiveres af CYP2C19, derfor obs interaktioner med denne
Hæmmer en trombocytreceptor irreversibelt
Trombocytfunktion normal 5 til 7 dage efter seponering

Loadingdosis 300-600 mg efterfulgt af 75 mg daglig

20
Q

Hvad er den primære forskel på Ticagrelor og Clopidogrel?

A

Ticagrelor hæmmer trombocytten REVERSIBELT, mens Clopidogrel hæmmer irreversibelt.

Derfor normaliseres trombocytfunktionen også hurtigere - efter 1-2 døgn mod 5-7 døgn

21
Q

Hvilket enzym skal man være obs på ifm Ticagrelor-behandling?

A

CYP3A4, gode gamle swinger

22
Q

Basislisten 2024:

Behandling af Apopleksi og TCI

A

Trombocythæmmer
Sekundær profylakse:

Clopidogrel

Dobbeltpladehæmmerbehandling ASA75 mg + clopidogrel 75 mg i 3 uger hvis højrisiko mm

Blodtryks- og kolesterolsænkende behandling bør overvejes

23
Q

Basislisten 2024:

Behandling af Non-valvulær AFLI

A

AK-behandling.
1. valg DOAC
2. valg Warfarin

Til frekvenskontrol benyttes metoprololsuccinat og digoxin. Hos aktive patienter anbefales som udgangspunkt en beta-blokker. Patienter med inaktiv livsstil er ofte velbehandlede med digoxin alene.

24
Q

Basislisten 2024:

Behandling af Stabil iskæmisk hjertesygdom og akut koronart syndrom (AKS) ift BLODFORTYNDENDE (dvs. ikke statiner, betablokker mm)

Tænk
- stabil iskæmisk hjertesygdom
- AKS efterbehandling

A

Stabil iskæmisk hjertesygdom, Prognostisk behandling:
ASA 75 mg livslangt (ved stabil iskæmisk hjertesygdom og PCI-behandling suppleres ASA med clopidogrel 75 mg i 6 mdr., individuel varighed)

AKS efterbehandling:
ASA 75 mg livslangt og prasugrel eller ticagrelor i 12 mdr. som udgangspunkt til alle.