Nyrefunktion og farmakologi Flashcards

1
Q
CASE
70-årig mand
Sygehistorie med angst og depression
Osteosynteret (hofte) efter faldtraume
Du tilkaldes af aftenvagten som ikke kan komme i kontakt med patienten
Medicinliste:
Morfin			30mg x 4
Paracetamol  		1g x 4
Citalopram		20mg x 1		
Diazepam 		5mg x 2
Enoxaparin		20mg x1

Blodprøver (samme dag):
Na 132 mM (136-146)
K 4,9 mM (3,3-4,7)
eGFR 28 mL/min/1,73m2 (>90)

Hvad foregår der og hvad vil du gøre ved det?

A

Der foregår mange ting, men vigtigst er:

OBS stærkt nedsat GFR = nedsat nyrefunktion = derfor manglende lægemiddeludskillelse.

Morfin omdannes i leveren til metabolitter, der efterfølgende udskilles i urinen. En af de metabolitter er gluconid-6-morfin, der er ligeså potent og aktivt som morfin selv! Metabolitten ophobes altså, fordi der er nedsat nyrefunktion.

Det samme gælder for benzodiazepinerne, der nedbrydes via leveren til aktive og inaktive metabolitter. De aktive metabolitter er undertiden mere aktive og har mere langvarig virkning end modersubstansen. Det gælder især diazepam.

Afhængig af patientens ABCD skal der evt. gives antidot mod morfin (naloxon) og benzodiazepin (flumazenil).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly