Øjne Flashcards

1
Q

Hvordan behandles glaukom?

9 farmaka grupper + OP/laser løsninger

A

Behandling for glaukom:
– Prostaglandinanalog (fx Xalatan)
– Betablokker (fx Optimol)
– Lokal carboanhydrasehæmmer (fx Trusopt)
– Alpha adrenerge stoffer (fx Alphagan)
– Combinations dråber (=> færre dråber, højere compliance)
– Systemisk carboanhydrasehæmmer (Diamox/Glaupax)
– Cholinerge stoffer (Parasympatikomimetika, pilokarpin)
- osmotisk virkende stoffer (ligesom ved forhøjet ICP, dvs. glycerol, Mannitol)
– steroid dråber til inflammation, efter det akutte stadie (maxidex)

– Laser (SLT, YAG)
– Filtrerende operation (trabekulektomi, MIGS, dræn)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Prostagandinanalog

Hvordan virker det på glaukom, hvad er bivirkningerne og hvad er eksempler på præparatnavne?

A

Hjælper på afløbet med op til 30% trykreduktion.

Bivirkninger: røde, irriterede øjne og lange øjenvipper, ændret pigmentering af iris

Xalatan
-prost

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Betablokker

Hvordan virker det på glaukom, hvad er bivirkningerne og hvad er eksempler på præparatnavne?

A

Skruer ned for vandhanen.

Mindsket produktion af kammervand.
20% trykreduktion.

Ikke godt til astma patienter eller pt med hjertesygdom (syg sinusknude, hjerteinsufficiens m.fl.). Kan nemlig brede sig systemisk.
Kan også give impotens og nedsat humør.

Optimol
-lol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Sympatomimetika (Alpha adrenerge stoffer)

Hvordan virker det på glaukom, hvad er bivirkningerne og hvad er eksempler på præparatnavne?

A

Skruer ned for vandhanen.

α2-adrenergstimulerende midler sænker både kammervandsproduktionen og øger afløbs-flowet, fordi det episklerale venetryk nedsættes

obs ved bl.a. angina pectoris, alvorlig hjerteinsufficiens m.fl.

bivirkninger: Hyperæmi, kløe, irritation og tåreflåd. Hævelse af øjenlågene, sløret syn, øjentørhed. Næse- og mundtørhed. Øjenlågsretraktion.

Alphagan
Apraclonidin, -idin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

carboanhydrasehæmmere

Hvordan virker det på glaukom, hvad er bivirkningerne og hvad er eksempler på præparatnavne?

A

Skruer ned for vandhanen.

Mindsket produktion af kammervand.

Lokalt: Trusopt

Systemisk (iv.): diamox/acetazolamide/glaupax, bruges akut ved akut trykforhøjelse
Eller ved højdesyge eller som diuretika

Røde, tørre, irriterede øjne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Rho-kinase hæmmere

Hvordan virker det på glaukom, hvad er bivirkningerne og hvad er eksempler på præparatnavne?

A

netarsudil

Er den nye dreng i klassen, og det forventes ikke, vi ved så meget om det.
I DK kun i kombinationspræparat med prostaglandinanaloger.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hvad er MIGS?

A

Microinvasive Glaucoma Surgery - fancy OP-måder at operere for glaukom

MIGS is a state-of-the-art minimally invasive glaucoma surgery

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Selektiv Laser Trabekuloplastik (SLT)

Hvordan virker det på glaukom?

A

Lasertrabekuloplastik smadrer trabekelværket med laser og øger afløbet. Varer nogle år og kan så gentages.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

hvordan er det nu lige, rodalon hænger sammen med øjenfarmakologi?

A

Rodalon indeholder benzalkoniumchlorid (BAK), der også anvendes som konserveringsmiddel i flere øjenpræparater. Man kan vælge mellem præparater med og uden konserveringsmidlet.

BAK kan give røde øjne, Sløret syn, Øjensmerter mfl

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Cholinerge stoffer

Hvordan virker det på glaukom, hvad er bivirkningerne og hvad er eksempler på præparatnavne?

A

Pupil kontraktion (for at bedre afløbet, får iris til at trække sig væk fra kammervinklen)

Parasympatikomimetika/pilokarpin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Trabekulektomi

Hvordan virker det på glaukom?

A

der skæres en flap i sclera, så vandet kan løbe ud fra det anteriore kammer og under konjunktiva
hyppig kontrol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

dræn

Hvordan virker det på glaukom ift trabekulektomi?

A

mindre ambulant kontrol end ved trabekulektomi, men også mindre tryksænkende effekt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

cyklo-diodelaser

Hvordan virker det på glaukom?

A

strålelegemeget (corpus ciliare) opvarmes gennem sclera

mindsker produktionen af kammervand

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Iridotomi (YAG-laser)

Hvordan virker det på glaukom?

A

skyder hul i regnbuehinden så der kan komme afløb = helbredt

Inden YAG gives pilocarpin, der virker pupilkontraherende (=iris bliver stor)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hvordan bruges osmotisk virkende stoffer ifm glaukom? Nævn to præparater.

A

Fjernelse af vand fra corpus vitreum (osmotisk virkning)
Tænk på samme behandling som ved forhøjet ICP
– Glycerol mixtur 1 ml/kg legemsvægt ~ 1g/kg legemsvægt
– Mannitol 1-1.5 g/kg legemsvægt iv. over 1-2 timer (ved opkast efter glycerol).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hvordan bruges steroid ifm glaukom? Nævn et præparat.

A

Dæmpe inflammation (efter akut stadie)
– steroid dråber (maxidex)

17
Q

Hvordan hænger steroid sammen med det intraokulære tryk?

A

steroidinduceret trykstigning i øjet

Steroid bruges self ifm med inflammatoriske øjensygdomme

MEN
steroid, både på okulær og anden indikation, giver risiko for introkulær trykstigning!!

Risikoen er relateret til præparatets applikationsmåde, dosis og potens samt individuelle risikofaktor såsom primært åbenvinklet glaukom, familiær disposition for glaukom, alder (børn) og myopi.

Glaukom og familiær disposition for glaukom (glaukom hos førstegradsslægtninge) udgør den væsentligste risikofaktor for udvikling af intraokulær trykstigning ved behandling med steroid.

Andre risikofaktorer for steroidinduceret intraokulær trykforhøjelse er alder og myopi.

17
Q

Cycloplegi:
Hvad bruger vi til at lamme øjets ciliarmuskel, og hvorfor gør vi det?

A

Atropin eller anden anticholinergika. Husk, at strålelegemet (corpus ciliare) er innerveret af parasymp. Dilaterer desuden pupillen, fordi m. sphincter pupillae også lammes.

gøres for at lamme m. ciliaris, så øjets evne til at akkomodere slukkes for en stund. Det giver mulighed for at refraktionere (undersøge visus) uden akkomodationsforstyrrelser, og kan derved demaskere skelen.

18
Q

Hvad kan vi give for at bedøve en patient med eks. abrasio i skadestuen, og hvorfor giver vi det? Og hvad skal vi være obs på med dét lægemiddel?

A

Oxybuprokain øjendråber smertestiller og bedøver.

  1. Sikrer kooperation til en ordentlig øjenundersøgelse.
  2. Kan anvendes diagnostisk til at skelne de overfladiske fra de dybereliggende smerter - keratitpatienten vil have stor effekt modsat irit-patienten, der ikke har nogen effekt

MEN hæmmer ophelingen og maskerer hvis smerten fortsætter, så lad være med at give pt det med hjem ved eks. abrasio. Medmindre de har vanvittigt ondt.

19
Q

Hvordan behandles hhv. tør og våd AMD?

A

Tør AMD: Ingen kurativ behandling, men mulighed for at sænke progression med vitaminbehandling. + rygestop!

Våd AMD: Behandles med gentagne intravitreale inj med VEGF hæmmere. Hurtig behandlingsopstart kan bremse udviklingen og bedre syn! Bedste effekt i løbet af 14 dage efter symptom debut.

20
Q

Nævn to eksempler på anti-VEGF præparater

A

aflibercept, ranibizumab

21
Q

Hvordan behandles arteritis temporalis? Og i hvilke doser?

A

Perorale kortikosteroider (Prednisolon) er hjørnestenen i behandlingen. Hurtig opstart er afgørende.

Anbefalet startdosis er 10-20 mg ved polymyalgia rheumatica og 40-60 mg ved Kæmpecelle arteritis (arteritis temporalis) uden øjensymptomer.

Ved øjensymptomer 1 mg/kg eller pulsbehandling

Efterfølgende lægges nedtrapningsplan.