Egzamin 2016 Flashcards Preview

Patomorfa > Egzamin 2016 > Flashcards

Flashcards in Egzamin 2016 Deck (73)
Loading flashcards...
1

Spośród niżej wymienionych najczęstszą zmianą rozrostową pacjentek w trzeciej dekadzie życia jest:
a) gruczolako-włókniak piersi

b) ropień

c) rak przewodowy

d) zmiany włóknisto torbielowate

e) nieinwazyjny rak zrazikowy

 

d) zmiany włóknisto torbielowate

 

2

Dopasuj następujący opis: 'nabłonek wielowarstwowy płaski w obrębie przewodu wyprowadzającego w brodawce zawiera atypowe komórki z jasną cytoplazmą, klinicznie zmiana widoczna jako zaczerwienienie lub wyprysk albo nadżerka w brodawce piersiowej' do jednego z rozpoznań:

a) choroba Pageta

b) guz Abrikozowa

c) objaw Virchowa

d) choroba Menetiera

e) objaw Trusseau

 

a) choroba Pageta

 

3

Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dla raka u mężcznyzn:

a) szybko nacieka ścianę klatki piersiowej

b) występuje rzadko

c) szybko powoduje owrzodzenie skóry

d)ma cechy raka zrazikowego

e) zwykle w starszym wieku

 

c) szybko powoduje owrzodzenie skóry

 

4

Nowotworowy jajnik najczęściej wywodzi się z:

a) komórki zarodkowej/germinalnej

b) nabłonka surowiczego

c) komórek zrębu jajnika

d)nabłonka śluzowego

e) są to zmiany przerzutowe

b) nabłonka surowiczego

 

5

Spośród niżej wymienionych nowotworów, wydzielania estrogenów spodziewasz się w przypadku:

a) guza Krakenberga

b) otoczkowiaka

c) torbieli skórzastej

d) potworniaka

e) ziarniszczaka

 

e) ziarniszczaka

 

6

6. Wsród niżej wymienionych pierwotnych postaci zapaleń kłębków nerkowych wskaż rozpoznanie, dla którego należy w pierwszej kolejności wykluczyć wtórne przyczyny:

a) zapalenie submikroskopowe

b) zapalenie błoniasto rozplenowe

c) zapalenie błoniaste

d) gwałtownie postępujące

e) ogniskowe i segmentalnie zeszkliwienie

e) ogniskowe i segmentalnie zeszkliwienie

 

7

Obecność 'półksiężyców' jest najbardziej charakterystyczna dla jednej z pierwotnych glomerulopatii

a) zapalenie submikroskopowe

b) zapalenie błoniasto rozplenowe

c) zapalenie błoniaste

d) gwałtownie postępujące

e) ogniskowe i segmentalnie zeszkliwienie

 

d) gwałtownie postępujące

8

Obecnie największe ryzyko rozwoju pierwotnego raka wątroby jest związane z zakażeniem:

a) HAV

b) HBV

c) HCV

c) HDV

e) HEV

 

c) HCV

 

9

Najmniej prawdopodobna przyczyna piorunującego zapalenia wątroby w Szamotułach:

a) HAV

b) HBV

c) HCV

d) HDV

e) HEV

 

e) HEV

hav?

 

10

Wskaż najczęstszą przyczynę stłuszczenia wątroby w zachodniej Wielkopolsce:

a) niedożywienie białkowo-kaloryczne

b) otyłość

c) przewlekła zapalna choroba jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelit)

d) etanol

e) cukrzyca

 

d) etanol

 

11

Główne źródło kolagenu w marskości wątroby:

a) komórka Ito

b) hepatocyt

c) komórka nabłonka przewodu żółciowego

d) komórka śródbłonka

e) komórka plazmatyczna

 

a) komórka Ito

12

W przebiegu cukrzycy:

a)mogą pojawiać się w nerce zmiany Kimmelstiela-Wilsona

b) miażdżyca ma taki sam charakter, ale rozwija się w szybciej

c) w trzustce można czasem zobaczyć złogi amyloidu

d) może dochodzić do szkliwienia tętniczek

e) wszystkie powyższe są prawidłowe

e) wszystkie powyższe są prawidłowe

 

13

Wskaż najczęstszą wrodzoną wadę serca:

a) zwężenie zastawki aortalnej

b) przetrwały przewód tętniczy

c) ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

d) przełożenie dużych naczyń

e) ubytek przegrody międzykomorowej

e) ubytek przegrody międzykomorowej

 

14

Nie jest głównym czynnikiem rozwoju miażdżycy

a) alkohol

b) wiek

c) płeć

d) wywiad rodzinny

e) podłoże genetyczne

 

d) wywiad rodzinny

 

15

W blaszce miażdżycowej mogą być komórkami 'piankowatymi'

a) limfocyty

b) komórki mięśniowe gładkie

c) śródbłonki

d) granulocyty obojętnochłonne

e) komórki tuczne

 

b) komórki mięśniowe gładkie

 

16

Wskaż najrzadszą (spośród wymienionych) lokalizację natężenia miażdżycy

a) aorta brzuszna

b) ujście tętnic wieńcowych

c) tętnice podkolanowe

d) tętnica szyjna wewnętrzna

e) tętnice podstawy mózgu

 

 

e) tętnice podstawy mózgu

 

17

Należy do niepomyślnych elementów gojenia:

a) Zanik komórek zapalenia

b) Wzrost liczby naczyń krwionośnych

c) Zanik fibroblastów

d) Powstawanie keloidu

e) Zanik ziarniny zapalnej

 

d) Powstawanie keloidu

 

18

Wrodzone wynicowanie pęcherza moczowego to:

a) Dystopia

b) Ectopia

c) Heterotopia

d) Utopia

e) Syntropi

 

b) Ectopia

 

19

Dla określenia „hamartoma” wszystkie poniższe stwierdzenia są prawidłowe, z WYJĄTKIEM:

a) Jest zmianą nowotworowopodobną

b) Jest zaburzeniem rozwojowym

c) Budowany z komórek i tkanek typowych dla wybranego narządu

d) Układ komórek i tkanek odzwierciedla prawidłowy narząd

e) Mogą być traktowane jako nowotwory łagodne

d) Układ komórek i tkanek odzwierciedla prawidłowy narząd

 

20

twierdzony brak nerki u 73-letniego pacjenta z długim wywiadem onkologicznym, to najprawdopodobniej:

a) Dysplazja

b) Aplazja

c) Hamartoma

d) Hipoplazja

e) Żadna z powyższych

e) Żadna z powyższych

21

Wskaż prawidłowe stwierdzenie:

a) Następstwem zapalenia zatok przynosowych może być torbiel śluzowa

b) Następstwem zapalenia zatok przynosowych może być ropniak

c) Następstwem zapalenia zatok przynosowych może być zapalenie szpiku

d) Następstwem zapalenia zatok przynosowych może być zatorowość naczyń opony (?) twardej

e) Wszystkie powyższe są prawidłowe

 

e) Wszystkie powyższe są prawidłowe

 

22

Polipy nosa i zatok przynosowych są zwykle pokryte nabłonkiem:

a) Gruczołowym

b) Przejściowym

c) Oddechowym

d) Płaskim

e) Zwykle nie mają wyściółki nabłonkowej

 

c) Oddechowym

 

23

Najczęstsza przyczyna zgonu związana z zawałem mięśnia sercowego:

a) tętniak serca

b) włóknienie ściany lewej komory

c) urwanie mięśnia brodawkowatego

d) zaburzenia rytmu

e) perforacja serca

 

d) zaburzenia rytmu

 

24

Wskaż najpewniejszą cechę pozwalającą na rozpoznanie nowotworu złośliwego:

a) duży indeks mitotyczny

b) obecność przerzutów

c) brak torebki

d) obecność martwicy

e) liczne młode naczynia odżywcze

 

b) obecność przerzutów

 

25

W wyniku badania histopatologicznego stwierdzono: rak płaskonabłonkowy płuca G1. Jak zrozumieć cechę G:
a) jest to nowotwór łagodny
b) nie ma przerzutów
c) rośnie dość szybko
d) jest 'bardzo podobny do prawidłowego nabłonka płaskiego'
e) wszystkie powyższe są fałszywe

 

d) jest 'bardzo podobny do prawidłowego nabłonka płaskiego'

 

26

Wszystkie poniższe podtypy wirusa HPV wiążą się z dużym ryzykiem rozwoju raka szyjki macicy z WYJĄTKIEM:
a) 11
b) 16
c) 18
d) 31
e) 33

 

a) 11

 

27

Który z poniższych czynników wirusowych ma związej z wyższym ryzykiem wystąpienia chłoniaków

a) HPV

b) EBV

c) HBV

d) KSHV

e) HCV

b) EBV

 

28

Prawdopodobnie najczęstsze zaburzenie prowadzące do rozwoju chorób nowotworowych jest związany z mutacją
a) p16
b) RB
c) bd2
d) p53
e) c-MYC

 

d) p53

 

29

Następujący opis "miejscowe zaburzenie w krążeniu polegające na zbyt małym wypełnieniu naczyń tętniczych i włosowatych' najbardziej odpowiada określeniu:

a) obrzęk

b) zakrzep

c) niedokrwienie

d) krwotok

e) zawał

 

c) niedokrwienie

 

30

Nie należy do przyczyn zakrzepicy żylnej

a) niewydolność serca

b) unieruchomienie (np. pooperacyjne)

c) czerwienia prawdziwa

d) niewydolność żylna

e) spadek krzepliwości

 

e) spadek krzepliwości