KOLOKWIA 2020/21 Flashcards Preview

Patomorfa > KOLOKWIA 2020/21 > Flashcards

Flashcards in KOLOKWIA 2020/21 Deck (63)
Loading flashcards...
1

Regeneracja endometrium po miesiączce jest przykładem:

 1. przerostu fizjologicznego
 2. rozrostu fizjologicznego
 3. rozrostu patologicznego
 4. metaplazji

1. rozrostu fizjologicznego


2

Drobne (o średnicy 1-2mm) krwotoki do skóry, błony śluzowej lub surowiczej to:

 1. krwotok
 2. wybroczyny
 3. plamica
 4. wylewy krwawe

2. wybroczyny

3

Przedstawiony obraz jest typowy dla:

 1. ostrego zastoju płucnego
 2. przewlekłego zastoju płucnego
 3. obrzęku płuc
 4. zapalenie śródmiąższowe płuc

2. przewlekłego zastoju płucnego

4

Zwyrodnienie kropelkowo-szkliste dotyczy najczęściej:

 1. nerek
 2. wątroby
 3. mózgu
 4. serca

5

Zachowany zarys tkanki, mimo martwicy budujących ją komórek jest charakterystyczny dla martwicy:

 

 1. włóknikowatej
 2. serowatej
 3. skrzepowej
 4. rozpływnej

3.skrzepowej


6

Nie jest elementem triady Virchowa:

 

 1. zastój lub turbulentny przepływ
 2. nadkrzepliwość krwi
 3. zwiększona osmotyczność osocza
 4. uszkodzenie śródbłonka

zwiększona osmotyczność osocza

7

 

W zakażeniach bakteryjnych i grzybiczych możemy obserwować zazwyczaj martwicę:

 

skrzepową

rozpływną

serowatą

włóknikowatą

rozpływną

8

Zmiany przedstawione na zdjęciu są wynikiem:


 

zawału bladego nerki

zawału czerwonego nerki

zawału bladego serca

zawału czerwonego serca

zawału bladego nerki

9

Po wystąpieniu krwawienia możemy się spodziewać w makrofagach obecności: 

 

melaniny

lipofuscyny

hemosyderyny

glikogenu

hemosyderyny

10

Po jakim czasie od wystąpienia niedokrwienia następuje śmierć kardiomiocytów:

 

1-2 minutach

20-30 minutach

2-3 godzinach

6-12 godzinach

20-30 minutach

11

Wskaż nieprawdziwe określenie dotyczące tętniaków prawdziwych:

są ograniczone wszystkimi trzema warstwami ściany tętnicy

mogą być wrodzone

mogą powstać na podłożu miażdżycy

powstają z krwiaka pozanaczyniowego

powstają z krwiaka pozanaczyniowego

12

Zawał czerwony z największym prawdopodobieństwem wystąpi w:. 

płucu

nerce

śledzionie

sercu

płucu

13

Rodzaj techniki polegającej na poszukiwaniu określonych antygenów na komórkach lub w tkankach z wykorzystaniem przeciwciał oraz reakcji barwnej, to badanie:

śródoperacyjne

cytologiczne

immunohistochemiczne

cytometryczne

immunohistochemiczne

14

Białkowo-lipidowa substancja obecna w komórkach mięśnia sercowego na przedstawionym preparacie to:

hemosyderyna

pył węglowy

glikogen

lipofuscyna

lipofuscyna

15

Szlak ubikwitynowo-proteasomowy bierze udział w:

 

rozkładzie białek zewnątrzkomórkowych

rozkładzie białek wewnątrzkomórkowych

syntezie białek wewnątrzkomórkowych

syntezie białek wewnątrzkomórkowych xD

rozkładzie białek wewnątrzkomórkowych

16

Cechą wskazującą na wystąpienie martwicy, a nie apoptozy jest:

 

obkurczenie komórki

towarzyszące zapalenie

uszkodzenie pojedynczych komórek

zachowanie błony komórkowej

towarzyszące zapalenie

17

Występuje jako kwasochłonny wtręt cytoplazmatyczny w komórce plazmatycznej:

 

ciałko Russella

ciałko Mallory’ego

ciałko Langerhansa

ciałko tłuszczowe

ciałko Russella

18

Widoczny na zdjęciu obszar to:

 

martwica

apoptoza

zanik

metaplazja

martwica

19

Masy fosfolipidów powstające z uszkodzonych błon komórkowych obecne w cytoplazmie uszkodzonych komórek to:

 

ciałka apoptotyczne

ciałka Mallory’ego

ciałka Russella

figury mielinowe

figury mielinowe

20

Karioreksja to:

upłynnienie jądra komórkowego

obkurczenie jądra komórkowego

fragmentacja jądra komórkowego

powiększenie jądra komórkowego\

fragmentacja jądra komórkowego

21

Widoczne na zdjęciu zmiany w wątrobie są związane z gromadzeniem w hepatocytach:

białek

wapnia

lipofuscyny

lipidów

22

Martwica włóknikowata występuje typowo w obrębie:

chrząstki

naczyń

nabłonków

nerwów

naczyń

23

Zmianą świadczącą o nieodwracalnym uszkodzeniu komórki jest:

 

pojawienie się figur mielinowych

obrzęk retikulum endoplazmatycznego

uszkodzenie mitochondriów z zaprzestaniem produkcji ATP

wybrzuszenia błony komórkowej

uszkodzenie mitochondriów z zaprzestaniem produkcji ATP

24

Do czynników predysponujących do rozwoju zakrzepicy należą wszystkie wymienione za wyjątkiem:

 

zawału mięśnia sercowego

choroby nowotworowej

stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych

zmniejszenia stężenia czynnika VIII lub fibrynogenu

zmniejszenia stężenia czynnika VIII lub fibrynogenu

25

Do czynników predysponujących do rozwoju zakrzepicy należą wszystkie wymienione za wyjątkiem:

 

zawału mięśnia sercowego

choroby nowotworowej

stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych

zmniejszenia stężenia czynnika VIII lub fibrynogenu

zmniejszenia stężenia czynnika VIII lub fibrynogenu

26

Przykładem przewlekłego zastoju żylnego w wątrobie jest:

zwyrodnienie amyloidowe części środkowej zrazików

guzki regeneracyjne w obrębie zrazików

wątroba muszkatołowa

piorunujące zapalenie wątroby

wątroba muszkatołowa

27

Jest przekrwieniem czynnym, wywołanym poszerzeniem tętniczek i zwiększonym przepływem krwi, występuje zarówno w stanach fizjologicznych jak i w patologii. Narząd przyjmuje intensywne czerwone zabarwienie oraz jest “cieplejszy”. Opis charakteryzuje:

 

przekrwienie tętnicze

obrzęk

zastój żylny

hipowolemię

przekrwienie tętnicze

28

U pacjenta stwierdzono zaburzenia przepływu krwi w naczyniach wieńcowych, zmianą prezentowaną na zdjęciu i związaną z zaburzeniem przepływu krwi jest:

zakrzep

skrzep

zawał

martwica

zakrzep

 

29

Miejscem najczęstszej lokalizacji zakrzepicy żylnej są żyły:

wieńcowe

kończyn górnych

płucne

kończyn dolnych

kończyn dolnych

30

Spośród wymienionych najczęstszą dziedziczną przyczyną zakrzepicy jest:

mutacja czynnika V Leiden

niedobór białka C

niedobór białka S

nadmiar białka C

mutacja czynnika V Leiden