Egzamin 2019 Flashcards Preview

Patomorfa > Egzamin 2019 > Flashcards

Flashcards in Egzamin 2019 Deck (69)
Loading flashcards...
1

3. Rak piersi statystycznie najczęściej występuje:
A. W okolicy brodawki piersi prawej
B. W lewej piersi w kwadrancie górnym zewnętrznym
C. W obustronnie
D. Jako postać wieloogniskowa w piersi lewej
E. W piersi prawej w kwadrancie dolnym przyśrodkowym

B. W lewej piersi w kwadrancie górnym zewnętrznym

2

4. Najczęstsza postać raka piersi u mężczyzn jest:
A. Rak przewodowy
B. Rak śluzowy
C. Rak zrazikowy
D. Rak cewkowy
E.

A. Rak przewodowy

3

5. Jeżeli zdiagnozowana chorobę Pageta (brodawki sutkowej) to:
A. Jest to wykład zapalenia miąższu
B. Kobieta jest w ciąży mnogiej
C. Głębiej rozwinął się minimum DCIS
D. U młodej kobiety jest fibroadenoma
E.

 

C. Głębiej rozwinął się minimum DCIS

4

6. W obrazie mikroskopowym piersi komórki tworzące ‘ścieżki indiańskie’ (szeregi gęsiego) najbardziej odpowiadają rozpozaniu:
A. Raka przewodowego
B. Raka zrazikowego
C. Raka cewkowego
D. Raka rdzeniastego
E. Raka zapalnego

B. Raka zrazikowego

5

7. Nowotwór jajnika zbudowany z „najmniej zróżnicowanej” komórki germinalnej:
A. Dysgerminoma
B. Potworniak
C. Kosmówczak
D. Rak zarodkowy

E.

A. Dysgerminoma

6

8. Najczęstszy łagodny guz jajnika należy do grupy:
A. Kosmówczaków
B. Guzów śluzowych
C. Guzów Krukenberga
D. Guzów surowiczych
E. Ziarniszczaków 

D. Guzów surowiczych

7

9. Wśród wymienionych rozrostów w jajniku, największe prawdopodobieństwo produkcji hormonów występuje w przypadku:
A. Guza Brennera
B. Raka surowiczego
C. Ziarniszczaka
D. Torbieli skórzastej
E. Torbieli śluzowej

C. Ziarniszczaka

8

10. Nowotwór jajnika wysłany nabłonkiem urotelialnym to:
A. Guz Krukenberga
B. Guz zapalny
C. Guz śluzowy
D. Guz Brennera
E. Guz surowiczy

D. Guz Brennera

9

11. Typowa zmiana dla cukrzycy w nerkach:
A. Zespół Kimmelstiel-Wilsona
B. Odmiedniczkowego zapalenia nerek
C. Szkliwienia tętniczek
D. Włóknienia śródmiąższu
E. 

 

A. Zespół Kimmelstiel-Wilsona

10

12. Najczęstsza postać raka prącia:
A. Czerniak
B. Gruczolakorak
C. Rak podstawnokomórkowy
D. Rak płaskonabłonkowy

E. Mięsakorak

 

D. Rak płaskonabłonkowy

11

13. Nie należy do czynników ryzyka rozwoju raka prącia:
A.
B. Zakażenie HPV
C. Palenie tytoniu
D. Zaleganie mastki
E. Obrzezanie

E. Obrzezanie

12

14. W kile wrodzonej nie obserwuje się
A. Wrzodu twardego
B. Powiększenia węzłów chłonnych
C. Kilaków
D. Osutki kiłowej
E. Zmian kostnych
 

A. Wrzodu twardego

 

13

15. Kłębuszkowe zapalenie nerek najczęściej występujące jako zmiany wtórne
A. Stwardnienie segmentalne
B. Zapalenie błoniaste
C. Zapalenie z półksiężycami

D. Nefropatia IgA
E. Zmiany minimalne

C. Zapalenie z półksiężycami

14

16. Obecność półksiężyców jest charakterystyczne dla zapalenie nerek:
A. Stwardnienia segmentalnego
B. Zapalenie błoniastego
C. Gwałtownie postępującego
D. Nefropatia IgA
E.

C. Gwałtownie postępującego

15

17. Widoczne na zdjęciu zmiany (komórki wielojądrowe) są typowe dla:
A. Zakażenie Trichomonas
B. Zakażenie Neisseria
C. Zakażenie Chlamydia
D. Zakażenie wirusem Herpes

D. Zakażenie wirusem Herpes

 

charakterystyczne koilocyty i ciałka wtrętowe

16

18. Najczęstsza postać nowotworów nerek to:
A. Gruczolakorak
B. Rak podstawnokomórkowy
C. Mięsak
D. Przerzut z prostaty
E. Rak z nabłonka przejściowego

A. Gruczolakorak

 

 

pojawia sie tez E

17

19. Jeżeli w preparacie węzła chłonnego śródpiersia od kobiety w wieku 32 lat, stwierdzisz duże komórki z dziwacznym jądrem i widocznymi wyraźnymi jąderkami, a komórka wydaje się symetryczna oraz towarzyszy tym komórkom charakterystyczny obraz histologiczny utkania węzła, to ten nowotwór wywodzi się z:
A. Komórek NK
B. Limfocytów B
C. Makrofagów
D. Komórki śródbłonka
E. Niskozróżnicowanego nabłonka

B. Limfocytów B

18

20. Najmniejsze prawdopodobieństwo pierwotnego zajęcia szpiku:
A. Ostra białaczka szpikowa
B. Chłoniak typu MALT
C. Ostra białaczka limfoblastyczna
D. Ziarniniak grzybiasty
E. 

B. Chłoniak typu MALT?

D. ziarniniak grzybiasty ?

19

21. Wśród wymienionych wskaż chłoniaka z najwyższym indeksem proliferacyjnym:
A. Chłoniak z małych limfocytów SLL
B. Rozlany chłoniak z dużych limfocytów B (DLBCL)
C. Chłoniak grudkowy (FL)
D. Chłoniak rozwijający się w błonach śluzowych (MALT)
E. Chłoniak Burkitta (BL)

E. Chłoniak Burkitta (BL)

20

22. Wskaż rozrost nowotworowy z limfocytów T:
A. Ostra białaczka złośliwa
B. Chłoniak Hodgkina
C. Chłoniak Burkitta
D. Zespół Sezaryego
E. Szpiczak

D. Zespół Sezaryego

21

23. Dla kobiet w ciąży, prawdopodobnie najniebezpieczniejsze zapalenie wirusowe wątroby jest wywołane zakażeniem:
A. HAV
B. HBV
C. HCV
D. HDV
E. HEV

E. HEV

22

24. Najmniej prawdopodobny rozwój marskości wątroby występuje po zakażeniu:
A. HAV
B. HBV
C. HCV
D. HDV

HAV

23

25. Przy zakażeniu wirusowym doszło w szybkim czasie do encefalopatii (tzw. Encefalopatii wątrobowej), a następnie zgonu pacjenta. W czasie sekcji stwierdzono, że masa wątroby wynosi 500g, a pobranych wycinkach w badaniu mikroskopowym stwierdzono obecność rozległej martwicy. Przedstawiony obraz kliniczno-morfologiczny odpowiada:
A. Ostre zapalenie wątroby
B. Przewlekłemu zapaleniu wątroby
C. Zmianom wątroby u ozdrowieńców
D. Zmianom wątroby u bezobjawowych nosicieli wirusa
E. Piorunującemu zapaleniu wątroby

E. Piorunującemu zapaleniu wątroby

24

26. W przypadku stwierdzenia wrodzonej wady serca, jej etiologia pozostaje nieznana w (wybierz najlepszą odpowiedz)
A. Poniżej 5% przypadków

B. Ok. 15% przypadków
C. Ok. 45% przypadków

D. Ok. 65% przypadków

E. Ok. 85%

E. Ok. 85% (przyczyna nieznana w prawie 90% przypadków Robbins str. 407)

25

27. Poważne nieleczone wrodzone wady serca mogą prowadzić do wczesnego zgonu. Ryzyko niepomyślnego przebiegu klinicznego jest NAJMNIEJSZE w przypadku:
A. Całkowitego przełożenia wielkich tętnic
B. Zwężenia zastawki aortalnej
C. Tetralogii Fallota
D. Ubytku w przegrodzie międzykomorowej
E. Przetrwałego przewodu tętniczego
 

D. Ubytku w przegrodzie międzykomorowej

26

28. Pierwotna kardiomiopatią, którą można rozpoznać na podstawie obrazu mikroskopowego:
A. Kardiomiopatii rozstrzeniowej
B. Kardiomiopatii zastoinowa
C. Kardiomiopatia restrykcyjna
D. Kardiomiopatia przerostowa
E. Nie ma takiej możliwości
 

A. Kardiomiopatii rozstrzeniowej

 

 

lub E.nie ma takiej możliwości?

 

27

29. Nie należy do typowych składników blaszki miażdżycowej:
A. Fibroblasty
B. Komórki plazmatyczne
C. Martwica
D. Złogi cholesterolu
E. Młode naczynia

B. Komórki plazmatyczne

28

30. U pacjenta, który zginął z powodu zawału mięśnia sercowego, potwierdzenie makroskopowe zmian martwiczych w sercu jest możliwe, jeżeli od chwili całkowitego zamknięcia naczynia wieńcowego a zgonem pacjenta minęło co najmniej (wybierze najlepszą odpowiedz):
A. 30 min
B. 4 godziny
C. 6 godzin
D. 16 godzin
E. 24 godzin

b. 4 h

29

31. Najczęstsza łagodna zmiana nowotworowa u kobiet:
A. Gruczolakowłókniak
B. Glejak
C. Mięśniak
D. Kaszak
E. Bliznowiec

C. Mięśniak

30

32. Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące klasyfikacji grading:
A. Ta klasyfikacja nie ma dziś zastosowania (ma znaczenie historyczne)
B. Pośrednio określa biologię nowotworu
C. Element różnicowania raków od mięsaków

D. Dotyczy zaawansowania nowotworu
E. Stopień to rozróżnienie zmian złośliwych od łagodnych

 

E. Stopień to rozróżnienie zmian złośliwych od łagodnych

???

lub pojawia się B.

pośrednio określa biologię nowotworu