Egzamin 2020 Flashcards Preview

Patomorfa > Egzamin 2020 > Flashcards

Flashcards in Egzamin 2020 Deck (51)
Loading flashcards...
1

Największego zaawansowania zmian miażdżycowych spodziewasz się w:

a. tętnicach kończyn górnych

b. pniu plucnym

c. tetnicach mózgu

d. aorcie zstępującej

d. aorcie zstępującej

2

Najczęstsza postać nowotworów miedniczki nerki:

a. gruczolakorak

b. rak podstawnokomórkowy

c. przerzut z prostaty

d. rak z nabłonka przejściowego

d. rak z nabłonka przejściowego

3

... jajniku, największe prawdopodobieństwo produkcji hormonów występuje w przypadku:

a. guza Brennera

b. raka surowiczego

c. ziarniszczaka

d. dojrzałego potworniaka

c. ziarniszczaka

4

Wskaż prawidłowe stwierdzenie w klasyfikacji grading:

a. pośrednio określa biologię nowotworu

b. element różnicowania raków od mięsaków

c. dotyczy zaawansowania nowotworu

d. stopień to rozróżnienie zmian złośliwych od łagodnych

a. pośrednio określa biologie nowotworu

5

W obrazie mikroskopowym pierwotnego nowotworu piersi, komórki tworzące "ścieki indiańskie" (szeregi gęsiego) najbardziej odpowiadają rozpoznaniu:

a. raka przewodowego

b. raka zrazikowego 

c. raka cewkowego

d. raka rdzeniastego

b.  raka zrazikowego (404 NOC)

6

W nerkach najbardziej typową dla cukrzycy zmianą jest:

a. zespół Kimmelstiel-Wilsona

b. odmiedniczkowe zapalenia nerek

c. szkliwienie tętniczek

d. włóknienie śródmiąższu

a. zespół Kimmelstiel-Wilsona

7

U 52-letniego pacjenta, po zakażeniem wirusowym, doszło w szybkim czasie do encefalopatii (tzw. encefalopatii wątrobowej), a następnie do zgonu pacjenta. W czasie sekcji stwierdzono, że masa wątroby wynosi 500g, a w pobranych wycinkacj w badaniu mikroskopowym stwierdzono rozległą martwicę. Przedstawiony obraz kliniczno-morfologiczny odpowiada:

a. ostremu zapaleniu wątroby

b. zmianom wątroby u ozdrowieńców

c. zmianom wątroby u bezobjawowych nosicieli wirusa

d. piorunującemu zapaleniu wątroby

a. ostremu zapaleniu wątroby ????

 

d. piorunującemu zapaleniu wątroby

8

Grasica w okresie dojrzewania ulega :

a. zanikowi

b. przerostowi

c. rozrostowi

d. metaplazji

a. zanikowi

9

Martwica serowata występuje klasycznie w:

a. gruźlicy

b. zgorzeli wyrostka robaczkowego

c. uszkodzeniu trzustki

d. jajniku po owulacji

a. gruźlicy

10

Bliznowiec powstaje w wyniku reakcji organizmu na uszkodzenie np skóry i braku wyhamowania aktywności:

a. komórek śródbłonka

b. fibroblastów

c. komorek nablonka płaskiego (naskórka)

d. granulocytów zasadochłonnych

b. fibroblastów

11

Widoczne na zdjęciu zmiany w żołądku to:

a. polip

b. wrzód

c. zespół zlego wchłaniania

d. zaburzenia rozwojowe

b. wrzód

12

Największe prawdopodobieństwo rozwoju marskości wątroby występuje po zakażeniu 

a. HBV

b. HCV

c. HDV

d. HEV

a. HBV ?????

13

Przykładem zastoju jest:

a. bladość mięśnia sercowego w czasie zawału

b. powiększenie wątroby w przebiegu prawokomorowej niewydolności serca

c. ocieplenie mięśni w trakcie wytężonej pracy 

d. skąpomocz w przebiegu wstrząsu

b. powiększenie wątroby w przebiegu prawokomorowej niewydolności serca

14

W zespole wykrzepiania wewnątrznaczyniowego spodziewasz się:

a. tylko zmian krwotocznych

b. zmian krwotocznych i zakrzepowych

c. nie ma charakterystycznych zmian

d. tylko zmian zatorowych

b. zmian krwotocznych i zakrzepowych

15

Obecność półksiężyców jest charakterystyczna dla zapalenia nerek:

a. stwardnienia segmentalnego

b. zapalenia błoniastego

c. gwałtownie postępującego

d. zmian minimalnych 

c gwałtownie postępującego

16

Kłębuszkowe zapalenie nerek najczęściej występującego jako miany wtórne:

a. stwardnienie segmentalne

b. zapalenie błoniaste

c. zapalenie z półksiężycami

d. zmiany minimalne

b. zapalenie z półksiężycami

17

Główny element komórkowy przewlekłego zapalenia:

a. fibroblasty

b. komórki plazmatyczne

c. makrofagi

d. "młode" śródbłonki

c. makrofagi

18

Histologicznie rakiem prącia nie jest:

a. czerniak

b. gruczolakorak

c. rak podstawnonabłonkowy

d. rak plaskonabłonkowy

a. czerniak - nowotwór

reszta to raki

19

Nowotwór jajnika będący przerzutem raka śluzowatego żołądka:

a. guz Krukenberga

b. guz Pageta

c. guz Brennera

d. guz Hashimoto

a. guz krukenberga 

 

pageta - pierś

brenenra - łagodny

20

Widoczne na zdjęciu zmiany (komórki wielojądrowe) sątypowe dla:

a. zakazenie trichomonas

b. zakażenie chlamydia

c. zakażenie wirusem Herpes

d. zakażenie wirusem brodawczaka 

c. zakażenie wirusem herpes

HSV 

Cowdry typ typ A

21

Widoczne na zdjęciu zmiany w OUN to najprawdopodobniej:

a. ognisko krwotoczne

b. martwica skrzepowa

c. zwapnienie

d. torbiel zapalna

a. ognisko krwotoczne???

ćw 3

22

Jeżeli w preparacie wezła chłonnego szyjnego kobiety lat 62 stwierdzisz monotonny naciek z komórki z jądrem bez wyraźnych jąderek, obraz struktury węzła jest calkowicie zatarty, to nowotwór ten wywodzi się najprawdopodobiej z:

a. komórek NK

b. limfocytów B

c makrofagów

d. niskozróżnicowanego nabłonka

b. limfocytów B 

23

W preparacie od pacjentów z wolem Hashimoto spodziewasz się obfitych nacieków złożonych z :

a. komórek olbrzymich

b. limfocytów

c. makrofgów

d. neutrofili

b. limfocytów

24

W przypadku pacjenta zmarłego w wyniku wstrząsu, najbardziej charakterystyczna zmiana w płucach to:

a. błony skliste w pęcherzykach

b. rozedma centralna

c. włóknienie oskrzeli

d. obfity obrzęk

d. obfity obrzęk?

 

gradacja:

obrzęk,

błony szkliste w pęcherzykach, 

włóknienie oskrzeli

25

Spośród wymienionych najrzadziej przerzutu odległe stwierdza się w przebiegu:

a. raka podstawnokomórkowego skóry

b. raka gruczołu krokowego

c. raka gruczołowego jelita grubego

d. raka pierwotnego wątroby

a. raka podstawnokomorkowego skóry

26

Najbardziej typową komorką ostrego zapalenia wywołanego zakażeniem bakteryjnym jest:

a. fibroblast

b. komórka plazmatyczna

c. granulocyt obojętnochłonny

d. limfocyt B

c. granulocyt obojętnochłonny

27

Wśród wymienionych rozrostów w jajniku, największe prawdopodobieństwo produkcji hormonów występuje w przypadku:

a. guza Brennera

b. raka surowiczego

c. ziarniszczaka

d. dojrzałego potworniaka

c. ziarniszczaka

28

Najbardziej charakterystyczną cechą nowotworu jest:

a. atypia komórkowa

b. obecność przerzutów

c. naciekanie podścieliska

d. brak torebki

 

a. atypia komórkowa

29

POważne nieleczone wrodzone wady serca mogą prowadzić do wczesnego zgonu. Ryzyko niepomyślnego  przebiegu klinicznego jest NAJMNIEJSZE w przypadku:

a. całkowitego przełożenia wszystkich tętnic

b. zwężęnia zastawki aortalnej

c. tetralogii Fallota

d. ubytku w przegrodzie międzykomorowej

d. ubytku w przegrodzie międzykomorowej ???

30

Wśród wymieninych wskaż chłoniaka z najwyższym indeksem proliferacyjnym:

a. chłoniak z małych limfocytów SLL

b. chłoniak grudkowy FL

c. chłoniak rozwijający się w błonach śluzowych MALT

d. chłoniak Burkitta BL

d. chłoniak Burkitta  --- index 100