Endokrina hormoner Flashcards

1
Q

Vad är GH?

A

Ett somatotropin, Growth hormone. Utsöndras som svar på ghrh från hypotalamus.

Tillväxthormoner stimulerar proteinuppbyggnad, fettnedbrytning och har därav en påverkan på metabolism.

Påverkar även tillväxt antingen indirekt med IGF-1 via levern eller direkt i muskulaturen.

Utsöndring stimuleras av ghrh och hämmas av somatostatin och negativ feedback.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är TSH?

A

Ett tyrotropin. Tyreoidea stimulerande hormon. Utsöndras från hypofysen som svar på TRH - utsöndring från hypothalamus. TSH utsöndras sedan och påvekar tyreoidea till att utsöndra T3 och T4.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad är IGF-1?

A

Insulinliknande protein.

GHs anabola, tillväxtfrämjande effekter medieras huvudsakligen av IGF-1. När levern påverkas av GH börjar IGF-1 utsöndras som stimulerar cellproliferation, hämmar apoptos och leder till tillväxt i brosk, muskler, benvävnad ect.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är PRL?

A

Ett laktotropin.

Stimulerar mjölkproduktion och brösttillväxt.

Ger även ett modersbeteende.

Regleras av östrogen och hämmas av bl.a. dopamin. Utsöndring stimuleras av TRH.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad är LH och FSH?

A

Gonadotropiner.

Hormoner som utsöndras från hypofysen som svar på gnRH och som sedan stimulerar äggstockar och testiklar till utsöndring av könshormoner.

Del av HPG-axel.

LH - luteiserande hormon.
FSH - follikelstimulerande hormon.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är ACTH?

A

Ett kortikotropin som utsöndras av adenohypofysen som svar på CRH insöndring från hypotalamus.

ACTH påverkar exempelvis binjurar till att utsöndra steroidhormoner och katekolaminer via HPA-axeln vid exempelvis fysisk stress och kan då bl.a. inducera fight and flight responser.

Regleras av HPA-axeln.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad kan en defekt i utsöndring av GH leda till för tillstånd?

A

För höga koncentrationer GH kan leda till akromegali och gigantism.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad kan hyperprolaktemi leda till?

A

Oönskad mjölkproduktion
Tillväxt av bröst
Minskad libido
Infertilitet

Infaller exempelvis vid godartade tumörer i hypofysen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly