Sjukdomar i endokrina organ Flashcards

1
Q

Vad är en synachten stimulering?

Hur går stimuleringen till?

A
 • Kallas även för ACTH - stimulering och är en funktionsundersökning av binjuren som testar dess förmåga att producera kortisol vid insättning av ACTH.
 1. Patient vilar i 30min.
 2. Basalvärden tas.
 3. Patient ges en ACTH - analog.
 4. Kortisol värden tas efter 30 och 60 minuter.

Ett peak-värde av kortisol gör att man bl.a. kan utesluta en binjurebarkssvikt. Stegringen kan ibland synas tidigare i saliv än i serum.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är en insulininducerad hypoglykemi?

A

En funktionsundersökning av binjuren där man testar funktionen av hela HPA-axeln genom att inducera en hypoglykemi.

 1. Patient vilar i 30min.
 2. Basalvärden för HPA - axeln tas = glukos, kortisol, ACTH, GH.
 3. Snabbverkande insulin ges intravenöst.
 4. Varje kvart tas nya värden.

Kortisol, ACTH och glukos bör stiga som svar på stressen av hypoglykemin.
Med detta test kan man bl.a. utesluta primär binjurebarkssvikt och sekundär till följd av hypofysinsuffieciens.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad är kongenital adrenogenitalt hyperplasi (CAH)?

A

En medfödd brist eller defekt i något av CYP450ssc enzymerna vilket ger nedsatt eller utesluten syntes av steroidhormoner - vanligen 21-hydroxylas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vilka är labfynden vid kongenital adrenogenital hyperplasi?

A
 • Aldosteron och kortisol sjunker
 • Högt 17 - hydroxylasprogesteron
 • Inadekvat synachtentest
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vilka är symptomen vid kongenital adrenogenital hyperplasi?

A

Pubertal praecox - till följd av att steroidhormonerna inte effektivt kan bromsa könshormonerna.

Hirsutism = förändringar i hårväxt.

Hyperpigmentering

kräkningar, dehydrering

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hur behandlar man kongenital adrenogenital hyperplasi?

A

Substition av steroidhormoner

P-piller för att bromsa könshormoner

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad är Conn’s sjukdom?

A

Primär hyperaldosteronism.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vilka är symptomen på Conn’s sjukdom?

A

Conn’s sjukdom = primär hyperaldosteronism.

 • Högt blodtryck
 • Normalt Natrium men lågt Kalium - eftersom att aldosteron ger ett ökat upptag av natrium och ökat utsläpp av kalium i urin.
 • Renin sjunker
 • Adosteron/renin kvot ökar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vilket test är gold standard för Conn’s sjukdom?

A

Conn’s sjukdom = primär hyperaldosteronism.

Binjurevenkateterisering är gold standard för fastställande av orsak.
= en samling av prover från vena cava och perifera vener för analys av kortisol och aldosteron.
Unilateralt = Adenom i en binjure
Bilateralt = antagligen inte tumör utan idiomatisk hyperaldosteronism.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad är Cushings syndrom? Vilka är symptomen?

A

Syndromet som uppstår vid hyperkortisolism.

Symptom inkluderar:

 • Trötthet
 • Depression
 • Bålfetma
 • Hypertoni
 • Glukosintolerans
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vilka orsaker kan Cushings syndrom ha?

A

Hyperkortisolismen som ger syndromet kan bero på:

ACTH-relaterade faktorer som:

 • Tumör i hypofys
 • Ektopisk tumör som utsöndrar ACTH.

Icke ACTH-relaterade faktorer som:

 • Kortisonbehandling
 • Binjureadenom
 • Binjurbarkscancer.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vilka är labfynden vid hyperkortisolism?

A
 • Höga kortisolvärden i urin, saliv ect.

- ACTH kan öka/sjunka beroende på orsak.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad är Addison’s sjukdom?

A
Brist på steroidhormoner. 
Kan ge: 
Hypokortisolism
Hyopaldosteronism
Brist på androgener.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vilka kan orsakerna vara till hypokortisolism?

A
Primär binjurebarkssvikt
Sekundär binjurebarkssvikt till följd av:
- Malignitet
- Hypofysinsufficiens
- Hypotalamisk insufficiens
- Blödningar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vilka är labfynden vid hypokortisolism?

A

Kortisol sjunker
ACTH ökar/sjunker beroende på orsak.
Natrium sjunker i plasma
Kalium ökar i plasma.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vilka sjukdomar kan uppstå i binjuremärgen?

A

Feokromocytom - tumör som utsöndrar katekolaminer.

17
Q

Vilka är labfynden vid ett feokromocytom?

A

Katekolaminer ökar episodiskt.
Höga metanefriner
Kromogranin A

Ger ofta endoktrin hypertoni via fight and flight responser av katekolaminerna.

18
Q

Vad är endoktrin hypertoni?

A

Hjärtminutvolym och kärlresistens är de viktigaste faktorerna i blodtrycksreglering. Endokrina rubbningar kan sekundärt påverka dessa faktorer och ge högt blodtryck så då kallas för endoktrin hypertoni.

Kan ex. bero på en hyperaldosteronism, hyperkortisolism - delvis då kortisol kan ha mineralkortikoideffekter.

19
Q

Vad är Grave’s sjukdom?

A

En autoimmunitet som leder till en hypertyreos. Autoantikroppar riktas mot TSH-receptorer (TRAK) eller mot TPO (anti-TPO).

20
Q

Vad är Hashimoto’s sjukdom?

A

En autoimmunitet som leder till en primär hypotyreos och som är kombinerad med struma.

Autoantikroppar kan vara riktade mot TPO och eller TG.

21
Q

Vad är hypotyreos? Vilka är de vanligaste orsakerna?

A

Hypotyreos är en underfunktion i tyreoidea som leder till låga koncentrationer av tyreoideahormoner.

Kan vara primär/sekundär.

Vanliga orsaker är exempelvis Hashimoto’s sjukdom, medfödda defekter, jodbrist ect.

22
Q

Vad är hypertyreos, vilka är de vanligaste orsakerna?

A

Hypertyreos är ett tillstånd där sköldkörtelns produktion av hormoner är förhöjd.

Vanligaste orsaken är Grave’s sjukdom.
Andra orsaker är övezkonsumption, läkemedelsutlöst, cancer ect.

23
Q

Vilka orsaker finns till sekundär hypotyreos?

A

Tumörer i hypofys/hypothalamus
Latrogona orsaker
Trauma
Infektioner