Neuroendokrinologi Flashcards

1
Q

Vad har hypotalamus för funktion?

A

Hypotalamus utgör ca 1% av hjärnans totalvolym och är en samling kärnor som tillsammans är viktiga för livsuppehållande funktioner genom att styra det autonoma nervsystemet och det endokrina systemet (via hypofysen).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad har hypofysen för funktion?

A

Hypofysen är lokaliserad under hypotalamus och styr många utav kroppens endokrina organ genom en insöndring av hormoner till blodbanan på signal från hypotalamus.

Hypofysen kan verka både direkt och indirekt på “målorgan”.

Kan delas upp i två olika delar: Adenohypofysen och neurohypofysen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad har neurohypofysen för funktion?

A

Neurohypofysen insöndrar ADH och oxytocin till blodbanan.
Hypotalamiska neurosekretoriska celler frisätter neurohormoner direkt till blodbanan via neurohypofysen. I neurohypofysen lagras även hormonerna tills elektrisk signal tas emot.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är ADH? Vilken är dess funktion?

A

ADH eller även kallat vasopressin är en piptid på 9 aminosyror som minska urinproduktion och vattenförlust.
ADH utsöndras då blodet har en hög osmolalitet eller låg volym. Dessa faktorer detekteras av osmo- och volymreceptorer som sedan signalerar hypotalamus och vidare hypofysen.

Då ADH finns i blodbanan sker en konstruktion av arterioler -> höjt blodtryck, minskad svettning och en minskad urinproduktion.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hur kan ADH minska urinproduktionen?

A

Genom att öka antalet aquaporiner i samlingsrör i njurens nefron.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad har adenohypofysen för funktion?

A

Kallas även för körtelhypofysen.
Insöndrar fem hormoner till blodbanan: Somatropiner (GH), Tyrotropiner (TSH), Gonadtropiner (LH, FSH), Lactotropiner (PRL) och corticotropiner (ACTH).

Hypotalamiska celler utsöndrar release-hormoner som påverkar endokrina celler i adenohypofysen till att producera/insöndra hormoner som påverkar endokrina organ och därifrån målorgan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad har Oxytocin för funktion?

A

Oxytocin är ett peptidhormon på 9 aminosyror.
Hormonet påverkar glatt muskulatur i livmoder och bröst. Påverkar därav amning och förlossning.
Hormonet har även viss effekt på hjärnan -> gemenskap och omvårdnad.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Beskriv förloppet av insöndring av hormoner via neurohypofysen.

A

Neurosekretoriska celler i hypotalamus producerar neurohormoner (ADH,oxytocin) -> förpackas i vesiklar och färdas via axoner till bakloben -> insöndras direkt till blodbanan/lagring -> påverkan på målorgan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Beskriv förloppet av insöndring via adenohypofysen.

A

Celler i hypotalamus producerar tropinfrisättande hormoner -> Endokrina celler i hypofysen producerar tropinhormoner -> Påverkar endokrina körtlar som producerar hormoner -> påverkan på målorgan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad menas med direkta vs. indirekta effekter av framloben?

A

Direkta effekter är de av PRL och GH då dessa går direkt från framlob till målorgan.

Indirekta effekter är de av TSH, LH, FSH ect. då dessa först påverkar en endoktrin körtel som producerar hormoner som sen kan påverka målorgan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad har tillväxthormon (GH) för funktion?

A

Stimulerar tillväxt antingen indirekt via IGF1 i levern eller direkt i exempelvis muskler.
Påverkar även metabolismen - fettnedbrytning och proteinsyntes.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad kan hända om man får för höga värden GH?

A

Man kan utveckla gigantism eller akromegali.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad har prolaktin (PRL) för funktion?

A

Stimulerar mjölkproduktion och brösttillväxt.
Moduleror effekten av gonadtropina hormoner -> Högt PLR = troligtvis lågt Testosteron/Östrogen.
Stimulerar modersbeteende.
Stimuleras av östrogen, hämmas av dopamin.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

När kan hyperprolaktemi infalla?

A

Naturligt vid graviditet

Vid godartade hypofystumörer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad har ACTH för funktion?

A

Det är ett adrenokortikotropt hormon som bl.a. stimulerar binjuren till att producera kortisol, testosteron och östradion.

Därav del av HPA-hormonaxeln.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Beskriv frisättningen av könshormonerna.

A

Del av HPG-axeln.

Hypotalamus utsöndrar gonadotropinfrisättande hormoner -> Hypofys insöndrar gonadtropiner LH/FSH -> Stimulerar äggstockar/testiklar till att frisätta könshormoner testosteron och östradiol.

17
Q

Vad har GnRH för påverkan på pubertet?

A

Aktivitet hos de celler som frisätter GnRH styr när puberteten ska börja.

18
Q

Vad är TDF?

A

Testis-determining factor = SRY gen.
Denna gen förekommer hos Y-kromosommer och styr utvecklingen av testiklar och testosteronbildningen hos foster.
Förekomst av denna gen = foster utvecklas till en man.

19
Q

Hur sker könsorganens utveckling?

A

Urveklingen av yttre genitalias styr av hormoner från tidiga gonader.

Könshormoner under fostertiden påverkar även hjärna (beteende).

20
Q

Beskriv HPG - hormonaxeln.

A

Hypothalamus => hypofys => gonad.

GnRH => LH, FSH => könshormoner.

21
Q

Beskriv HPA - hormonaxeln.

A

Hypothalamus => hypofys => adrenal glands.

CRH => ACTH => ex. kortisol, adrenalin.

22
Q

Vid vilka förhållanden utsöndras ADH?

A

Låg blodvolym
Hög osmolalitet
Lågt blodtryck

23
Q

Hur verkar ADH?

A

Minskad urinproduktion - Fler aquaporiner i samlingsrör-

Minskad svettning - Påverkan på körtlar.

Höjt blodtryck - Kontraherar arterioler.

24
Q

Hur sker utsöndringen av hormoner i neurohypofysen respektive adenohypofysen?

A

Neurohypofysen - Neurosekretoriska celler i hypotalamus producerar hormoner som utsöndras direkt till blodbanan via neurohypofysen.

Adenohypofysen - Hypotalamiska celler producerar release hormoner som påverkar endokrina celler i adenohypofysen till en produktion ochutsöndring av hormoner till blodbanan.