menstruationscykeln Flashcards

1
Q

Varför uppkommer menstruationer?

A

En normal blödning uppkommer då endometriet byggs upp av stimulering från äggstockarnas steroidhormoner och därefter stöts ut när koncentrationen av dessa sjunker vid utebliven befruktning. Grunden för en normal menstruation är en fungerande HPG-axel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Beskriv HPG - axeln.

A

Hypthalamus => hypofys => gonad.

GnRH utsöndras från hypotalamus och påverkas de endokrina cellerna i hypofysen till att utsöndra LH och FSH som sedan stimulerar könsorgan till bildning av könshormoner.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad är FSH?

A

Follikelstimulerande hormon som utsöndras från hypofysen vid simulation av GnRH. Stimulerar könsorganen till en produktion av könshormoner.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är LH?

A

Luteiniserande hormon.

Omvandling av sprucken follikel till en gulkropp.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Beskriv menstruationscykelns gång och dess faser

A

GnRH utsöndras från hypotalamus och påverkar de endokrina cellerna i hypofysen till en utsöndring av LH och FSH.

Dessa hormoner stimulerar bildning av steroidhormoner i växande folliklar. Då folliklarna tillväxer utsöndras östrogen (follikelfas).

Då koncentrationen östrogen ökar sker en negativ feedback som leder till att FSH sjunker och LH ökar.

Då LH ökar i koncentration spricker en “vinnande” follikel och ägglossning sker.

Efter ägglossningen omvandlas den spruckna folliklen till en gulkropp av LH. Gulkroppen utsöndrar progesteron, relaxin och inhibin (lutealfas). Kroppstemperatur ökar.

När ägget sedan inte befruktas kommer gulkroppen tillbakabildas och gravidhormonerna sjunker och endometriets tillväxt blöds ut.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är progesteron?

A

Hormon som utsöndras vid lutalfasen av gulkroppen. Verkar på livmoder, hjärna ect.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad är inhibin?

A

Hämmar produktionen av FSH för att förhindra en normal manscykel vid graviditet.

Utsöndras av gulkroppen i lutealfasen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad är relaxin?

A

Bidrar bl.a. till dilatation av cervix.

Utsöndras i lutealfasen av gulkroppen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hur ser HPG-axeln ut för män? Vad har den för funktion?

A

LH stimulerar testosteron produktion via Leydig-celler.

FSH styr spermieutmognad via sertoliceller.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly