Energiomsättning Flashcards Preview

Human nutrition > Energiomsättning > Flashcards

Flashcards in Energiomsättning Deck (19):
1

Vad är en nutritionsbedömmning?

Följa över en tid
Hur en förändring påverkar över tid

2

Nämn sätt att kolla energiomsättningen

1) Indirekt respiratorisk kalorimeter - analysera utandnings luften

2) rörelsemätare - stegräknare, rörelsemätare

3) aktivitetsdagböcker

- bra att kombinera fler

3

Vad är energibalans?

Input av energi jämnfört med putput av energi
Kostregistrering kollar på denna balans

4

Hur kan man kolla kroppssamansättningen?

1) Bodpod - se vad vikten består av
2) Väga
3) Måttband
4) kaliper - Den där grejen man nöp med för att kolla underhudsfettet

5

Ge exempel på fysiologiska tester

1) konditionstest med indirekt respiratorisk kalorimeter
man vill mäta det exakta syreupptaget

2) Går även göra gå test

3) Handstyrka

4) Kolla glukosbelastningen - hur snabbt tar upp

6

Vad är TEE?

Total energy expenditure
den totala energiomsättningen- summan av energiutgifterna

7

Vad delas TEE in i?
Förkortningar och %

1) Basala ämnesomsättningen BMR - kroppens energiomättning i fysisk och psykisk vila - 60%

2) Dietär termogenes DIT - förhöjda energiomsättningen i samband med födointag - 10%

3) fysisk aktivitet - vid dagliga aktiviteter

4) fysisk aktivitet - vid tränning
3+4 = PAEE - 30%

8

Vad kan energiomsättningen bero på?
Vilken del av energiomsättningen påverkas?

Fysiskträning - intensitet, kondition, kroppssamansättning,

Fysisk aktivitet - rörelsemönster, kroppsvikt, frekvens, duration,

Dietär termogenes - portionsstorlek, födoämne

basala - ålder,, fysiskaktivitet, kön, oro, tillväxt, hormoner, klimat, mens, nutritionsstatus, feber, kroppsvikt, smärta, energibalans, kroppssammansättning

9

Vilka två typer av mätningssätt finns när det kommer till mätning av PAEE? (onödig fråga?)

Subjectiva och objectiva

10

Vad är PAL?
Hur räknas det ut?
Vad ligger PAL vanligen på?

Den fysiska aktivitetsnivån - ett genomsnitt av dygnets alla aktiviteter. physical activity level

PAL = totala energiomsättningen (TEE) / basala ämnesomsättningen (BMR)

PAL värden kan variera - går ifrån 1,0 till en sängliggande person till 2,4 för en aktiv person. Ligger runt 1,6 i befolkningen


11

Vad är MET?

Ett mått på hur mycket energi som krävs för en viss aktivitet

12

Hur omvandlas kcal till kj

1kcal = 4,2kj

13

Hur ses det på stillasittande?

Ett hot mot folkhälsan
de som tränar tränar med medan de som sitter still fortsätter sitta still

14

Vad är rekommenderat när det kommer till motion?

minst 150 min i veckan totalt
75 min med hög intensitet
bör vara utspritt i veckan - minst 10 min per dag
aktiviteten ska ge puls och andning

Muskelstärkande aktivitet minst 2 ggr i veckan
över 65 bör man träna balans
långvarigt stillasittande bör undvikas

15

Vad utgår man ifrån när man beräknar basalmetabolismen?

kön, ålder, längd och vikt

16

Vad betyder FIL och hur fungerar det i relation till PAL?

FIL =food intake leven
Beräknas genom TEI (total energy intake )/BMR

FIL/PAL +100 = energibalans i procent
värde över 100=äter mer än gör av med
negativt värde = rör oss mer än får i oss

17

Hur validerar man kostdata?

1) Samla in data
2) Beräkna BMR
3) Beräkna TEE och PAL
4) Beräkna energiintaget (TEI
5) Jämför energiintaget (FIL) med BMR
6) Jämför FIL och PAL
OBS, se över tid

18

Vad är energiprocent?

E%
Anger hur många % av energin som kommer från var och ett av de energigivande näringsämnena.
Fett, carbs, kostfiber, protein och alkohol

19

Hur mycket energi ger de olika näringsämnena?

Protein: 1g = 4kcal (kilokalori)
Kolhydrater: 1g = 4kcal
Fibrer: 1g = 2kcal
Fett: 1g = 9kcal
Alkohol: 1g = 7kcal