Kolhydrater - Kap 3 Flashcards Preview

Human nutrition > Kolhydrater - Kap 3 > Flashcards

Flashcards in Kolhydrater - Kap 3 Deck (45):
1

Vilka är de vanligaste sockerarterna?

Monosackarider - fruktos och glukos
Disackarider - sackaros och laktos

2

Vilka oligosackarid grupper finns?
ge exempel på vad som ingår i dessa grupper och var de finns

Galaktooligosackarider - Raffinos - baljväxt - gasig
Fruktooligosackarider - Fruktos +glukos - Cikoria, lök
Maltooligosakcarider - Glukos (sirap) - stärkelse

3

Vilka polysaccarider finns?

• Stärkelse
- Amylos och amylopektin
• Glykogen
• Cellulosa
• Hemicellulosa (arabinxylan, galaktaner, glukomannaner..)
• (Lignin)
• Pektin

4

Hur kan kolhydrater delas in - näringsmässigt

Digerbara - lågt GI/högt GI
Odigerbara -

5

Vad står DP för?

Degree of polymerisation - antal monosaccarider

6

Vad betyder digestion?

Digestion - matspjälkning/sönderdelning
till mindre molekyler som kan absorberas

7

hur går digestion till?
Vägen genom tarmen

Munnen- mekanisk bearbetning, 1-1.5 l
saliv (innehåller amylas)

Magsäcken- bearbetning, magsaft,
utportionering av kymus till duodenum

Duodenum- 20-30 cm, galla och 0.5-2 l
bukspott (alkaliskt)/dygn, enzymer
(amylas, trypsin, lipas)
- i första delen bryts fett ner
- Maltos (och andra disackarider) sönderdelas i tarmväggen.

Jejunum- 1.5-2 m,

Ileum- resterande del av tunntarmen

8

Hur går absorbtion av monosaccarider till?

Aktivt upptag av glucos mha Na+ genom SGLT1
fruktos går genom GLU5 och s och båda olika tar sen samma väg (GLU 2) in till blodet.

9

Vilka enzymer bryter ner saccariderna?
Var finns dessa?

I saliv och bukspott:
Α-amylas bryter bara ner (1->4)-bindingar.

I tarmväggen:
Sackaros-isomaltaskomplexet bryter ner (1->6)-bindningar samt maltos
Laktas spjälkar laktos

10

hur ser Glukosomsättning i vila efter kortare fasta ut?

Levern producerar ca 10 g glukos per timme

Insulin är låg vid fasta - produceras då äter - stänger in glucos i cellen
högre glucagon - motverkar insulin och stimulerar nerbrytning

11

Vad gör insulin?

• Hämmar leverns glukosproduktion
• Ökar upptaget i insulinkänslig vävnad

anabolt hormon

12

Vad gör glucagon?

stimulerar nerbrytnin
motverkar insulin

13

Vad behöver hjärnan för att fungera

Hjärnan behöver ca 100g glukos per dag (kan
bildas från aminosyror) Hjärnan kan även
använda ketonkroppar som energikälla

14

vad sker i levern så att glucos kan komma ut i blodomloppet?

glycogenolys
glycogenes

15

Vart går näringen från glucosen?
Under fasta /efter måltid

Fasta
50-60% hjärnan
20-25% muskel
20-25% hjärta, njure, fettvävnad, röda blodkroppar

Efter måltid
25% hjärna
25% muskel
25% hjärta, njure, fettvävnad, röda blodkroppar

16

Metabolism av glucos

Bild i pp - ska ritas upp
glycolys - kn få all glucos genom detta

17

glycogenesen

Proteis omvandlas till glucos
Sker i levern
blandanat ingår laktat i detta
• Ca 60 g glukos per 100 g
muskelprotein
• Vid längre fastaketonkroppar

18

Hur ser glukossammansättningen ut vid fasta/efter måltid

Vid fasta:
• Plasma glukoskoncentration
bestäms i huvudsak av leversyntes av glukos
• Ökad glukosproduktion

Efter måltid:
• Plasma glukoskoncentrationen bestäms av glukosutnyttjandet
• Hög koncentration- dåligt glukosutnyttjande

19

Glukosomsättning vid diabetes

Vid diabetes (typ 1 och 2):
• Regleringen av glukosomsättningen ur balans => hyperglykemi
• Både glukosproduktion och insulinresistens påverkar detta
• Glukoneogenesen i levern ökar p.g.a insulinbrist och
glukagonöverskott
• Ökad lipolys och FFA i blodet ökar => stimulerar
glukoneogenes

20

Vad beror det höga blodsockret man får vid diabetes på?

typ 1:brist på insulin
typ 2: okänslig för insulin

21

vad står GI GL GP för

Glykemiskt index (GI) – rangordning av kolhydraters effekt på blodsocker
Glykemisk belastning (GL)- tar hänsyn till mängd kolhydrater
Glykemisk profil (GP)- tar hänsyn till profilens utsenede

22

Vilka kolhydrater är glycokemiska?

Alla digerbara kolhydrater är glycokemiska (påverkar blodsockret)

23

Hur beräknas GI?

GI= (blodglukossvaret under 120 min efter 50g tillgängliga kolhydrater i
form av ett livsmedel)/ (50g glukos eller vitt bröd) x 100

GI= (test/kontroll) X100 = 20-100
arean under kurvan

24

Hur påverkar b-glucan livsmedlet

det påverkar viscositeten

25

Vad är likheten mellan glucos/insulin index?

Hänger tydligt ihop - linjärt
gäller ej diabetiker eller alla livsmedel

26

Vad är inkretineffekt?

Incretins are a group of metabolic hormones that stimulate a decrease in blood glucose levels. Incretins are released after eating and augment the secretion of insulin released from pancreatic beta cells of the islets of Langerhans by a blood glucose-dependent mechanism

27

Vilka Inkretiner finns?
Vad gör dessa?

Inkretiner: GLP-1 och GIP
Förstärker glukosstimulerad insulinfrisättning

28

Vilka faktorer påverkar gi?

Livsmedelsstruktur
• Partikelsstorlek
• Intakta cellstrukturer
• Ogelatiniserad stärkelsegranuler

Stärkelsens egenskaper
• Gelatiniseringsgrad
• Amylos/amylopektin-förhållande
• Kristallinitet, retrogradering

Andra faktorer
• Lösliga, gelbildande kostfibrer
• Organiska syror
• Amylashämmare/disackaridhämmare

29

Vilka typer av resistant stärkelse finns?

RS1 Fysisk otillgänglig - inkapslade
RS2 Granulär form, okokt stärkelse, särskillt potatis och
banan - ej gelatiniserad
RS3 Retrograderad stärkelse - återkristaliserad
RS4 Industriellt producerad/retrograderad stärkelse
RS5 Ny och debatterad form- Amylos-lipidkomplex - amylas binder till lipid

30

Vad är fibrer

Dietary fibre innebär carb polymerer med 10+ monomerer som inte är hydroliserad av endogenous enzymes som finns i the small intestine of humans.

Dessa fibrer ikluderar
• naturligt förekommande i livsmedel - medpassagerare, hälsofördelar
• isolerade ifrån rå livsmedel
- inga medpassagerare
-Definieras som kostfibrer om positivfysiologisk effekt föreligger
• Synthetic carbohydrate polymers
- inga medpassagerare
-Definieras som kostfibrer om positivfysiologisk effekt föreligger

31

Vad gör rye nyttigt?

contributes to normal bowel function - fibre

32

Vad gör barley, oat, wheat nyttig?

contribudes to an increase im faecal bulk - hög fiber behövs för denna stämpel

33

Vad gör arabinoxylan nyttigt?

minskar blood glucose rise after meal om detta finns i måltiden. - maten måste innehålla 8g från vete

34

Vad gör betaglycan nyttigt?

Från oat eller barley
minskar blood glucose rise after meal om detta finns i måltiden

35

Vad gör resistant stärkelse nyttigt?

byta ut digestibal stärkelse med resistant stärkelse contributes to a minskar blood glucose rise after meal om detta finns i måltiden

36

Vad gör whole grain nyttigt?

gut health/ bowel function, vikt kontroll, blood glucos/insulin level, blod cholestrol, glycaemic index, digestive function och cardiovascular health

37

Hur mycket äter kostfiber äter svenskar per dag?

20g

38

hur mycket socker äter svensken?

40% av befolkningen äter mer än 10E% socker

39

Vad säger näringsrekomendtionerna om kolhydrater?

Hälsoeffekter av kolhydrater är relaterade till typ av kolhydrater och vilka livsmedel som bidrar till intaget.Fullkorn, hela frukter, grönsaker, baljväxter och rotfrukter, nötter och frön rekommenderas.45-60 E% i form av CHO har satts i samband med minskad risk för kroniska sjukdomar.Ett rimligt intervall är beroende på flera faktorer

40

Enligt näringsrekomedenationerna hur mycket kostfibrer ska man äta?

Kostfibrer (vuxna): 25-35 g/dag eller ca 3 g/MJ. Barn från 2 år: 2-3 g/MJ.

41

Hur mycket socker bör man äta?

Tillsatt socker bör vara under 10 E%.-För att tillgodose tillräckligt intag av mikronäringsämnenoch kostfibrer samt bidra till hälsosamt kostmönster-Minska risk för karies och risk för typ-2 diabetes och viktökning

42

Hur har dieten ändrats med "urbaniseringen"/ ekonomisk tillväxt och global handel

•Växtbaserad kost rik på fullkorn och kostfibrer
•Hög fysisk aktivitet
•Minimal miljöpåverkan
gick till:
•Processed diet low in fiber, high in refined grains, added sugar, salt and unhealthy fats
•Sedentary lifestyle
•Severe environmental impact

43

Ge exempel på livsmedel som visat samband med viskminskning?

vegetabilier, fullkorn, yogurt, nötter, frukt,

44

Vad kan högt gi i maten leda till?

diabetes 2 risk

45

kolhydrat kvalite

fullkorn bra, socker dåligt