Fett - Kap 4 Flashcards Preview

Human nutrition > Fett - Kap 4 > Flashcards

Flashcards in Fett - Kap 4 Deck (59):
1

Vad har fett gemensamt?

hydrofoba föreningar som är lösliga i organiska lösningsmedel.

2

hur kan fettsyror delas in?

- Efter längd
• Korta < 8 kol
• Medellånga 8-14 kol
• Långa > 14 kol (vanligast)

- Efter antal dubbelbindingar
• Mättade (inga dubbelbind.)
• Enkelomättade (1 db)
• Fleromättade (=/>2 db)

3

Vad gör fettsyror olika?
Hur kan en fettsyror med samma antal kolatomer variera?

- Olika längd/antal kolatomer, oftast jämt antal
- Olika mättnadsgrad
- Olika geometrisk isomeri (cis/trans)
- Olika positionsisomeri (placering av dubbelbindning)

4

Vad är triglycerider?

• Glycerol + tre esterfierade fettsyror
• Vanligaste typen både i
kroppen och kosten

5

Vad ör fosfolipider?

•Glycerol + två esterfierade fettsyror
+ en fosfatgrupp
• Lecitin

6

Vad är steroler?

• Ringstruktur
• Kolesterol
• Växtsteroler

7

Vad är dessa PAHFAs PAHSAs

Grenade fettsyror som produceras
endogent i våra fettceller
tros vara en ny typ av fett

8

Vilket lipas omvandlar Triglycerider till FA i munnen?

Linguale lipase

9

Vilket lipas omvandlar Triglycerider till kort kedjiga FA i magen?

Gastric lipase

10

Vilket enzym finns i bile acid som bryter ner tg till monomerer

Pancreatic lipase

11

Vad gör fett lösligt?

fosfolipider och bile salt (hydroxylgrupper också)

12

Ge en kortfattat översikt om hur fett bryts ner i tarmarna?

- fett + bilesalt = små separerat fett
- separerat fett + enzymer = fettsyror

13

Vart tas fettet upp?

I tarmarna, tarmarna är luddiga - kontaktyta . tas upp

14

Hur tas fettet upp?

- korta fettkedjor går rakt ut i blodet
- triglycerider bryts ner till FA och monoglycerider - de byggs sen ihop igen till triglycerider och blir till chylomicron

15

Vad är chylomicron?
Vad gör de?

Chylomicrons are lipoprotein particles that consist of triglycerides (85–92%), phospholipids (6–12%), cholesterol (1–3%), and proteins (1–2%). They transport dietary lipids from the intestines to other locations in the body.
- en typ av stora lipoproteinpartiklar, hydrofobik kärna

16

Vilka är de 4 main lipoproteins?

HDL - High density
LDL - low density
VLDL - verry low
chylomicron - stora

Ju högre densitet ju mindre partiklar

17

Vad är LDL

”det onda kolesterolet”
Cirkulatorisk ”kolesterolreserv”
för syntes av cellmembran,
steroidhormon, gallsalter
Ökad risk för kardiovaskulär
sjukdom

18

Vad är HDL?

”det goda kolesterolet”
”suger upp” kolesterol och rester från lipoprotein-nedbrytning och återför till levern Kopplad till minskad
kardiovaskulär risk

19

Vad är VLDL?

Transporterar TG och kolesterol från levern ut i cirkulationen - Omvandlas till LDL
Ökad risk för kardiovaskulär
sjukdom

20

Var finns fettet kroppen?

• Fettväv
• Cellmembran
• Eikosanoider
• Kolesterol

21

Vad bidrar fettväv med i kroppen?

– Energi,9 kcal/g
– Mekaniskt skydd
– Isoleringsmaterial
– Metabolt aktivt..

22

Vad bidrar cellmembran med i kroppen?

– Fluiditet, permeabilitet, signal
transduktion etc

23

Vad bidrar Eikosanoider med i kroppen?

– BT-regl, njurfunk, blodkoagulering,
inflammation och immunologiska
reaktioner etc

24

Vad genererar kolestrol?

– Steroidhormoner, Vit-D, gallsyror

25

Hur kan fett påverka generna?

• ”Transkriptionsfaktorer”
- Ex. långkedjade fettsyror kan
påverka genuttryck

26

Hur mycket fettväv har vi i kroppen?

kvinna: 15-35%
man 10-25%

27

Vilken fettform är det som lagrar energi i kroppen?

–Triglycerider och Fosfolipider
–Glycerol och FFA frisätts vid behov
–FFA bryts ner till acetyl-CoAoch används som substrat i citronsyracykeln
–Vid kolhydratbrist bildas även ketonkroppar

28

Vilka fetter är metabolisk aktiva?

–Leptin
•Aptitreglering
•Associerat med metabol asyndromet
•Höga nivåer vid fetma -nedsatt känslighet?

–Adiponektin
•Låga nivåer kopplas till insulinresistens

29

vad är Eikosanoider för något?

Hormonliknande ämnen –”lokala hormoner”; prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener som bl.a. reglerar blodtryck, trombocytaggregering, artärkontraktion, blodflöde, och lipolys

30

vad är linolensyra och alfa linolesyra?

18:3 Omega3 (alfalinolensyra)
18:2 Omega6 (linolsyra)
brist på dessa två är ovanligt men kan förekomma

31

Varför behöver vi fett?

• Specifikt
– tillgodose behov av essentiella fettsyror
– tillgodose behov av fettlösliga vitaminer

• Ospecifikt
– energigivare 9kcal/g

32

Hur mycket fett är det rekommenderat att en vuxen äter?

Totalt 25-40 E% (populationsmål 30E%)

Mättat + trans 10 E%
(så låg som möjligt)

Enkelomättat 10-20 E%

Fleromättat 5-10 E%
varav ca 1 E% från n-3
n-3/n-6 kvot: 3-9

33

Till vilket gräns bör det vara för intag av fleromättade fetter?
Varför?

max 10 E%
Högt intag kan ge
– Ökad risk för peroxidation
– Påverkan på
immunförsvaret
– Ökad blödningsbenägenhet

34

Vilken maxgräns för kolesterol finns?

Kolesterol 300mg/d
Endogen produktion (ca 1g/d)
balanseras efter intag (250-
350mg/d), hos friska individer.

35

Vilka fetter måste tillföras med maten och varför?

Fleromättade fettsyror
av n-6 och n-3 serierna måste tillföras via kosten eftersom vi saknar
enzymerna delta12- och delta15-desaturas

36

Varför är inte längden på de essentiella fettsyrorna så viktig?

Däremot kan vi via elongering och desaturering bilda flertalet långkedjiga fleromättade fettsyror t.ex
Arakidonsyra (AA) 20:4 n-6
Eikosapentaensyra (EPA) 20:5 n-3

37

Hur visar sig brist på essentiella fettsyror?

Brist visar sig som hudförändringar
och tillväxthämning samt ökad
infektionskänslighet

38

Varför ges DHA till barn?

Studier av prematurer tyder på att DHA är viktigt för synen och psykomotorisk utveckling

39

Hur mycket fett får vi i oss?

Totalt fettintag ca 34 E% enligt den senaste matvaneundersökningen
Kvinnor 70g/d (1998 72g/d)
Män 87g/d (1998 92g/d)

40

Varifrån kommer de olika fetterna ifrån?

Mättat- och transfetter
mjölkprodukter, hårda
margariner och
processade produkter

Enkelomättat
margariner, smör, oljor,
mjölkprodukter liksom kött
och köttprodukter

Fleromättat
mjuka margariner och
vegetabiliska oljor

41

Vilka är de vanligaste fettsyrorna?

• Palmitinsyra 16:0
• Stearinsyra 18:0
• Oljesyra 18:1 n-9
• Linolsyra 18:2 n-6

42

Hur mycket av fettet i maten är TG?

90-95%

43

Hur påverkar fetter matens andra komponenter?

Sensoriskt framhäver fett andra smaker och ger en mjukhet i munnen

44

Vad beror fettets hårdhet på?

Konsistens beror av fettsyrornas mättnadsgrad:
hårt – mättat (trans)
mjukt/flytande –omättat

45

Var finns transfetter?

– Naturligt i mjölkfett och kött från kor och får (låga nivåer)
– Industriellt i färdigmat,
halvfabrikat, bakverk etc

46

Var finns mättatfett?

Kött, mejeri, ägg, kokosolja,
palmkärnolja

47

Var finns enkelmättad?

Rapsolja, olivolja, nötter,
frön, avokado, kött, fågel

48

Var finns fler mättad?

– Majsolja, rapsolja, sojaolja
solrosfröolja, frön, nötter,
margariner (ffa flytande), fet fisk
– LA: veg oljor
– AA: animaliskt fett, ägg, lever, fisk
– ALA: linfrö-, raps-, sojabönolja
– EPA & DHA: fet fisk

49

Varför köpa nyckelhålsmärkt

• mindre eller nyttigare fett
• mindre socker
• mindre salt
• mer kostfiber och fullkorn

jämfört med andra livsmedel av samma typ.

50

Hur vill man att fettet i blodet ska se ut?

Lågt LDL
Högt HDL
Lågt TC/HDL-C

51

Inget fett eller bara fett?

Är kvaliten på fettet som spelar roll

52

Varför är omega 3 viktigt?

Viktiga funktioner
– Cellmembran; öga, hjärna
– Hormoner som reglerar
blodkoagulering, kontraktion av kärlväggar och inflammation

• Skyddar mot hjärtarytmi
• Blodtryckssänkande
effekt
• Minskar risk för
blodpropp
• Balans av kolesterol och
fettpartiklar i blodet
– Minskar TG
• Begränsar inflammation
och minskar därmed
risken för arterioskleros

53

Kan kosttillskott motverka hjärt-kärlsjukdom?

första hand bör fiskkonsumtion
stå för intaget av n-3 fettsyror.
Om det inte är möjligt kan fiskolja möjligen vara ett alternativ, men det med viss försiktighet

Dock kan höga intag leda till:
– Ökad blödningsrisk
– Sämre sårläkning
– Påverkan på immunförsvaret

54

Hur påverkar fett diabetes?

• Att ersätta mättat fett (och transfett) med omättat fett förbättrar insulinkänsligheten - minskar därmed risken för typ 2 diabetes
• Flera välgjorda studier har visat att individer med ökad risk för T2D kan minska risken för sjukdom markant m.h.a. livsstilsförändringar
(kost – bl.a. fettkvalitet, ökad fysisk aktivitet, viktnedgång)

55

Kan fet mat göra en fet?

Att begränsa fettintaget kan tjäna till att begränsa
energiintaget, då livsmedel med högt fettinnehåll
är energirika (energy-dense) och därför kan leda
till överkonsumtion av energi.
Energibalans!

56

Vad är LCHF?

”under 20 E% kolhydrater eller max 20-30 gram
kolhydrater per dag, dvs max ca 5 E%.”
” i första hand ersätts energin från kolhydrater med
naturligt fett”

57

Vad är mest effektiv - låg fett eller låg carb?

För viktnedgång kan lågkolhydratkost ge
effektivare viktminskning initial, skillnaden är
dock marginell på sikt.

• Lågkolhydratkost har vissa positiva effekter på blodfetterna
• Vad händer med kardiovaskulära riskmarkörer på sikt?
• Vad med kvalité?
- Fettkvalité och kolhydratkvalité?
- Fibrer, vitaminer och mineraler?

• Korta interventionsstudier antyder vissa positiva effekter
MEN långa uppföljningsstudier uppvisar negativa
konsekvenser av Lågkolhydratkost…

58

Kan man gå 100% utan carb

Nej
A low-carbohydrate diet based on animal sources was associated
with higher all-cause mortality in both men and women, whereas a vegetablebased
low-carbohydrate diet was associated with lower all-cause and
cardiovascular disease mortality rates.

59

Vad kan det vara för fördel med att se på kost - gen intersktioner

Dessutom, studera vi nu i allt större omfattning
kostens effekter på hälsa med individens
genetiska bakgrund som utgångspunkt.
Dvs, betydelsen av kost-genetik-interaktioner
för att bestämma vilken effekt kostens
sammansättning kan ha på individer med olika
genuppsättningar
**Individanpassade kostråd**