Nutrutionsbedömmning - Kap 14 Flashcards Preview

Human nutrition > Nutrutionsbedömmning - Kap 14 > Flashcards

Flashcards in Nutrutionsbedömmning - Kap 14 Deck (21):
1

Hur beräknas PAL?

pal = TEE/BMR

2

Hur beräknas FIL?

Fil = TEI/BMR

3

Hur kollar man intag/utgift %?

fil/pal x 100 = svar
under 100 = äter för lite
över 100 = äter för mycket

4

Vad är pal

pysical activity level

5

TEE?

totala energiutgifterna

6

BMR?

grundförbrukning i vaket tillstånd

7

PAEE?

extra energin som går åt när vi rör oss

8

FIL

food intace lavel

9

TEI

total energy intake

10

Vad kan räknas ut utifrån arbetspuls och skattningstabeller när man gjort ett konditionstest?

Man kan beräkna syreupptagningsförmågan

11

Vad är sjöstrandstest?

utifrån två arbetsbelastningar och och dess arbetspulsnivåer beräknas syreupptagnings förmågan

12

Hur mäts maximal syreupptagning?

arbetsbelastning som medför total utmattning efter ca 5 min

13

Vad är PCI?

physiological cost index - utifrån arbetspuls, vilopuls och medelhastighet kan energikostnaden vid gång bestämmas

14

Varför mäta kroppssammansättningen?

- vattenhalt ger indikation om vätskebalansen
- fetthalt ger indikation om energibalansen
- muskelmassa ger identikation om energi och proteinbalans
- skelettets mineralhalt - benskörhets tecken
- förbättrad beräkninng av energiomsättning

15

hur kan kroppssammansättningen bestämmas?

indirekt metod
- undervattendsvägning, (förr)
- biopod (idag)
- biompedans - svag växelström
- DXA - xray - mäta skelett, bentäthet
- "klämma grejer"

16

ge exempel på antropometriska mått?

BMI -
waist hip ratio - bukfett i relation till kropsstorlek
waist omkrets - bukfett och underhudsfett
sagittal abdominal diameter - mäter över då ligger ner

17

Vad medför bukfett?

en oberoende riskfaktor och risk för metabls komponenter är förhöjda
- ökad nerbrytning av blodfett
- förhöjt blodtryck
- sänkt insulinkänslighet
- sänkt ämnesomsättning

18

Vilket verktyg används när man mäter hudveck?

kaliper

19

Vad finns det för typer av biokemiska analyse

blodprov
- hb nivå
- blodtryck
- mjölksyra prov
- fett och muskel test
- mm

20

Nämn några skattningsskalor som finns?

-SGA - subjectibe global assessment - frågeformulär, viktförändring/träning
- POMS - profile of mood states - frågeformulär, skala

21

Nutritionsbedömmning - hur går det till

- vikt, längd, provtagning
- BMR mäts
- kroppssammansättning mäts (kaliper bland annat)
-4 dagars aktivitetsdagbok.
- gångprov