ENERGIOMSETTING I CELLENE Flashcards Preview

Naturfag > ENERGIOMSETTING I CELLENE > Flashcards

Flashcards in ENERGIOMSETTING I CELLENE Deck (8):
1

Hva er ATP

Glukose og fettsyrer er energikilder for cellene, men de kan ikke bruke denne energien direkte. De deler det inn i mindre porsjoner som er mer anvendelig for cellene. Energien cellene trenger henter de i små energipakke som heter ATP.

2

Hvordan blir energien fra ATP-molekylet frigjort ?

Ytterst på ATP-molekylet finner vi tre fosfatgrupper. Energien frigjøres når bindingen mellom den ytterste fosfatgruppen og resten av ATP-molekylet brytes.

3

Hva er ADP?

ADP er et ATP som har mistet den ytterste fosfatgruppen.

4

Hvordan dannes det et nytt ATP?

Når det fester seg en ny fosfatgruppe til et ADP-molekyl vil det dannes et ATP-molekyl. Energien som trengs til dette kommer fra nedbrytningen av glukose og fettsyrer.

5

Hva er aerob celleånding?

Nedbrytning av glukose med tilgang på oksygen kalles aerob celleånding. I denne prosessen dannes det karbondioksid og vann.

6

Hva brukes energien fra celleånding til?

Energien som blir avgitt brukes til å lade opp ADP til ATP.

7

Hva er anaerob celleånding?

Anaerob celleånding er når det ikke er oksygen tilstede i energifrigjøringen. Det vil da dannes melkesyre.

8

Hvorfor er det mindre energi som brukes til å lade ADP-molekylene ved anaerob energifrigjøring?

Fordi når det er anaerob energifrigjøring dannes det melkesyre og denne omdanningen krever energi.